Wykaz dokumentów – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Podstawą do realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ jest poprawnie wypełnione skierowanie wystawione przez uprawnionego lekarza


Wystawiający skierowanie:

Prawo do kierowania na rehabilitację neurologiczną w warunkach oddziału stacjonarnego posiadają lekarze pracujący w ramach kontraktu z NFZ:

 • oddziałów szpitalnych: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznych, chorób zakaźnych
 • poradni specjalistycznych: neurologicznych, neurochirurgicznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych

Rodzaj skierowania:

 • Skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacji neurologicznej

Poprawnie wypełnione skierowanie:

Skierowanie powinno mieć uzupełnione następujące elementy:

 • Pieczęć nagłówkową jednostki kierującej, wraz z numerem umowy z NFZ oraz kodem resortowym
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania Pacjenta
 • Rozpoznanie
 • Kod jednostki chorobowej ICD-10 (Sprawdź wykaz jednostek chorobowych według międzynarodowej klasyfikacji ICD)
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu
 • Choroby przebyte i współistniejące
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego
 • Data wystawienia skierowania

Uwaga: skierowanie musi być zarejestrowane w ciągu 30 dni od wystawienia.


Forma dostarczenia skierowania:

 • Osobiście: Sekretariat / Rejestracja Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (parter, pawilon A ), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • Pocztą: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 • Mailem: sekretariat.neurologia@ckr.pl
 • Faxem: 22 703 02 81

Szczegółowe informacje:

 • Sekretariat Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
  tel. 22 703 02 80

Załączniki:

 • Zgłoszenie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oświadczenie – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Potrzebujesz pomocy?