Konsultacja fizjoterapeutyczna – osteopatyczna

W skrócie osteopatia to podejście diagnostyczno-terapeutyczne wykorzystujące techniki manualne fizjoterapeutów w dolegliwościach bólowych. Osteopata przeprowadza badanie ruchomości mięśni, stawów, kości, ścięgien (badanie fizykalne) oraz powiązania neurologiczne z danym bólem. Osteopata jest m.in.. konsultantem pierwszego kontaktu dlatego posiada szeroką więdzę z zakresu medycyny ogólnej, by mógł nakierować w szybki sposób na rozwiązanie problemu.

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?