Fizjoterapia indywidualna z wykorzystaniem USG – Sonofeedback

Metoda Sonofeedback czyli terapia indywidualna z wykorzystaniem aparatu do ultrasonografii pozwala potwierdzić czy postawiona pacjentowi diagnoza jest trafna. Możemy także mając podgląd na monitorze, wykonywać ćwiczenia, które w odpowiedni sposób wpływają na poprawę zdrowia pacjenta. Dzięki tej terapii zarówno pacjent jaki terapeuta widzą i śledzą wykonywane ćwiczenia wprowadzając odpowiednie korekty.

SONOFEEDBACK 

  • Pozwala monitorować pracę mięśnia w czasie rzeczywistym
  • Dzięki niemu sprawdzamy postępy treningu
  • Pozwala ćwiczyć mięśnie głębokie
  • Poprawia świadomość pracy mięśni

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?