lekarza chirurga naczyniowego flebologa

Chirurgia naczyniowa w CKR – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji to jedna ze specjalizacji medycznych, której obszar działania obejmuje inwazyjne i nieinwazyjne zabiegi operacyjne w obrębie naczyń limfatycznych oraz krwionośnych. Z chirurgii naczyniowej, korzysta coraz większy odsetek pacjentów. Jest to związane z coraz częściej obserwowanym zjawiskiem siedzącego trybu życia, niewłaściwym odżywianiem.  

Pacjent zgłaszający się na wizytę powinien przygotować dokumentację zawierającą: 

  • Wypisy z pobytów w szpitalu, 
  • Zalecenia od innych specjalistów, 
  • Wyniki badań (szczególnie USG i Angio TK – przede wszystkim w formacie cyfrowym). 

Niezwykle pomocne jest również sporządzenie aktualnej listy chorób przewlekłych, przebytych zabiegów operacyjnych oraz przyjmowanych leków i ich dawkowanie. Warto też, wykonać krótką analizę powstania aktualnych dolegliwości.  W trakcie wizyty u chirurga naczyniowego każdorazowo odbywa się badanie lekarskie, podczas którego pacjent oceniony jest zarówno wzrokiem, dotykiem, jak również aparatem USG. Konieczne jest więc odsłonięcie części ciała, z którą wiążemy dolegliwości. 

Często jednak lekarz musi zbadać inne części ciała. Jeżeli problemem są np. bóle łydki prawej konieczna jest ocena całych kończyn dolnych oraz brzucha. Analogicznie, jeżeli dolegliwości dotyczą dłoni prawej – do badania należy przygotować obie ręce i górną część klatki piersiowej oraz szyję. 

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?