Konsultacja radiologiczna MR

Konsultacja radiologiczna jest rodzajem konsultacji specjalistycznej z zakresu diagnostyki obrazowej. W naszym wydaniu polega ona zwykle na wykonaniu specjalistycznego badania naczyniowego USG Doppler oraz na dodatkowej analizie radiologicznych badań diagnostycznych (TK, MR, angiograficznego lub wenograficznego). 

Jak się przygotować? 

 • Przed badaniem MR bez wskazań do dożylnego podania środka kontrastowego nie jest wymagane pozostanie na czczo. 
 • Przed badaniem MR ze wskazaniem do dożylnego podania środka kontrastowego wymagane jest: pozostanie na czczo, czyli bez przyjmowania posiłków na 2 godzin przed badaniem, pobranie krwi, celem oceny funkcji nerek. Należy wykonać badanie oceny stężenia kreatyniny (oraz poziomu eGFR). Pacjenci bez choroby nerek oraz nie posiadający informacji o ich niewydolności, powinni pobrać krew nie wcześniej, niż 3 miesiące przed terminem badania TK. Pacjenci z chorobą nerek, posiadający informacji o możliwości niewydolności nerek, powinni pobrać krew nie wcześniej, niż 7 dni przed terminem badania TK. 
 • Nie ma ograniczeń w piciu płynów. Rekomendowana jest woda niegazowana 
 • W przypadku badania w sedacji (uśpieniu) osoby dorosłej należy pozostać na czczo – co najmniej 6 h przed badaniem nie spożywać pokarmów, 2 godziny przed badaniem nie pić płynów. 
 • W przypadku badania w sedacji dzieci od 2 roku życia dziecko musi pozostać na czczo: 6 godzin przed badaniem jeśli jest karmione pokarmami stałymi, 4 godziny przed badaniem jeśli karmione jest mlekiem matki. Nie znieczulamy dzieci w trakcie infekcji i bezpośrednio po przebytej infekcji (umownie do 10 -14 dni po ustąpieniu objawów). 
 • Na badanie proszę się ubrać w luźną odzież, pozbawioną metalowych elementów, takich jak: guziki, pasek. Przed wejściem do sali badań należy zdjąć i zostawić wszelkie metalowe przedmioty: spinki, zegarki, okulary, biżuterię, aparat słuchowy, telefony, karty oraz zmyć makijaż (w przypadku badania głowy). 
 • W przypadku MR oczodołów i głowy bezwzględnie wymagane jest zmycie makijażu (drobinki metali wpływają na jakość badania). 
 • Leki przyjmowane na stałe należy przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. 
 • Ze względu na prawidłową ocenę radiologiczną w niektórych badaniach wymagane jest podanie dożylne tzw. środków kontrastujących. W przypadkach medycznie uzasadnionych środek kontrastowy jest podawany na zlecenie lekarza radiologa nadzorującego badanie. Pacjent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie środka kontrastowego, jednak w takich przypadkach wartość diagnostyczna badania może być znacznie 

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?