https://ckr.pl/
Umów wizytę

Projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

 1. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. realizuje projekt pod nazwą: “Zwiększenie dostępności wysokospecjalistycznych i innowacyjnych usług rehabilitacyjnych w CKR z wykorzystaniem robotów”.
 2. Projekt DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO SUBFUNDUSZ TERAPEUTYCZNO-INNOWACYJNY:
  Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.
 3. Wartość projektu:
  a. dofinansowanie: 1 270 000 zł
  b. całkowita wartość: 1 270 000 zł
 4. Data podpisania umowy: 31.10.2023 r.
 5. Opis zadania:
  Minister udzielił Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. dotacji celowej na realizację w 2023 r. zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup urządzeń robotycznych, zgodnie z wykazem i na zasadach określonych w umowie na udzielanie dotacji.Potrzebujesz pomocy?