Trening funkcjonalny medyczny

Trening medyczny i trening funkcjonalny – na czym to polega?

Każdego dnia, nawet jeśli ze sportem nam nie po drodze, nasze mięśnie są w ciągłym ruchu. Nie zastanawiamy się nad tym dźwigając ciężkie torby z zakupami, pochylając się nad płaczącym dzieckiem czy wykonując obowiązki zawodowe. Powtarzając wciąż te same czynności nie zauważamy często nieprawidłowości związanych z ich wykonywaniem, takich jak np. przeciążanie określonej grupy mięśni. W dalszej perspektywie powoduje to różne urazy i schorzenia. Niemieccy specjaliści od fizjoterapii zwrócili uwagę na ten problem i stworzyli metodę terapii dopasowaną indywidualnie do zakresu ruchu wykonywanego na co dzień przez pacjenta. Jest to właśnie trening funkcjonalny. Zamiast na wzroście siły i masy mięśniowej skupia się na zwiększaniu funkcjonalności pacjenta w życiu codziennym. Zadaniem  fizjoterapeuty jest wybór takich ćwiczeń, które pomogą pacjentowi w wypracowaniu prawidłowych wzorców ruchu w jego życiu.

A co w przypadku, gdy pacjent cierpi już na schorzenia związane z codzienną pracą układu ruchu? Wtedy rozwiązaniem jest trening medyczny. Jego zasady są właściwie takie same jak zasady treningu funkcjonalnego, ale głównym celem jest tutaj zmniejszenie bólu i likwidacja nieprawidłowych wzorców ruchu, które przyczyniły się do powstania problemów pacjenta.

Mierzenie efektów treningu

Zwiększenie funkcjonalności narządów ruchu nie jest tak łatwe do zauważenia, jak np. zwiększenie masy mięśniowej. Człowiek często nie dostrzega, że pewne czynności wykonuje szybciej i sprawniej niż inne.

W jaki sposób można więc zmierzyć efekty treningu funkcjonalnego? W tym celu pacjent wykonuje testy FMS. Pomagają one w określeniu (w skali punktowej) poziomu sprawności i funkcjonalności. Taki test wykonuje się na początku treningów (w celu  określenia z czym pacjent ma problem i jakie ćwiczenia dobrać aby mu pomóc) i powtarza co kilkanaście treningów, aby sprawdzić ich efekty.

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?