https://ckr.pl/
Umów wizytę

Historia

Historia Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (wcześniej Centrum Kształcenia i Rehabilitacji) sięga 1977 roku, kiedy to z inicjatywy Prof. dr hab. n. med. Mariana Weissa – współtwórcy Polskiej Szkoły Rehabilitacji – Spółdzielnia Inwalidów Saturn wybudowała w Konstancinie, przy ulicy Gąsiorowskiego 12/14, Zakład Pracy Chronionej z Zasadniczą Szkołą Zawodową z Internatem.

Ośrodek zajmował się edukacją zawodową i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przygotowywał ich do samodzielnego życia, pomagał znaleźć pracę i zaadaptować się w środowisku. Plan nauczania oparty był na indywidualnym podejściu do uczniów w celu rozwijania ich talentów i umiejętności oraz wyrównywania braków. Rozwiązania konstancińskie, jako nowatorskie, już w owym czasie były wzorem dla szkolnictwa specjalnego w Polsce.

W 1990 roku Zakład szybko dostosował się do nowych warunków ekonomiczno – społecznych. Rozpoczęto kształcenie młodzieży na kierunkach informatycznym i ekonomicznym poszukiwanych na rynku pracy. Równolegle rozwijana była działalność leczniczo – rehabilitacyjna: od 1992 roku na szeroką skalę zaczęto świadczyć usługi rehabilitacyjne, w 1994 roku utworzono Przychodnię Rehabilitacyjną oraz zaczęto organizować pierwsze pobyty rehabilitacyjne.

Przełomowy dla ośrodka był 2001 rok, kiedy to zakład przekształcony został w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołany został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego weszła Przychodnia Rehabilitacyjna i Stacjonarny Oddział Rehabilitacyjny oraz została oddana do użytku część administracyjno – biurowa oraz hotelowo – szkoleniowa. W następnych latach realizowano kolejne inwestycje: w 2002 uruchomiono kriokomorę, w 2003 roku otworzono basen, w 2006 roku ukończono budowę Oddziału Chirurgii Kręgosłupa i Chirurgii Ortopedycznej z nowoczesnym blokiem operacyjnym. Utworzono w 2009 nowoczesną Pracownię Diagnostyki Obrazowej.W 2010 został otwarty Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z Poradnią Neurologiczną.

W 2009 roku uległa zmianie nazwa firmy: z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji na Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Nowa nazwa lepiej odzwierciedla profil działania ośrodka oraz planowany kierunek dalszego rozwoju.

Równolegle tworzono ogólnopolską sieć Przychodni Rehabilitacyjnych:

  • 2002 – Filia 1, ul. Wasilkowskiego, Warszawa (w 2006 roku przekształcona w Filię 5)
  • 2003 – Filia 2, ul. Gałczyńskiego, Warszawa
  • 2005 – Filia 3, ul. Krasińskiego, Wrocław
  • 2006 – Filia 4, ul. Witolińska, Warszawa (w 2008 roku przeniesiona na ul. Majdańską, w Warszawie)
  • 2006 – Filia 5, ul. KEN, Warszawa. (w 2016 roku przeniesiona do lokalizacji przy ul. Surowieckiego w Warszawie)
  • 2015 – Filia 7, ul. Surowieckiego, Warszawa

W 2009 roku uległa zmianie nazwa firmy: z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji na Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Nowa nazwa lepiej odzwierciedla profil działania ośrodka oraz planowany kierunek dalszego rozwoju.

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji zrealizowało także szereg projektów dzięki wsparciu instytucji zewnętrznych. Zachęcamy do przeczytania informacji o dofinansowanych projektach CKR

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – PRZETARGI INFO

Potrzebujesz pomocy?