EKG

EKG czyli elektrokardiografia jest jednym z najczęściej wykonywanych badań w diagnostyce i profilaktyce naszego serca. EKG jest nieinwazyjnym badaniem, które monitoruje elektryczną czynność naszego serca dzięki czemu lekarz otrzymuje wiele bardzo istotnych informacji o stanie mięśnia sercowego.

Co możemy zbadać za pomocą EKG?

 • Zawał serca
 • Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego
 • Bloki odnogi pęczka Hisa
 • Cechy przerostu lewej komory
 • Bloki przedsionkowo – komorowe
 • Niedokrwienie mięśnia sercowego
 • Przeciążenia
 • Wpływ przyjmowanych leków na nasze serce
 • Zapalenie osierdzia
 • Kurcz naczyń wieńcowych
 • Zaburzenia elektrolitowe
 • Bradykardie / tachykardie

Kto powinien wykonać badanie EKG?

 • Każdy!!! jako okresowe profilaktyczne badanie serca
 • Osoby u których występuje ryzyko wystąpienia chorób serca (choroby serca w rodzinie, palenie papierosów, otyłość, stres)
 • Osoby u których istnieje podejrzenie występowania chorób serca
 • Osoby ze zdiagnozowanymi chorobami kardiologicznymi, min. miażdżyca, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, zapalenie mięśnia sercowego, wadami serca

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

WAŻNE

EGK w CKR Konstancin Jeziorna dostępne jest tylko dla Pacjentów realizujących pobyt w placówce.

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?