Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna

Informacja i recepcja główna

Tel.: 22 703 00 00, 22 703 01 00
Fax: 22 754 71 87

Informacja – odpłatne świadczenia medyczne

22 703 06 66

Formularz

Napisz do nas

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu bieżącej obsługi klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym.”
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celach przesyłania informacji (m. in. o nowych ofertach, produktach, usługach oraz newslettera) związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o. o. na podany adres e-mail. Inspektorem ochrony danych jest: Marta Lesisz-Jakubowska, dane kontaktowe: adres e-mail: marta.lesisz.jakubowska@ckr.pl.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:
  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.
Wycofanie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) w celu bieżącej obsługi klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym.”
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, tel. (22) 703-00-00, w celach przesyłania informacji (m. in. o nowych ofertach, produktach, usługach oraz newslettera) związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o. na podany adres e-mail.
Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar