Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna

Informacja i recepcja główna

Tel.: 22 703 00 00, 22 703 01 00
Fax: 22 754 71 87

Informacja – odpłatne świadczenia medyczne

22 703 08 88

Formularz

Napisz do nas

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu bieżącej obsługi klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym.”
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez administratora danych: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Tel. (22) 703-00-00, w celach przesyłania informacji (m. in. o nowych ofertach, produktach, usługach oraz newslettera) związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o. o. na podany adres e-mail.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) w celu bieżącej obsługi klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym.”
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, adres: ul. Gąsiorowskiego 12/14, tel. (22) 703-00-00, w celach przesyłania informacji (m. in. o nowych ofertach, produktach, usługach oraz newslettera) związanych z usługami świadczonymi przez CKR Sp. z o.o. na podany adres e-mail.

Medyczne świadczenia stacjonarne
Szpital Wielospecjalistyczny CKR w Konstacinie-Jeziornie

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.