https://ckr.pl/

Kariera

Obecnie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji prowadzi nabór na następujące stanowiska:

Lekarz poradni rehabilitacyjnej w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Filia Warszawa Ursynów

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia oraz umiejętności
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie  lub na kontrakt lub rozliczenie od wypracowanych punktów NFZ
 • Elastyczny grafik dopasowany do możliwości


Wymagania:

 • Prawo do wykonywania zawodu lekarza
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii lub ortopedii lub reumatologii, a  także lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w/w specjalizacji po ukończonej połowie szkolenia za zgodą kierownika
 • Zainteresowanie pracą z pacjentami w poradni
 • Znajomość najnowszych metod rehabilitacji medycznej
 • Wiedza z zakresu zlecaniu zabiegów rehabilitacyjnych i oceny ich efektywności
 • Dokładność i terminowość w prowadzeniu dokumentacji medycznej
 • Dobry kontakt z pacjentami i indywidualne podejście do opieki medycznej
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w poradni rehabilitacyjnej

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV na adres: surowieckiego@ckr.pl


Informacja dla kandydatów:

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 4 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Kompleksowej rehabilitacji Sp. z o.o. , ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o., z siedzibą Konstancinie-Jeziornie. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: iod@ckr.pl

Potrzebujesz pomocy?