Denstytometria

Osteoporoza to schorzenie szkieletu cechującego się obniżoną wytrzymałością mechaniczną kości, co predysponuje do zwiększonego ryzyka powstania złamania. Wytrzymałość mechaniczna kości wynika z dwóch integralnych cech kości: gęstości i jakości. Densytometria jest najprostszą dostępną metodą diagnozowania osteoporozy oraz monitorowania leczenia chorego z jej objawami.

Aparat densytometryczny może być wykorzystany do wielu istotnych pomiarów gęstości i masy tkanki kostnej. Kluczowe jest wczesne i właściwe rozpoznanie, a następnie leczenie osteoporozy. Głównym celem diagnostyki osteoporozy jest profilaktyka złamań, zwłaszcza tzw. niskoenergetycznych, a także wykrycie niedomogi metabolizmu kostnego.

Osteoporoza

Tak więc osteoporoza to choroba układowa szkieletu o bardzo różnym podłożu, wymagająca szczegółowej diagnostyki, w czym pomocna jest densytometria. Jest to choroba o bardzo różnym nasileniu i przebiegu u chorych. Osteoporoza jest chorobą społeczną, występującą u 10% populacji w tym 33% kobiet po 50 r.ż. Osteoporozawystępuje niezależnie  od płci, po 40 r.ż. Należy zwrócić uwagę, że utrata masy kostnej występuje u każdej osoby w około 1-2% masy kostnej rocznie, natomiast w okresie pomenopauzalnym ubytek ten może sięgać u kobiet 5-10% masy kostnej.

Najgroźniejszym powikłaniem osteoporozy są złamania. Ryzyko wystąpienia złamania w osteoporozie u kobiety w ciągu jej całego życia wynosi 30-40%.

Do wskaźnika ryzyka złamania zaliczamy:

 • wiek powyżej 65 roku życia
 • przebyte złamanie przed 50 rokiem życia
 • dodatni wywiad rodzinny – złamanie bliższej nasady kości udowej u matki
 • ciężar ciała poniżej 50 kg
 • uzależnienie od nikotyny
 • częste spożywanie alkoholu
 • niska masa kostna (wynik badania densytometrycznego poniżej –1,0 SD)
 • niedobory wapnia i witaminy D3
 • niewystarczająca aktywność fizyczna
 • długie unieruchomienie
 • częste upadki
 • choroby metaboliczne
 • długotrwałe leczenie steroidami.

Istotnym elementem kompleksowego leczenia osteoporozy jest właściwa rehabilitacja, a przede wszystkim kinezyterapia.

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Pakiet Osteoporozy – zdrowe kości I

 • Cena w pakiecie: 350 zł
 • Cena regularna: 500 zł

KONSULTACJA LEKARSKA + badania (wit. D, wapń , kreatynina , bad. og. moczu oraz 2 odcinki densytometrii (kręgosłup lędźwiowy i jedna szyjka kości udowej)

 

szczegóły

PAKIET OSTEOOPOROZY – zdrowe kości II

 • Cena w pakiecie: 400 zł zł
 • Cena regularna: 600 zł zł

KONSULTACJA LEKASRKA + badania (wit. D, wapń , kreatynina , bad. og. moczu + fosfataza zasadowa , morfologia krwi,  transaminazy + 3 odcinki densytometrii (kręgosłup ledźwiowy i dwie szyjki kości udowej) + morfometria.

 

szczegóły

PAKIET OSTEOOPOROZY – zdrowe kości III

 • Cena w pakiecie: 1504 zł zł
 • Cena regularna: 2010 zł zł

KONSULTACJA LEKASRKA + badania (wit. D, wapń , kreatynina , bad. og. moczu + fosfataza zasadowa , morfologia krwi,  transaminazy + 3 odcinki densytometrii (kręgosłup ledźwiowy i dwie szyjki kości udowej) + morfometria + pakiet 10 kroków

 

szczegóły

PAKIET OSTEOOPOROZY – zdrowe kości III

 • Cena w pakiecie: 1040 zł zł
 • Cena regularna: 1540 zł zł

KONSULTACJA LEKASRKA + badania (wit. D, wapń , kreatynina , bad. og. moczu + fosfataza zasadowa , morfologia krwi,  transaminazy + 3 odcinki densytometrii (kręgosłup ledźwiowy i dwie szyjki kości udowej) + morfometria + pakiet 5 kroków

 

szczegóły

PAKIET ZAPALAENIE STAWÓW I

 • Cena w pakiecie: 230 zł zł
 • Cena regularna: 260 zł zł

Konsultacja reumatologiczna + wykonanie badań (morfologia, CRP, OB, czynnik reumatoidalny, kreatynina , transaminazy , bad. og. moczu).

szczegóły

PAKIET ZAPALENIE STAWÓW II

 • Cena w pakiecie: 280 zł zł
 • Cena regularna: 330 zł zł

KONSULTACJA REUMATOLOGICZNA + wykonanie badań (morfologia, CRP, OB, czynnik reumatoidalny, kreatynina , transaminazy , bad. og. moczu + oznaczanie przeciwciał anty – CCP) – wersja pakietu bez usg bolesnego stawu.

szczegóły

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?