Terapia neurologiczna metodą Bobath dla dzieci

Jest to jedna z częściej stosowanych obecnie metod leczenia zaburzeń neurorozwojowych i ogniskowych uszkodzeń mózgu w CKR – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji.  Polega na stosowaniu odpowiednich ćwiczeń oraz prowadzenia manipulacji punktami kluczowymi, do których zalicza się: głowę, szyję i tułów, obręcz barkową i kończyny górne, obręcz biodrową i kończyny dolne. Metoda ta pomaga zdobyć lub odzyskać umiejętności ruchowe, przywrócić pełen zakres ruchomości stawowej i zmniejszyć spastyczność mięśni.

W późniejszej fazie rozwoju metodę Bobath zaczęto stosować u osób dorosłych. Jest ona również pomocna przy:

 • korygowaniu nieprawidłowości ortopedycznych,
 • neurologicznych,
 • ogólnorozwojowych.

Metoda Bobath może być również wykorzystywana do leczenia ludzi z chorobami naczyniowymi. NDT Bobath zapoczątkowna została u wcześniaków dzięki pracy prowadzonej przez Mary Quinton i Elsbeth Koeng.

czytaj więcej

Przy rehabilitacji bardzo ważne jest, aby wykształcić właściwe wzorce ruchowe, jeśli to możliwe w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Duży nacisk kładziony jest na normalizację napięcia mięśniowego, którą wykonuje się poprzez wywieranie stałego nacisku naprzemiennie stosując ciąg i opór. Poklepywanie dziecka po wybranych obszarach ciała, głaskanie, szarpanie kończyn, oczywiście przykładając do tego odpowiednią siłę. Do wykonywanych ćwiczeń należy podchodzić całościowo. Nie wystarczy skupić uwagi na wybranych partiach ciała. Każdy nowy ruch powinien łączyć się z tym, który został wykonamy poprzednio. Pozwoli to dziecku na swobodne przejście z jednej pozycji ciała w drugą i stopniowe przejęcie kontroli nad ciałem.

A głównym celem metody Bobath jest maksymalne zminimalizowanie deficytów występujących u dziecka, by w miarę rozwoju mogło w największym możliwym stopniu cieszyć się normalnym funkcjonowaniem we wszystkich sferach życia. Aby było to możliwe należy dbać o to by w stawach nie dochodziło do przykurczów.

Sprzęt rehabilitacyjny używany podczas ćwiczeń metodą Bobath to w CKR – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji:

 • piłki rehabilitacyjne – przeznaczone do ćwiczeń mających na celu ułatwienie pokonania siły grawitacji i przenoszenie ciężaru ciała z jednej strony na drugą,
 • wałki rehabilitacyjne – umożliwia przekręcanie się z boku na bok,
 • stoły rehabilitacjne – zapewniają lepszą kontrole terapeucie nad osobą rehabilitowaną, natomiast pacjent rozwija zdolności sensomotoryczne,

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?