https://ckr.pl/
Umów wizytę

Rada Naukowo-Konsultacyjna

Rada Naukowo-Konsultacyjna sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością medyczną Centrum Kompleksowej Rehabilitacji oraz zajmuje się rozwojem działalności naukowej naszego ośrodka.

Prof. n. ekon. Adam Glapiński
  • Prezes NBP
Dr n. med. Marek Krasuski
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz
  • Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Marek Woźniewski
  • Kierownik Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej AWF we Wrocławiu
  • Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk

Prace naukowe Członków Rady oraz pracowników CKR publikowane są w roczniku pod tytułem “Przegląd Medyczny CKR”

Publikacja jest bezpłatna. Zamówić ją można wysyłając e-mail na adres: marketing@ckr.pl

Potrzebujesz pomocy?