https://ckr.pl/
Umów wizytę

45 lat działalności

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – historia i teraźniejszość

Historia, która trwa do dziś

Kiedy 1 września 1977 r. rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa z internatem dla osób niepełnosprawnych nie zdawaliśmy sobie sprawy, że z biegiem lat powstanie Centrum o tak szerokim spektrum działalności dydaktycznej i rehabilitacyjnej.

Lata 70.

Wszystko zaczęło się w latach 70. w Konstancinie-Jeziornie, kiedy przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 powstał ośrodek dla inwalidów z dysfunkcją ruchu. Piękne, zaciszne położenie wśród starych drzew, niedaleko zabytkowego serca letniska stało się jego atutem. Bardzo istotne dla rozwoju ośrodka było także sąsiedztwo Stołecznego Centrum Rehabilitacji. Dzięki kierownictwu prof. Mariana Weissa, współtwórcy Polskiej Szkoły Rehabilitacji, słynęło ono, w Polsce i na świecie, z dokonań medycznych w zakresie ortopedii i chirurgii, a szczególnie leczenia urazów kręgosłupa. Profesor Weiss rozumiał rehabilitację szeroko – jako proces kompleksowy, społeczny i zawodowy, który ma na celu przywrócenie do czynnego, samodzielnego życia osób, które nie posiadają tej zdolności od urodzenia lub ją utraciły na skutek choroby bądź urazu. Nasz ośrodek stanowił wcielenie w życie tych założeń. Młodzież mogła jednocześnie kształcić się i korzystać z rehabilitacji usprawniającej i zdobywać zawód. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie istnienia placówek tego rodzaju i doskonalenia rehabilitacji zawodowej i społeczno – psychologicznej we wrześniu 1981 r. powołano Centrum Kształcenia Inwalidów (CKI) Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów. Nowatorskie rozwiązania, szczególnie w zakresie kompleksowej rehabilitacji związanej z przygotowaniem inwalidów do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, rozwinęły polski model rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo. Dokonania konstancińskie stały się wzorem dla szkolnictwa specjalnego w Polsce.

Lata 90.

W latach 90. program kompleksowej rehabilitacji był kontynuowany, a kształcenie zostało dostosowane do zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych poprzez wprowadzenie nowych, informatycznych kierunków. Współpraca z Fundacją Ochrony Zdrowia Inwalidów pozwoliła wykorzystać szansę i utworzyć jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce.

Lata 2000.

Od 2001 r., kiedy powołany został Niepubliczny Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny i powstało Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. podjęliśmy działania zmierzające do rozbudowy bazy oraz podniesienia standardu świadczonych usług. Zaczęły powstawać również filie poza Konstancinem.

W kolejnych latach modernizowaliśmy ośrodek, dostosowując go do nowej funkcji. Wybudowana została hala sportowa i kort do tenisa ziemnego dla osób poruszających się na wózkach. Oddano do użytku budynek przeznaczony na bazę hotelowo-szkoleniową, powstała kryta pływalnia, pracownia diagnostyki obrazowej i kriokomora, a także rozbudowaliśmy pawilony, w których obecnie znajdują się nasze oddziały: rehabilitacji ogólnoustrojowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej i rehabilitacji neurologicznej.

W 2009 roku, nazwa spółki z Centrum Kształcenia i Rehabilitacji zmieniła się na Centrum Kompleksowej Rehabilitacji i posługujemy się nią do dziś. Dzięki nowoczesnej organizacji pracy, dostosowanej do zmieniających się warunków społecznych i dużemu zaangażowaniu naszej kadry, Centrum cały czas dynamicznie się rozwija. Nadrzędną wartością firmy jest profesjonalizm i kompleksowość świadczonych usług. Stworzyliśmy modelowy program rehabilitacji dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Obecnie poza Centrum w Konstancinie CKR posiada także cztery filie w Warszawie i jedną we Wrocławiu. Oferujemy świadczenia ambulatoryjne oraz pobyty stacjonarne w Oddziałach: Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa, Rehabilitacji Neurologicznej oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, a także w Sanatorium. Nie bez znaczenia dla komplementarności leczenia jest wspomniana wcześniej baza odnowy biologicznej: pełnowymiarowy basen, kriokomora i jaskinia solno-jodowa.

Oferujemy zarówno leczenie zachowawcze, jak i operacyjne. Wiodącymi operacjami wykonywanymi w CKR są mikrochirurgiczne operacje kręgosłupa z wykorzystaniem małoinwazyjnych metod pozwalających na szybki powrót do zdrowia i życia zawodowego oraz operacje ortopedyczne, takie jak alloplastyki stawów obwodowych: biodrowych i kolanowych. Miano nowoczesnego ośrodka CKR zawdzięcza także stosowanym metodom terapeutycznym przy zespołach bólowych na tle zmian zwyrodnieniowych, przeciążeniowych i pourazowych. Wysoki standard usług medycznych jest dostosowany do wymogów certyfikacji jakości świadczeń Ministerstwa Zdrowia, poświadcza go również uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IQS MED. Klimatyzowane pokoje wyposażone w łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dobre warunki socjalne pozwalają naszym pacjentom czuć się tutaj dobrze, co również przekłada się na skuteczność procesu terapeutycznego. Misję Centrum Kompleksowej Rehabilitacji realizujemy ponadto poprzez stałe doskonalenie fizjoterapeutów w nowoczesnych metodach terapeutycznych opartych na indywidualnej pracy z pacjentem. Corocznie organizujemy także Sympozjum Naukowe, które jest okazją do merytorycznego spotkania i dzielenia się wiedzą. W ubiegłym roku wprowadziliśmy zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych, w tym roku rozbudowujemy infrastrukturę telemedycyny, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania informatyczne, m. in elektroniczną dokumentację medyczną Pacjentów.

45-lecie naszej działalności stanowi świetną okazję do podziękowania pracownikom i przyjaciołom Centrum, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i wrażliwością na problemy osób niepełnosprawnych przyczynili się do sukcesów ośrodka. Wiele z tych osób, to nadal czynni pracownicy z 20- i 30-letnim stażem pracy. Miarą tych sukcesów są przede wszystkim losy naszych absolwentów, którzy dzięki pobytowi w Centrum uwierzyli we własne możliwości oraz Pacjentów, którzy pod opieką naszej wspaniałej kadry wracają do zdrowia lub uzyskują lepsze samopoczucie i komfort życia.

Z tej wyjątkowej okazji, chciałbym również życzyć sobie, całej kadrze i nam wszystkim, żeby to, co przez lata stworzyliśmy dla dobra naszych Pacjentów, mimo zawirowań społecznych i legislacyjnych, mogło nadal służyć poprawie jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, niepełnosprawnych, a także osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego i wszystkich innych Pacjentów i Klientów ośrodka z jak najlepszym skutkiem.

Jerzy Karwowski

Prezes Zarządu Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

Potrzebujesz pomocy?