https://ckr.pl/
Umów wizytę

Misja, Wizja, Cele i Polityka Jakości

Polityka jakości: Misja, Wizja i Cele Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Misja

Misją Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. jest działalność na rzecz poprawy jakości życia osób cierpiących na schorzenia narządu ruchu, niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z następstwami uszkodzenia układu nerwowego poprzez świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz zawodowej, a także profilaktyki i propagowania zdrowego stylu życia.

Wizja

Poprzez ciągłe doskonalenie jakości działań we wszystkich obszarach aktywności Centrum, stały rozwój bazy i kierunków działalności oraz szkolenie pracowników, pragniemy utrzymać pozycję wiodącego ośrodka kompleksowej rehabilitacji w kraju, oferując naszym Klientom najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz szkolnictwa specjalnego.

Cele Jakości

Jako cele strategiczne w rozwoju jakości usług przyjęte przez Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. dla zapewnienia realizacji Misji i Wizji wyznaczamy:

  • tworzenie optymalnych warunków sprzyjających szybkiej poprawie zdrowia Pacjentów, z uwzględnieniem Ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
  • zapewnienie najlepszych warunków pozwalających na rozwój zawodowy, społeczny i osobisty oraz poprawę zdrowia: uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczestnikom kursów zawodowych,
  • oferowanie najwyższej jakości usług szkoleniowych, odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom Klientów oraz warunkom rynku pracy,
  • propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez świadczenie szerokiego wachlarza usług z zakresu sportu, rekreacji, odnowy biologicznej,
  • zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi Klientów Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.,
  • zapewnienie zespołu pracowników i współpracowników gwarantujących swoim wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami realizację celów Polityki Jakości Centrum.

Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie zasobów dla realizacji powyższych celów, stałe doskonalenie działalności wszystkich komórek organizacyjnych Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. oraz wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością EN ISO 9001:2015.

Zarząd Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. deklaruje, iż niniejsza Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników i współpracowników Centrum.

Konstancin – Jeziorna, 02 listopada 2017 r.

Polityka Jakości: Polityka Środowiskowa i BHP, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Polityka Bezpieczeństwa Żywności

Misja firmy zaprezentowana w Polityce Jakości jest realizowana z uwzględnieniem:

Potrzebujesz pomocy?