Konsultacja dietetyczna

W praktyce oznacza to przyjrzenie się ogólnemu stanu zdrowia, omówienie trybu życia, udział wysiłku fizycznego oraz ocenę nawyków żywieniowych. Konsultacja trwa średnio godzinę, podczas której wykonywane są wszelkie pomiary, w tym pomiar obwodu tali, bioder, brzucha i wzrostu. W Centrum Kompleksowej Rehabilitacji umożliwiamy naszym pacjentom skorzystanie z konsultacji ze specjalistą z zakresu dietetyki oraz analizę składu ciała z wykorzystaniem profesjonalnego analizatora medycznego o wysokiej dokładności pomiaru. 

Na koniec konsultacji trzymujesz: 

  • raport z analizy dietetycznej 
  • wyniki analizy dotychczasowego sposobu odżywiania 
  • wyniki analizy składu ciała, 
  • indywidualne zalecenia żywieniowe, w tym m.in.: zapotrzebowanie na białka, węglowodany, tłuszcze, rozkład czasowy posiłków i wyszczególniona ich kaloryczność. 

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?