lekarza neurochirurga

Na konsultację profesorską z zakresu neurochirurgii kwalifikują się osoby ze schorzeniami układu nerwowego, u których leczenie farmakologiczne nie dało efektów i należy wykonać zabieg chirurgiczny. Do głównych obszarów zainteresowań neurochirurga należą: mózgowie, nerwy obwodowe, rdzeń kręgowy, oraz układ naczyniowy dostarczający krew do tych części organizmu. 

Najczęstsze schorzenia, które leżą w kompetencji neurochirurgii to: 

 • dyskopatia szyjna, lędźwiowa oraz schorzenia w odcinku piersiowo-lędźwiowym, np. naczyniaki trzonu 
 • ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa oraz urazy (np. rdzenia kręgowego) 
 • guzy mózgu i kręgosłupa 
 • nowotwory, np. naczyń mózgowych, wewnątrzczaszkowe 
 • choroby naczyniowe mózgu 
 • wodogłowie 
 • uszkodzenie nerwów obwodowych 
 • krwotoki wewnątrzczaszkowe 
 • przepukliny mózgowo-rdzeniowe, naczyniaki 
 • nadciśnienie wewnątrzczaszkowe 

W zakresie konsultacji lekarz z tytułem profesora medycyny: 

 • przeprowadza wywiad i badanie przedmiotowe,
 • stawia rozpoznania, 
 • udziela zaleceń lekarskich, 
 • przepisuje leki, 
 • wystawia skierowania na badania, konsultacje, hospitalizacje, 
 • wystawia zwolnienia lekarskie 
 • Na wizycie lekarz może zdjąć szwy oraz założyć opatrunek. 
 • Konsultacja diabetologiczna 

Neurochirurgia to ważna dziedzina medycyny zajmująca się różnymi chorobami układu nerwowego. Podobnie jak w przypadku neurologii diagnozie i leczeniu poddawane zostają takie obszary jak mózgowie, nerwy obwodowe czy rdzeń kręgowy. Do neurochirurga kierują się najczęściej osoby, w przypadku których leczenie farmakologiczne nie jest wystarczające i istnieją wskazania do wykonania precyzyjnego zabiegu chirurgicznego 

Usługa jest dostępna w filiach CKR:

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

 • że podanie danych jest dobrowolne,
 • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
 • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
 • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?