Informacja o projekcie CKR w ramach Programu PL04 “Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

25.09.2015

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wystosowanego przez CKR wniosku o dotację projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Gąsiorowskiego 12/14 05-510 Konstancin – Jeziorna poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” pragniemy poinformować, iż z początkiem września 2015r. weszliśmy w fazę realizacji projektu.

EEA+Grants+-+JPG-wycięte-300x197
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej kompleksu – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. – poprzez częściową termomodernizację budynków wraz z wymianą okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych oraz ekologicznych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii fotowoltaicznej.

Obecnie Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności zużywa 4 219 886,9 kWh/rok oraz emituje 1 659,84 MgCO2/rok. Głównym celem niniejszego projektu jest zmniejszenie tych wartości do 3 524 064,2 kWh/rok oraz ograniczenia emisji do poziomu 1 123,18 MgCO2/rok. Dzięki wsparciu programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii’ finansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nasz ośrodek stanie się bardziej przyjazny środowisku oraz w wymiernym stopniu będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii.


According to a positive grant decision regarding the project “Energy efficiency increase of Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. Z o.o. buildings ul. Gąsiorowskiego 12/14 05-510 Konstancin Jeziorna by partial thermal efficiency improvement and using renewable Energy sources” under the PL04 program „Energy saving and promoting renewable energy sources” received by CKR, we would like to inform you that we have launched the execution phase of the project with the beginning of September 2015.

Our main goal is to improve energy efficiency of our complex – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. – through partial thermal efficiency improvement based on installing new energy – saving windows, improving the central heating installation through applying modern, ecological and progressive heat and energy sources and using the newest photovoltaics technology.

Right now Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. uses 4 219 886,9 kWh/year and emits 1 659,84 MgCO2/year. The main objective of this project is to decrease these amounts to a level of 3 524 064,2 kWh/year and cut the emission to a value of 1 123,18 MgCO2/year. Thanks to the support of PL04 program „Energy saving and promoting renewable energy sources” financed by the European Economy Area Finance Mechanism, our center will become more environment friendly and will measurably utilize available renewable energy sources.


Aktualności realizacji projektu na dzień 28-11-2017 / Project execution updates 28-11-2017


Aktualności realizacji projektu na dzień 05-10-2015 / Project execution updates 05-10-2015


Aktualności realizacji projektu na dzień 02-11-2015 / Project execution updates 02-11-2015


Aktualności realizacji projektu na dzień 21-12-2015 / Project execution updates 21-12-2015


Film podsumowujący pierwszy etap projektu / The movie which summarizes first stage of the project

Wywiad z Prezesem CKR Jerzym Karwowskim w telewizji POLSAT NEWS / Interview with the director of CKR – Jerzy Karwowski in TV station POLSAT NEWS

Konferencja 21.04.2016 r. / Conference 21.04.2016 r.
fotowoltaika-zm

Zakończenie pierwszego etapu / The end of first stage
FOTOWOLTAIKA-KN

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar