UK AR RU FR DE

NFZ – Oddział Rehabilitacyjny

SKIEROWANIE

Wystawiający:

Prawo do kierowania na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego posiadają lekarze pracujący w ramach kontraktu z NFZ:

 • oddziałów szpitalnych: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych i urologicznych
 • poradni: rehabilitacyjnych, urazowo-ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych – w przypadku schorzeń przewlekłych, których stan uległ zaostrzeniu (skierowanie CITO)

Na skierowaniu musi być pieczątka jednostki kierującej, zawierająca numer umowy z NFZ oraz kod resortowy.

Rodzaj skierowania:

Skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacyjny.

 

Poprawnie wypełnione skierowanie:

Podstawą do realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ jest poprawnie wypełnione skierowanie. Powinno mieć uzupełnione następujące elementy:

 • Pieczęć nagłówkową jednostki kierującej, wraz z numerem umowy z NFZ oraz kodem resortowym
 • Imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania Pacjenta
 • Rozpoznanie
 • Kod jednostki chorobowej ICD-10 WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH wg międzynarodowej klasyfikacji ICD
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu
 • Choroby przebyte i współistniejące
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego

 

Forma dostarczenia:

 • Osobiście - Sekretariat Oddziału Rehabilitacyjnego (I p., gab. 3B). Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 • Pocztą - Adres: Oddział Rehabilitacyjny CKR, ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
 • Mailem – szpital@ckr.pl
 • Faxem - nr: 22 754 71 87

 

Szczegółowe informacje:

Rejestracja: 22 754 71 80
Sekretariat: 22 703 02 05

Partnerzy

facebook