Oddział Mazowiecki PTReh

logo_ptreh-1024x236

AKTUALNOŚCI:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji uprzejmie zawiadamia, że na podstawie § 27 Statutu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek) w godz. 12.00 – 15.00 w Warszawie w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul. Księcia Trojdena 4, sala nr 012.
Program spotkania: PDF


Kurs online dla lekarzy rehabilitacji: fala uderzeniowa
European College of Physical and Rehabilitation Medicine organizuje drugą edycję kursu dla lekarzy rehabilitacji Extracorporeal Shock Wave Therapy który rozpoczyna się 1 grudnia 2018 i potrwa cztery miesiące. W ubiegłym roku niektórzy lekarze z Polski wzięli udział w pierwszej edycji tego szkolenia.
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Kurs będzie odbywał się za niewielką opłatą niezbędną do pokrycia wydatków związanych z jego organizacją.
Udział w kursie wiąze się z bezpłtnym otrzymaniem indywudalnego kodu pozwalającego na dostep do e-booka Sonographic atlas for common musculoskeletal pathologies, autor: Levent Ozcakar (cena w sprzedaży € 85,00) dystrybuowanego po rejestracji. Zaliczenie kursu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu zaświadczającego o osiagnięciu teoretycznych kompetencji do stosowania ESWT i 24 europejskich punktów edukacyjnych.
Okres rejestracji na kurs upływa z końcem listopada.
Czytaj dalej


15 grudnia 2018 w CKR odbędzie się spotkanie warsztatowe Oddzialu Mazowieckiego PTReh poświęcone motywacji pacjenta do leczenia. Ze względu na możliwość udziału jedynie ograniczonej liczby uczestników Zarząd Oddziału urządza zapisy na spotkanie. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń. W kwalifikacji preferowani będą członkowie PTReh opłacający na bieżąco składki członkowskie. Proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem – PDF.


Mamy przyjemność zaprosić do CKR na listopadowe posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh przygotowywane przez Oddział Rehabilitacji Medycznej CSK MSWiA z siedzibą w Otwocku (17 listopada 2018). Zaproszenie PDF


Dotyczy Lekarzy będących Członkami Oddziału Mazowieckiego PTReh

Zapraszamy na Konferencję Naukowo- Szkoleniową „Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych odbywającą się w Warszawie w dniach 30.11.-01.12.2018r. (proszę wejśc na stronę: https://medsport.pl/nasze-kongresy-i-konferencje/) informując, że Lekarze będący aktywnymi członkami Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (aktywny członek, to osoba która ma opłacone składki członkowskie do 2018 roku bez wstecznych zaległości) mogą wziąć udział w konferencji wnosząc zniżkową opłatę w wysokości 300 złotych (zamiast obowiązującej opłaty 400zł). Warunkiem skorzystania z tej promocji jest przesłanie zgłoszenia do dnia 22 listopada 2018. Osoby chcące zskorzystac z tej opcji prosze o umieszczenie adnotacji „OMPTReh” w rubryce „Tytuł-Stanowisko,Specjalizacja” oznaczenie kwoty „300 zł” w kółeczku „Emeryt„.


Kursonline na temat biomechaniki dla lekarzy rehabilitacji:
Europejskie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) rekomenduje udział w odpłatnym kursie ONLINE: BIOMECHANICS4REHAB realizowanym przez Biomechanics Institute of Valencia (IBV) i Politecnico Di Milano Institute (POLIMI) w okresie od 18 października do 18 grudnia 2018. – PDF


Program Posiedzenia Naukowego Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 21 września 2018PDF


Zaproszenie na Posiedzenie Naukowe Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 21 września 2018PDF


List otwarty Pani dr med. Barbary Goraj Szczypiorowskiej, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTReh w sprawie propozycji likwidacji fizykoterapii w rehabilitacji ambulatoryjnej. PDF


Zaproszenie na Posiedznie Naukowe i Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PTReh w dniu 26 maja 2018. – PDF

Rekrutacja kandydatów na szkolenie w Europejskiej Szkole Rehabilitacji Medycznej w Marsylii – PDF

Uprzejmie informuję, że względy zdrowotne uniemożliwiają udział w sobotnim posiedzeniu Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz Przewodniczacej Komisji Rewizyjnej. W związku z tym podjeto decyzję o zmianie programu posiedzenia. 
 
Aktualny plan spotkania:
Prowadzenie spotkania
dr Justyna Frasuńska, Sekretarz Oddziału Mazowieckiego PTReh
dr med. Leszek Krzyżosiak, Członek Zarządu oddziału Mazowieckiego,  Wiceprezes Zarządu CKR
 
Tematyka spotkania:
Prezentacja naukowa Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
 
10.00 dr n. med. Lidia Darda-Ledzion, dr Świetlana Sikorska (Oddział Rehabilitacji Neurologicznej CKR) Rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym – potrzeby, realia i plany na przyszłość
10.20 dr Jacek Szymoński, dr Aleksandra Kaniak, dr n. med. Ewa Gaszewska (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej CKR) Problemy w usprawnianiu pacjentów z dużymi stabilizacjami kręgosłupa.
10.40 dr hab. n. med. Marek Postuła (Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej CKR) Ból neuropatyczny – możliwości terapeutyczne
11.00 Dyskusja
 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbędzie sie na następnym posiedzeniu Oddziału, tj. 26 maja 2018

Uprzejmie zawiadamiam o inicjatywie Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine – EBPRM) polegającej na refundacji udziału JEDNEGO KANDYDATA z POLSKI w Europejskiej Szkole Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Wilnie – imprezie edukacyjnej towarzyszącej XXI Kongresowi ESPRM w dniach 1-4 maja 2018 r.

EBPRM pokryje koszty hotelowe i wyżywienie JEDNEGO UCZESTNIKA Z POLSKI (dofinansowanie nie obejmuje kosztów dojazdu do Wilna). W załączeniu znajduje się program tej niezwykle interesującej i wartościowej imprezy. Uczestnicy będą mieli szansę posłuchać wykładów najważniejszych autorytetów z dziedziny rehabilitacji w Europie.

Program – PDF


Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzecie wydanie Białej Księgi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Europie, 2018 – PDF

image


14 kwietnia 2018: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Mazowieckiego PTReh

Prezentacja naukowa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – PDF


Program naukowy 21 Kongresu ESPRM: Wilno: 1-6 maja 2018
Kliknij na ten tekst, by otworzyć interaktywny program naukowy 21 Kongresu ESPRM, 1-6 maja 2018, Wilno
NB: program ma charakter wstępny i dlatego mogą jeszcze w nim zachodzić zmiany.


Kursy szkoleniowe dla lekarzy – aktywnych członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 

Uprzejmie zawiadamamy o kursach szkoleniowych dla lekarzy (lista, miejsce i terminarz kursów w linku poniżej), organizowanych przez Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT. Patronat nad kursami objęło Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, kursy akredytowane są przez Śląską Izbę Lekarską w Katowicach, a uczestnictwo w nich premiowane jest 15 punktami edukacyjnymi. Szkolenia dofinansowane są (od 50-100%) ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowa zniżka przewidziana jest dla Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, którzy opłacili w 2018 r. składkę członkowską, dla tych osób organizator kursu zobowiązał się do nieodpłatnej pomocy w uzyskaniu niezbędnego dofinansowania – informacje w tej sprawie można uzyskać u Pani Joanny Cybulskiej: tel.502 213 533, j.cybulska@msp-pakt.med.pl. Kursy odbywać się będą w Katowicach, jednak w przypadku zorganizowanej grupy istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w  innych miastach.

Lista, miejsce i terminarz kursów:

http://msp-pakt.med.pl/index.php?id=kongresy_i_kursy&search=Rehabilitacja


10 marca 2018: godz. 10:00

Miejsce:  ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa

Prezentacja naukowa: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Temat wiodący: Wybrane aspekty profilaktyki, diagnostyki i leczenia w fizjoterapii

Program prezentacji – PDF


17 marca 2018: godz. 10:30

Miejsce: Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu; ul. Lindleya 4; Warszawa

Prezentacja naukowa: Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Temat wiodący: Złamania osteoporotyczne kręgosłupa u osób starszych – problem interdyscyplinarny

Program prezentacji – PDF


Międzynarodowy Program Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej – zaproszenie do udziału

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

Projekt badawczy Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej powstał na bazie współpracy delegatów do Sekcji Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UEMS.

Rehabilitacja jest efektem kompleksowej, interdyscyplinarnej współpracy zespołu profesjonalistów kierowanego przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Założeniem projektu jest zebranie i porównanie danych na temat współpracy w zespołach rehabilitacyjnych w krajach Europy Środkowej.

Badanie odbywa się dzięki wsparciu Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Stowarzyszenia Lekarzy Rehabilitacji.

Badanie jest przeznaczone dla lekarzy praktykujących rehabilitację (specjalistów rehabilitacji medycznej, osób w trakcie specjalizacji, przed specjalizacją, a także lekarzy innych specjalności zajmujących się rehabilitacją).

Badanie ma charakter anonimowej ankiety zbierającej informacje na temat rodzaju praktyki klinicznej realizowanej przez Respondenta i współpracy z przedstawicielami innych profesji.

Uprzejmie proszę o poświęcenie 10-15 minut na wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym adresem:

https://goo.gl/forms/wEIFP9RzTNmUPpch2

Dziękuję za Państwa udział,

Piotr Tederko


20 stycznia 2018: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Mazowiecki PTReh

Temat wiodący: Fizykoterapia – kontrowersje

PROGRAM SPOTKANIA


HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2018 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 18.11.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 17.10.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 30.09.2017 R.

ZBLIŻA SIĘ OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA EGZAMIN EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICNIE 2017

OTWARCIE ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW – XXI EUROPEJSKI KONGRES MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

SZKOLENIA DLA SPECJALIZANTÓW W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ AKREDYTOWANE PRZEZ EUROPEJSKĄ RADĘ MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 25.04.2017 R.

KONFERENCJA DOT. POLSKIEGO BADANIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 07.03.2017 R.

KONGRES EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZMIANA SIEDZIBY ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO PTReh

POSIEDZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI W DNIU 21.01.2017 R.

OMPTReh WEJŚCIE

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Siedziba: ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510, Konstancin;
adres korespondencyjny: ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

 

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh

 

Prezydium Zarządu

Przewodniczący: dr n. med. Piotr Tederko

Sekretarz: lek med. Justyna Frasuńska

Skarbnik: lek med. Barbara Dobies Krześniak

 

Członkowie Zarządu:

 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewki,
 • lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • dr n. med. Leszek Krzyżosiak,
 • dr hab. n. med. Beata Tarnacka

 

Komisja Rewizyjna:

 • dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • dr n. med. Hanna Więcławek-Wasserman

 

Kontakt z Zarządem Oddziału:

e-mail: tederko.pl@gmail.com

adres korespondencyjny: Klinika Rehabilitacji, ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa

 

Rada Programowa Oddziału Mazoweckiego PTReh:

 • Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 • Lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • Dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • Dr n. med. Marek Krasuski
 • Dr n. med. Leszek Krzyżosiak
 • Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 • Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

Członkowie Honorowi PTReh z Oddziału Mazowieckiego:

 1. Dr n. med. Maciej Czarnecki
 2. Śp. Prof. dr hab. n. med. Jan Haftek
 3. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 4. Śp dr n. med. Mieczysław Kowalski
 5. Dr n. med. Marek Krasuski
 6. Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 7. Śp. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Rudnicki
 8. Śp. Prof. dr hab. n. med.Andrzej Seyfried

 

Składki członkowskie:

Od 2016 roku składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100zł za rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba

 1. Jan Kowalski, Konstancin, ul. Warszawska 3, za 2016, oddział Mazowiecki PTReh.

 

Posiedzenia naukowe Oddziału Mazowiecgo PTReh

Odbywają się w soboty o godz. 10.00 w Siedzibie Oddziału, w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14; 05-510 Konstancin (Sala Widowiskowa) oraz w wybranych terminach w siedzibach ośrodków prezentujących swój dorobek naukowy w trakcie posiedzenia – w takich przypadkach prezentacje mają miejsce we wtorki o godz. 17.00.

 

Szczegółowy plan posiedzeń naukowych w 2017 roku:

 

21 stycznia 2017: godz. 10.00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckego PTReh

Prezentacja naukowa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Temat wiodący: Interdyscyplinarny charakter współczesnej rehabilitacji

 

07 marca 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49,  Warszawa.

Prezentacja naukowa: Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

Temat wiodący: Fizjoterapia w Geriatrii

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

25 kwietnia 2017: godz. 17:00

Miejsce: Międzynarodowy Instytu Biologii Molekularnej i Komórkowej ul. Trojdena 4 (wejście od ul. Pawińskiego)

Wspólne spotkanie naukowe Oddziałow Mazowieckieh PTReh i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Temat wiodący: Rehabilitacja i geriatria – możliwości i perspektywy

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

30 września 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Zakład Psychologii Medycznej II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Komunikacja zespołu terapeutycznego z pacjentem i jego bliskimi w obliczu niepełnosprawności

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

17 października 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny, ul. Barska 16/20, Warszawa.

Prezentacja naukowa: Klinika Rehabilitacji I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Zastosowania współczesnych osiagnięć rehabilitacji

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

18 listopada 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Rehabilitacji Dziennej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie

Temat wiodący: Zaburzenia czynności chodu w dysfunkcjach narządu ruchu

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

Przypadki kliniczne:

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh informuje:

Od 2017 roku na posiedzaniach naukowych oddziału Mazowieckiego PTReh prezentowane sa przypadki kliniczne.

Jest to okazja do przedyskutowania szczególnie trudnych lub interesujących przypadków z naszej codziennej praktyki, podzielnie się watpliwościami, zasiegnięcia opinii kolegów, przedstawienia swojego sposobu postepowania, pochwalenia się osiagbnietym sukcesem diagnostycznym lub terapeutycznym itp.

Prezentacja przypadku nie powinna przekraczać 5 minut i powinna mieć formę prezentacji powerpoint. W uzasadnionych przypadkach może mieć inna formułe wybraną przez Prelegenta.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci przedstawienia prezentacji przypadku. Zgłoszenia przyjmuje drogą mailową Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTReh, pod adresem p.tederko@gmail.com najpóźniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem naukowym. Proszę podac autora, tytuł i załączyć prezentację.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.