Oddział Mazowiecki PTReh

logo_ptreh-1024x236

AKTUALNOŚCI:

Międzynarodowy Program Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej – zaproszenie do udziału

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

Projekt badawczy Zespoły Rehabilitacyjne w Europie Środkowej powstał na bazie współpracy delegatów do Sekcji Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej UEMS.

Rehabilitacja jest efektem kompleksowej, interdyscyplinarnej współpracy zespołu profesjonalistów kierowanego przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej. Założeniem projektu jest zebranie i porównanie danych na temat współpracy w zespołach rehabilitacyjnych w krajach Europy Środkowej.

Badanie odbywa się dzięki wsparciu Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Stowarzyszenia Lekarzy Rehabilitacji.

Badanie jest przeznaczone dla lekarzy praktykujących rehabilitację (specjalistów rehabilitacji medycznej, osób w trakcie specjalizacji, przed specjalizacją, a także lekarzy innych specjalności zajmujących się rehabilitacją).

Badanie ma charakter anonimowej ankiety zbierającej informacje na temat rodzaju praktyki klinicznej realizowanej przez Respondenta i współpracy z przedstawicielami innych profesji.

Uprzejmie proszę o poświęcenie 10-15 minut na wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym adresem:

https://goo.gl/forms/wEIFP9RzTNmUPpch2

Dziękuję za Państwa udział,

Piotr Tederko


20 stycznia 2018: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Mazowiecki PTReh

Temat wiodący: Fizykoterapia – kontrowersje

PROGRAM SPOTKANIA


HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2018 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 18.11.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 17.10.2017 R.

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 30.09.2017 R.

ZBLIŻA SIĘ OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ NA EGZAMIN EUROPEAN BOARD OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICNIE 2017

OTWARCIE ZGŁASZANIA ABSTRAKTÓW – XXI EUROPEJSKI KONGRES MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

SZKOLENIA DLA SPECJALIZANTÓW W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ AKREDYTOWANE PRZEZ EUROPEJSKĄ RADĘ MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 25.04.2017 R.

KONFERENCJA DOT. POLSKIEGO BADANIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE NAUKOWE W DNIU 07.03.2017 R.

KONGRES EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI

ZMIANA SIEDZIBY ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO PTReh

POSIEDZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI W DNIU 21.01.2017 R.

OMPTReh WEJŚCIE

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Siedziba: ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510, Konstancin;
adres korespondencyjny: ul. Barska 16/20; 02-314, Warszawa

 

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh

 

Prezydium Zarządu

Przewodniczący: dr n. med. Piotr Tederko

Sekretarz: lek med. Justyna Frasuńska

Skarbnik: lek med. Barbara Dobies Krześniak

 

Członkowie Zarządu:

 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewki,
 • lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • dr n. med. Leszek Krzyżosiak,
 • dr hab. n. med. Beata Tarnacka

 

Komisja Rewizyjna:

 • dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • dr n. med. Hanna Więcławek-Wasserman

 

Kontakt z Zarządem Oddziału:

e-mail: p.tederko@gmail.com

adres korespondencyjny: Klinika Rehabilitacji, ul. Barska 16/20; 02-315 Warszawa

 

Rada Programowa Oddziału Mazoweckiego PTReh:

 • Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 • Lek med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
 • Dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • Dr n. med. Marek Krasuski
 • Dr n. med. Leszek Krzyżosiak
 • Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 • Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

Członkowie Honorowi PTReh z Oddziału Mazowieckiego:

 1. Dr n. med. Maciej Czarnecki
 2. Śp. Prof. dr hab. n. med. Jan Haftek
 3. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 4. Śp dr n. med. Mieczysław Kowalski
 5. Dr n. med. Marek Krasuski
 6. Prof. dr hab. Aleksander Ronikier
 7. Śp. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Rudnicki
 8. Śp. Prof. dr hab. n. med.Andrzej Seyfried

 

Składki członkowskie:

Od 2016 roku składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. Nr: 04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

Składka wynosi 100zł za rok.

Na przelewie należy wpisać: Imię i nazwisko, adres, rok za który jest opłacana składka, oddział do którego należy osoba

 1. Jan Kowalski, Konstancin, ul. Warszawska 3, za 2016, oddział Mazowiecki PTReh.

 

Posiedzenia naukowe Oddziału Mazowiecgo PTReh

Odbywają się w soboty o godz. 10.00 w Siedzibie Oddziału, w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Gąsiorowskiego 12/14; 05-510 Konstancin (Sala Widowiskowa) oraz w wybranych terminach w siedzibach ośrodków prezentujących swój dorobek naukowy w trakcie posiedzenia – w takich przypadkach prezentacje mają miejsce we wtorki o godz. 17.00.

 

Szczegółowy plan posiedzeń naukowych w 2017 roku:

 

21 stycznia 2017: godz. 10.00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Mazowieckego PTReh

Prezentacja naukowa: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Temat wiodący: Interdyscyplinarny charakter współczesnej rehabilitacji

 

07 marca 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49,  Warszawa.

Prezentacja naukowa: Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie

Temat wiodący: Fizjoterapia w Geriatrii

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

25 kwietnia 2017: godz. 17:00

Miejsce: Międzynarodowy Instytu Biologii Molekularnej i Komórkowej ul. Trojdena 4 (wejście od ul. Pawińskiego)

Wspólne spotkanie naukowe Oddziałow Mazowieckieh PTReh i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Temat wiodący: Rehabilitacja i geriatria – możliwości i perspektywy

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

30 września 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Zakład Psychologii Medycznej II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Komunikacja zespołu terapeutycznego z pacjentem i jego bliskimi w obliczu niepełnosprawności

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

17 października 2017: godz. 17:00

Miejsce: Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny, ul. Barska 16/20, Warszawa.

Prezentacja naukowa: Klinika Rehabilitacji I WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Temat wiodący: Zastosowania współczesnych osiagnięć rehabilitacji

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

18 listopada 2017: godz. 10:00

Miejsce: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, ul. Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin

Prezentacja naukowa: Oddział Rehabilitacji Dziennej Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie

Temat wiodący: Zaburzenia czynności chodu w dysfunkcjach narządu ruchu

ZAPROSZENIE (KLIKNIJ, ABY OTWORZYĆ LUB ZAPISAĆ)

 

Przypadki kliniczne:

Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTReh informuje:

Od 2017 roku na posiedzaniach naukowych oddziału Mazowieckiego PTReh prezentowane sa przypadki kliniczne.

Jest to okazja do przedyskutowania szczególnie trudnych lub interesujących przypadków z naszej codziennej praktyki, podzielnie się watpliwościami, zasiegnięcia opinii kolegów, przedstawienia swojego sposobu postepowania, pochwalenia się osiagbnietym sukcesem diagnostycznym lub terapeutycznym itp.

Prezentacja przypadku nie powinna przekraczać 5 minut i powinna mieć formę prezentacji powerpoint. W uzasadnionych przypadkach może mieć inna formułe wybraną przez Prelegenta.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci przedstawienia prezentacji przypadku. Zgłoszenia przyjmuje drogą mailową Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTReh, pod adresem p.tederko@gmail.com najpóźniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem naukowym. Proszę podac autora, tytuł i załączyć prezentację.

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.