Konstancin – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej CKR przyjmowani są chorzy z następstwami uszkodzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych spowodowanymi przez np. uraz głowy, udar mózgu, uraz kręgosłupa, stwardnienie rozsiane (SM), a także osoby ze schorzeniami narządu ruchu wymagające pomocy w zakresie czynności dnia codziennego (tylko w ramach odpłatnych świadczeń medycznych).

Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych takich jak np.: afazja, zaburzenia pamięci, zespół zaniedbywania. Pacjentom w ramach pobytów stacjonarnych zapewniamy rehabilitację oraz konieczną pomoc i wsparcie. Oferujemy indywidualną i kompleksową opiekę medyczną.

Prowadzimy również leczenie chorych w ramach badań klinicznych.


Nowość: Intensywny Program Terapii Ręki dla chorych z niedowładem spastycznym kończyny lub kończyn górnych


Nowość: Poradnia Leczenia Zaburzeń Połykania (dysfagii)

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej zapewnia usługi w ramach NFZ oraz odpłatne świadczenia medyczne

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – pozostałe informacje:

Kadra medyczna

Nasz personel składa się z doświadczonych i zaangażowanych w swoją pracę lekarzy, pielęgniarek,  fizjoterapeutów, neuropsychologów, logopedów i terapeutów zajęciowych, a także personelu pomocniczego.

Zakwaterowanie i wyżywienie

Do dyspozycji Pacjentów są pokoje z pełnym wyposażeniem – łazienką przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, telewizorem, radiem, telefonem, lodówką.

Zapewniamy pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Wyżywienie dostarczamy do pokoi, jeśli tego wymaga stan zdrowia Pacjenta.

Sprzęt rehabilitacyjny

W rehabilitacji wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt, m.in.:

 • BIODEX – zestaw do oceny i treningu dynamicznego mięśni
 • ALFA – platforma stabilometryczna do oceny i treningu równowagi na stabilnym podłożu
 • AfaSystem – zestaw programów treningowych służących do komputerowo wspomaganej rehabilitacja chorych z afazją
 • RehaCom – zestaw programów treningowych służących do komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych
Jakość usług

Szpital CKR posiada Certyfikat ISO 9001 oraz status Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia.

Informacje dla Pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego

Zakres usług świadczonych przez Oddział Rehabilitacji Neurologicznej:

Lekarz prowadzący:

Rehabilitacja dorosłych:

Całodobowa opieka lekarska, pielęgniarska oraz personelu pomocniczego

Usługi w ramach NFZ:

Pacjenci NFZ mogą skorzystać z opcji odpłatnego udostępnienia na wyłączność pokoju w okresie swojej hospitalizacji w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR Sp. z o.o. – więcej informacji znajdziesz w cenniku Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Dr n. med. Lidia Darda-Ledzion

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Świetlana Sikorska

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Dr n. med. Małgorzata Chodakowska-Żebrowska

Specjalizacja: Neurologia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (0 22) 703 06 66

Lek. med. Walczyńska Joanna

Specjalizacja: Neurologia
rehabilitacja

Mgr Małgorzata Borkowska

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Rehabilitacji

Wykształcenie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
Absolwentka Podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Certyfikowany Terapeuta Manualny
 • Dyplomowany Terapeuta PNF
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Fizjoterapii
 • Wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Fizjoterapeutów
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Czytaj więcej

Mgr Urszula Kęsicka

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Z-ca Koordynatora Rehabilitacji

Zespół fizjoterapeutów

Badanie połykania (videoendoskopia) dla Pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy obowiązkowo poprzedzone badaniem logopedycznym i wywiadem.
Pakiet: badanie logopedyczne + badanie lekarskie z opisem 200 zł
Powtórne badanie lekarskie 100 zł
Badanie logopedyczne + instruktaż 150 zł
Terapia logopedyczna połykania (jednorazowo) 100 zł
Terapia połykania w pakiecie (minimum 3 spotkania terapeutyczne) 60 zł za każde spotkanie

Ceny promocyjne do końca 2016 roku!

Dla Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (w ramach NFZ) konsultacja i terapia logopedyczna gratis. Płatne jedynie badanie videoendoskopowe: 150 zł lub powtórne 100 zł.

W Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej usługi odpłatne dostępne są w następujących systemach:

 • System stacjonarny: leczenie i rehabilitacja neurologiczna + zakwaterowanie w pokoju z łazienką, TV, klimatyzacją, lodówką, czajnikiem + pełne wyżywianie
 • System dzienny: leczenie i rehabilitacja neurologiczna + możliwość pobytu we wspólnym pokoju wypoczynkowym + obiad na stołówce CKR
 • System ambulatoryjny: leczenie i rehabilitacja neurologiczna
Pakiety pobytowe – w systemie stacjonarnym
Pakiet LUX PLUS - w systemie stacjonarnym 500 zł na dzień
Pakiet LUX – w systemie stacjonarnym 420 zł za dzień
Pakiet STANDARD PLUS - w systemie stacjonarnym 440 zł na dzień
Pakiet STANDARD – w systemie stacjonarnym 360 zł za dzień
Pakiet MINIMUM – w systemie stacjonarnym 250 zł za dzień

Pakiety pobytowe – szczegóły

Turnusy dla Pacjentów – w systemie stacjonarnym
Turnusy dla Pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej (10 dni bez sobót i niedziel) 4.000 zł
Turnusy dla Pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej (12 dni z sobotami i niedzielami) 4.200 zł
Turnusy dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi (10 dni bez sobót i niedziel) 4.700 zł
Turnusy dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi (12 dni z sobotami i niedzielami) 4.900 zł
Turnusy dla Pacjentów – w systemie dziennym
Turnusy dla Pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej (10 dni bez sobót i niedziel) 2.700 zł
Turnusy dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi (10 dni bez sobót i niedziel) 3.200 zł

Turnusy dla Pacjentów wymagających rehabilitacji ruchowej – szczegóły

Turnusy dla Pacjentów z afazją lub innymi zaburzeniami poznawczymi – szczegóły

Intensywny Program Terapii Ręki
Intensywny Program Terapii Ręki 3.400 zł za 2 tygodnie

Intensywny Program, Terapii Reki – więcej informacji

Pakiety zabiegów dla Pacjentów w systemie ambulatoryjnym
Pakiety zabiegów ambulatoryjnych dla Pacjentów z afazją, dyzartrią, dysfagią, zaburzeniami poznawczymi 850 zł

Pakiety zabiegów dla Pacjentów w systemie ambulatoryjnym – więcej informacji

Płatność ratalna

Informujemy, że w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej za usługi płacić można w systemie ratalnym.

Odpłatność za udostępnienie pokoju na wyłączność*

Pacjenci NFZ mogą skorzystać z opcji odpłatnego udostępnienia na wyłączność pokoju w okresie swojej hospitalizacji w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR Sp. z o.o. (50 zł/doba)*

*Udostępnienie za odpłatnością pokoju na wyłączność jest realizowane wyłącznie na wniosek pacjenta. Opłata nie prowadzi do naruszenia równego, niezależnego od sytuacji materialnej, konstytucyjnego prawa do dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. CKR Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2010.210.2135 z p. zm.) gwarantuje każdemu pacjentowi podczas pobytu na Oddziale bezpłatne zakwaterowanie w należytych warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U.2012.739 z p. zm.).

Adres:
 • ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Numery telefonów:
 • Sekretariat
  Tel.: 22 703 02 80
  Fax: 22 703 02 81
 • Rejestracja
  Tel.: 22 703 02 82
E-mail:
Rejestracja czynna:
 • Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 16:00

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.