https://ckr.pl/
Umów wizytę

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu sprawnej komunikacji poprzez formularz kontaktowy

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@ckr.pl
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym, prawie do przenoszenia danych wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 12 miesięcy licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym zostały zebrane lub tak długo, jak się na to zgadzasz. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, Twoje dane w tym celu  przestaniemy przetwarzać niezwłocznie, tj. w czasie racjonalnym dla wykonania Twojej dyspozycji- Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  • Aby wycofać zgodę proszę wysłać e-mail na adres iod@ckr.pl w tytule wpisując „wycofanie zgody na przetwarzanie danych”

Potrzebujesz pomocy?