Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna

Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna to jedno ze świadczeń oferowanych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. Zapewniamy terapię Pacjentom ze schorzeniami układu nerwowego i narządu ruchu, wymagającym całodobowej opieki medycznej.


Specjalizujemy się w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych takich jak np.: zaburzenia pamięci, uwagi, postrzegania, myślenia, zespół zaniedbywania oraz zaburzeń mowy takich jak afazja. Do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej CKR przyjmowani są chorzy z następstwami uszkodzeń mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych spowodowanymi przez np.: uraz głowy, udar mózgu, uraz kręgosłupa, stwardnienie rozsiane (SM).


Celem rehabilitacji u Pacjentów z chorobami neurologicznymi jest nie tylko choćby częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym. Oczywiście każdy przypadek musi być traktowany indywidualnie i warto zdać sobie sprawę, iż u niektórych Pacjentów sukcesem będzie sama możliwość kontaktu z otoczeniem.


Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna – zakres odpłatnych świadczeń medycznych:


Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna

Usługę świadczą:


Wszystkich Pacjentów zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą świadczeń odpłatnych realizowanych przez CKR

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar