Kardiologia

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku z powodu chorób układu krążenia umiera na świecie ponad 17,3 miliona osób.

Udział poszczególnych chorób układu krążenia w tej statystyce nie jest jednakowy, ponadto nieco różni się u mężczyzn i kobiet.  U mężczyzn na pierwszym miejscu jest choroba wieńcowa, stanowiąca przyczynę 46% zgonów sercowo-naczyniowych, na drugim miejscu są choroby naczyń mózgowych, a na trzecim konsekwencje nadciśnienia tętniczego krwi. W ogólnej umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród kobiet nieco mniejszy niż u mężczyzn jest udział choroby niedokrwiennej wieńcowej – 38%, zaś większy chorób naczyń mózgowych oraz nadciśnienia tętniczego.

W badaniach epidemiologicznych wykazano, że występowanie i umieralność z powodu tych chorób jest ściśle związana z występowaniem określonych czynników ryzyka. Wśród nich najważniejszą grupę stanowią czynniki klasyczne, takie jak: zaburzenia lipidowe, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, wiek, płeć, mała aktywność fizyczna i czynniki psychospołeczne.

Czynniki ryzyka dzieli się także na poddające się modyfikacji i niemodyfikowalne. Pierwsze z nich wiążą się ze stylem życia oraz z cechami biochemicznymi i fizjologicznymi, które można zmienić. Drugie czynniki to cechy, na które nie można wpłynąć, jednak ich obecność umożliwia określenie osoby z wysokim ryzykiem rozwoju choroby sercowo-naczyniowej.

Warto więc pamiętać o profilaktyce oraz monitorowaniu czynników ryzyka podczas regularnych wizyt u kardiologa.

Z  jakimi chorobami należy udać się do kardiologa?

Choroby układu sercowo-naczyniowego obejmują choroby  pochodzenia miażdżycowego:

  • chorobę niedokrwienną serca lub chorobę wieńcową,
  • chorobę naczyń mózgowych (np. udar),
  • choroby aorty i tętnic, w tym nadciśnienie i choroby naczyń obwodowych.

Oraz inne choroby nie związane bezpośrednio ze zmianami miażdżycowymi:

  • wrodzone choroby serca,
  • choroba reumatyczna serca,
  • kardiomiopatie,
  • zaburzenia rytmu serca.

Po poradę do kardiologa warto udać się również w przypadku obecności wyłącznie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w celu odpowiedniej modyfikacji stylu życia lub też włączenia profilaktycznego leczenia farmakologicznego.

Jak przebiega konsultacja kardiologiczna i co należy zabrać na wizytę?

Podczas każdej wizyty u kardiologa lekarz zbiera dokładny wywiad dotyczący występujących dolegliwości, dotychczasowego przebiegu choroby i metod jej leczenia. Niezmiernie istotne jest poinformowanie lekarza o chorobach współistniejących, wszystkich przyjmowanych lekach, lub też nieskuteczności i nietolerancji wcześniej stosowanego leczenia. Ponadto, bardzo ważne jest dostarczenie uprzednio wykonanych badań, takich jak: morfologia krwi, stężenie cholesterolu, glukozy, TSH itp. Należy również przedstawić wyniki wcześniej przeprowadzonych badań, takich jak zapisy EKG, echo serca, holter EKG czy holter ciśnieniowy.

Informacje te są tak samo cenne dla lekarza jak samo badanie pacjenta!!!

Badania dodatkowe jakie może zlecić kardiolog

Najczęściej zalecane badania obejmują morfologię krwi, stężenie cholesterolu, stężenie glukozy, TSH, enzymy wątrobowe, jony (sód, potas), stężenie kreatyniny.

Przed wizytą u kardiologa należy wykonać badanie EKG. Do innych badań, które lekarz może zlecić w zależności od dolegliwości należy: echo serca, holter EKG, holter ciśnieniowy czy test wysiłkowy.


Kardiologia

Usługę świadczy:

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.