Kardiologia

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku z powodu chorób układu krążenia umiera na świecie ponad 17,3 miliona osób.

Udział poszczególnych chorób układu krążenia w tej statystyce nie jest jednakowy, ponadto nieco różni się u mężczyzn i kobiet.  U mężczyzn na pierwszym miejscu jest choroba wieńcowa, stanowiąca przyczynę 46% zgonów sercowo-naczyniowych, na drugim miejscu są choroby naczyń mózgowych, a na trzecim konsekwencje nadciśnienia tętniczego krwi. W ogólnej umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród kobiet nieco mniejszy niż u mężczyzn jest udział choroby niedokrwiennej wieńcowej – 38%, zaś większy chorób naczyń mózgowych oraz nadciśnienia tętniczego.

W badaniach epidemiologicznych wykazano, że występowanie i umieralność z powodu tych chorób jest ściśle związana z występowaniem określonych czynników ryzyka. Wśród nich najważniejszą grupę stanowią czynniki klasyczne, takie jak: zaburzenia lipidowe, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, wiek, płeć, mała aktywność fizyczna i czynniki psychospołeczne.

Czynniki ryzyka dzieli się także na poddające się modyfikacji i niemodyfikowalne. Pierwsze z nich wiążą się ze stylem życia oraz z cechami biochemicznymi i fizjologicznymi, które można zmienić. Drugie czynniki to cechy, na które nie można wpłynąć, jednak ich obecność umożliwia określenie osoby z wysokim ryzykiem rozwoju choroby sercowo-naczyniowej.

Warto więc pamiętać o profilaktyce oraz monitorowaniu czynników ryzyka podczas regularnych wizyt u kardiologa.

Z  jakimi chorobami należy udać się do kardiologa?

Choroby układu sercowo-naczyniowego obejmują choroby  pochodzenia miażdżycowego:

  • chorobę niedokrwienną serca lub chorobę wieńcową,
  • chorobę naczyń mózgowych (np. udar),
  • choroby aorty i tętnic, w tym nadciśnienie i choroby naczyń obwodowych.

Oraz inne choroby nie związane bezpośrednio ze zmianami miażdżycowymi:

  • wrodzone choroby serca,
  • choroba reumatyczna serca,
  • kardiomiopatie,
  • zaburzenia rytmu serca.

Po poradę do kardiologa warto udać się również w przypadku obecności wyłącznie czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w celu odpowiedniej modyfikacji stylu życia lub też włączenia profilaktycznego leczenia farmakologicznego.

Jak przebiega konsultacja kardiologiczna i co należy zabrać na wizytę?

Podczas każdej wizyty u kardiologa lekarz zbiera dokładny wywiad dotyczący występujących dolegliwości, dotychczasowego przebiegu choroby i metod jej leczenia. Niezmiernie istotne jest poinformowanie lekarza o:

  • chorobach współistniejących,
  • wszystkich przyjmowanych lekach,
  • nieskuteczności i nietolerancji wcześniej stosowanego leczenia.

Ponadto, bardzo ważne jest dostarczenie uprzednio wykonanych badań, takich jak: morfologia krwi, stężenie cholesterolu, glukozy, TSH itp. Należy również przedstawić wyniki wcześniej przeprowadzonych badań, takich jak zapisy EKG, echo serca czy holter ciśnieniowy.


Kardiologia

Usługę świadczy:

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar