Rehabilitacja po COVID-19 finansowana ze środków NFZ

Informujemy, że Centrum Kompleksowej Rehabilitacji uruchamia program bezpłatnej rehabilitacji dla pacjentów po COVID-19 finansowany przez NFZ.

W ramach programu realizujemy rehabilitację stacjonarną oraz rehabilitację ambulatoryjną.

 • Rehabilitacja stacjonarna:
  – Konstancin (kontakt: 22 703 02 05 | szpital.covid@ckr.pl)
 • Rehabilitacja ambulatoryjna:
  – Konstancin (kontakt: 22 703 01 27 | przychodnia@ckr.pl)
  – Zielonka (kontakt: 691 251 549 | 22 70 30 830 | zielonka@ckr.pl)
  – Majdańska (kontakt: 22 612 02 01, 22 703 08 01 | majdanska@ckr.pl)
  – Surowieckiego (kontakt: 22 370 27 68 | surowieckiego@ckr.pl)
  – Gałczyńskiego (kontakt: 22 826 63 18 | galczynskiego@ckr.pl)
  – Wrocław (kontakt: 71 798 49 29, 71 798 49 30 | wroclaw@ckr.pl)

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przyjmuje zapisy na rehabilitację po COVID-19 finansowaną przez NFZ wyłącznie na podstawie skierowania.


Skierowanie na rehabilitację może wystawić dowolny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub specjalista lub lekarz ze szpitala.

Na prawidłowo wypełnionym skierowaniu (zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wypisanego ręcznie) musi widnieć zapis: skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacyjny (kod 4300) (w przypadku rehabilitacji stacjonarnej) lub skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne (w przypadku rehabilitacji ambulatoryjnej).

WAŻNE: Rejestracja skierowań do szpitala na oddział rehabilitacyjny od 24.05.2021 r.

 • Oddział Rehabilitacyjny (kod 4300)

Kody rozpoznania (jeden z poniższych):

 • U07.8 – historia-przebiegu-covid-19-u-pacjenta
 • U07.9 – zdrowie-pacjenta-po-zakończeniu-covid-19
 • U08.9 – Historia przebiegu COVID-19 u pacjenta, nieokreślona
 • U09.9 – Zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19, nieokreślona

Rehabilitacja stacjonarna:

Cel rehabilitacji: poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego

Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Warunki, jakie musi spełnić Pacjent, który przebył chorobę COVID-19, aby móc skorzystać ze świadczeń:

 1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.
 2. Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
 3. Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.
 4. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia – należy dostarczyć razem ze skierowaniem (badania, jakie pacjent musi mieć ze sobą):

 1. badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;
 2. aktualna morfologia, OB, CRP;
 3. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Skierowania na rehabilitację stacjonarną finansowaną przez NFZ prosimy przesyłać na e-mail: szpital.covid@ckr.pl
Po weryfikacji skierowania skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu pobytu.


Rehabilitacja ambulatoryjna:

Cel rehabilitacji: wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19 oraz edukacja pacjenta w zakresie radzenia sobie z dokuczliwymi objawami związanymi z COVID-19 oraz bezpieczną aktywnością fizyczną.

Warunki, jakie musi spełnić Pacjent, który przebył chorobę COVID-19, aby móc skorzystać ze świadczeń:

 1. Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.
 2. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Organizacja udzielania świadczeń:

Realizacja programu fizjoterapii dla osób po przebyciu Covid-19 obejmuje:

 • wstępną wizytę fizjoterapeutyczną
 • wizyty terapeutyczne obejmujące indywidualnie dostosowany do pacjenta trening fizyczny i edukację
 • wizytę fizjoterapeutyczną końcową

Uczestnik programu w czasie jego trwania nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.

Skierowania na rehabilitację ambulatoryjną finansowaną przez NFZ prosimy przesyłać na adres e-mail:

 1. Konstancin (kontakt: przychodnia@ckr.pl)
 2. Zielonka (kontakt: zielonka@ckr.pl)
 3. Majdańska (kontakt: majdanska@ckr.pl)
 4. Surowieckiego (kontakt: surowieckiego@ckr.pl)
 5. Gałczyńskiego (kontakt: galczynskiego@ckr.pl)
 6. Wrocław (kontakt: wroclaw@ckr.pl)
Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar