https://ckr.pl/
Umów wizytę

Czym jest artroskopia kolana?

Artroskopia kolana jest małoinwazyjną metodą diagnostyczno-leczniczą stawu kolanowego.

Artroskopia kolana – kiedy jest stosowana?

Artroskopia stawu kolanowego jest stosowana w diagnostyce i leczeniu  urazów i ich następstw takich jak: uszkodzenie łąkotek, więzadeł krzyżowych, złamań chrzęstno-kostnych czy przerostu błony maziowej. Przed podjęciem decyzji o leczeniu artroskopowym chorego stawu, konieczne jest zebranie wywiadu lekarskiego czyli badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe – badanie ortopedyczne wykonywane przez lekarza specjalistę ortopedę.

Na podstawie przeprowadzonego badania lekarz zleca dodatkowe badania obrazowe takie jak: RTG, USG lub MR – rezonans magnetyczny, pomagające w ustaleniu ostatecznego rozpoznania.  

Wykonywane są także badania dodatkowe, dzięki którym możliwe jest określenie ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Operację artroskopową wykonuję się zazwyczaj w bezpiecznym dla pacjenta znieczuleniu zewnątrzoponowym. Istnieje również możliwość wykonania jej w znieczuleniu ogólnym.

artoskopia stawu kolanowego

Jak przebiega operacja?

Operację rozpoczyna się od centymetrowego nacięcia skóry w miejscu wprowadzenie artroskopu do wnętrza stawu kolanowego. Po wprowadzeniu artroskopu do stawu wypełnia się staw płynem fizjologicznym, dzięki któremu struktury wewnątrzstawowe są lepiej widoczne w artroskopie, a tym samym na monitorze TV, którego obraz jest kontrolowany przez cały czas operacji przez chirurga ortopedę.

Z podobnego dodatkowego nacięcia od strony bocznej stawu kolanowego lub przyśrodkowej w zależności od miejsca rozpoznanego uszkodzenia wewnątrzstawowego wprowadza się  narzędzie, początkowo diagnostyczne,  np. haczyk, którym sprawdza się stabilność tkanek wewnątrzstawowych i ich ciągłość (czy nie są oderwane, przerwane – uszkodzone).

Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wprowadza się narzędzia chirurgiczne jak np. shaver – którym usuwa się części uszkodzonych tkanek, nadmiar błony maziowej lub kotwice do których zamocowane są nitki, którymi zszywa się przerwane struktury anatomiczne stawu kolanowego.

Przebieg operacji, której wszystkie etapy powinny być nagrywana na pytkę CD w celu dokumentacyjnym, chirurg kontroluje na monitorze TV.

Operację kończy ewakuacja płynu fizjologicznego ze stawu, założenie drenu do jamy stawowej, pojedyncze szwy na centymetrowe nacięcia skóry i opatrunek.

Jakie są zalety artroskopii?

Główną i podstawową zaletą artroskopii jest możliwość wykonania dużej operacji w obrębie stawu kolanowego, wykorzystując dwa lub trzy jednocentymetrowe nacięcia skóry w miejscach o których decyduje prowadzący operację chirurg ortopeda.

Jedną z zalet jest, bez wątpienia, krótki czas trwania zabiegu oraz jego mała inwazyjność. Pozostałością po nacięciach są jedynie niewielki blizny co jest nieznacznym defektem kosmetycznym.

Objawy znieczulenia ustępują po kilku godzinach i jeszcze tego samego dnia pacjent może wrócić do domu. Zwykle jednak pozostaje on w placówce do dnia następnego. Po powrocie do domu konieczne jest wykonywanie zleconych ćwiczeń rehabilitacyjnych, jak również stosowanie się do innych zaleceń lekarza.

Potrzebujesz pomocy?