Umów wizytę

Zewnętrzny szkielet wspomagający

Call center - usługi odpłatne

22 703 08 88
callcenter@ckr.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku 8:00-19:00

Zewnętrzny szkielet wspomagający można opisać jako zewnętrzną powłokę na wzór szkieletów bionicznych używanych np. przez wojsko. Powłokę tę zakłada się na pacjenta w ubraniu. Ten swego rodzaju zewnętrzny szkielet składa się z metalowej ramy wyposażonej w sterowane komputerowo siłowniki, montowane na stawach biodrowych i kolanowych. Jego częścią jest też jednostka sterująca z bateriami w postaci plecaka. Komputer urządzenia aktywuje silniki inicjujące kroki osoby aktualnie z niego korzystającej.

Szkielet wspomagający jest ruchomy i pozwala na pracę z pacjentami z różnymi jednostkami chorobowymi, urazami i schorzeniami neurologicznymi. Mogą z niego korzystać osoby o różnym stopniu porażenia. Ponowna nauka chodu w tym wspomagającym szkielecie zewnętrznym różni się tym od klasycznej reedukacji, że gdybyśmy chcieli spionizować daną osobę, potrzebowalibyśmy kilku fizjoterapeutów, aby każdy z nich mógł kontrolować inny segment ciała i funkcję. W momencie kiedy pacjent ma nałożone urządzenie, potrzebny jest tylko jeden rehabilitant.

Rehabilitacja w zewnętrznym szkielecie

Ten „sztuczny szkielet” został zaprojektowany, by pomagać pacjentom cierpiącym na zaburzenia narządu ruchu, w tym z niedowładem lub porażeniem kończyn dolnych (np.: po całkowitym przerwaniu rdzenia kręgowego). Stworzono go by pomagał wstawać i chodzić z zachowaniem niezbędnych aspektów prawidłowego wzorca chodu.

Na świecie
Zewnętrzny szkielet wspomagający używany do rehabilitacji neurologicznej obecny jest w ponad 200 placówkach na świecie

Przeznaczenie
Używają go pacjenci z urazem rdzenia całkowitym i częściowym (od C7), po udarze, z SM, MPD, dystrofią mięśni

Indywidualne podejście
Lekarz wraz z fizjoterapeutą zajmującym się danym pacjentem oceniają możliwości motoryczne i stan zdrowia chorego przed terapią

Technologie
użyte przy budowie urządzenia pozwalają na pracę asymetryczną oraz trening przygotowujący do chodu (przysiady, wykroki)

Mały ciężar
Dzięki lekkości struktury, pacjent nie odczuwa na sobie ciężaru urządzenia, a przygotowanie do terapii trwa około 10 min.

Kryteria kwalifikacji
Wzrost 150 cm – 195 cm, masa ciała do 90kg.

Napisz do nas

Formularz - kontakt (#7)

Potrzebujesz pomocy?