Kontakt

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.

ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna

NIP: 1230930105

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

TWOJE KONTAKTY DO ODDZIAŁÓW W CKR – KONSTANCIN JEZIORNA 

CENTRUM MEDYCZNE
Tel.: (22) 703 06 66 lub (22) 703 06 67 
E-mail: centrummedyczne@ckr.pl

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
Usługi w ramach NFZ:
Tel.: (22) 754 71 80
E-mail: szpital@ckr.pl
Usługi odpłatne:
Tel.: 516 123 748
E-mail: szpital.komercja@ckr.pl

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ
Tel.: (22) 703 02 82
E-mail: sekretariat.neurologia@ckr.pl

ODZIAŁ ORTOPEDII I CHIRURGI KRĘGOSŁUPA
Tel.: (22) 703 04 36
E-mail: sekretariat.blok@ckr.pl

PRZYCHODNIA KRIOTERAPEUTYCZNA
Tel.: (22) 703 06 00
E-mail: krioterapia@ckr.pl

PORADNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Tel.: (22) 703 07 36
E-mail: rtg@ckr.pl

PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA
Tel.: (22) 703 01 27
E-mail: przychodnia@ckr.pl

Potrzebujesz pomocy?