Umów wizytę

Konsultacja neurochirurgiczna

Call center - usługi odpłatne

22 703 08 88
callcenter@ckr.pl

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku 8:00-19:00

Konsultacja neurochirurgiczna jest jedną z usług dostępnych w CKR Konstancin-Jeziorna. Kwalifikują się na nią osoby ze schorzeniami układu nerwowego, u których leczenie farmakologiczne nie okazało się skuteczne i zachodzi konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego. Głównymi obszarami zainteresowań neurochirurga są: nerwy obwodowe, mózgowie, rdzeń kręgowy oraz układ naczyniowy, który dostarcza krew do tych części organizmu.

Jakie schorzenia leżą w kompetencji neurochirurgii?

Najczęstsze schorzenia, na które cierpią pacjenci to:

  • dyskopatia szyjna, lędźwiowa, jak również schorzenia w odcinku piersiowo-lędźwiowym (naczyniaki trzonu) 
  • ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa i urazy (np. rdzenia kręgowego) 
  • guzy mózgu i kręgosłupa 
  • nowotwory, np. naczyń mózgowych, wewnątrzczaszkowe 
  • choroby naczyniowe mózgu 
  • wodogłowie 
  • uszkodzenie nerwów obwodowych 
  • krwotoki wewnątrzczaszkowe 
  • przepukliny mózgowo-rdzeniowe, naczyniaki 
  • nadciśnienie wewnątrzczaszkowe 

W zakresie konsultacji neurochirurgicznej lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem i wykonuje badanie przedmiotowe. Stawia rozpoznanie, udziela zaleceń, przepisuje leki oraz wystawia skierowania na badania, konsultacje z innymi specjalistami oraz hospitalizacje. Podczas wizyty neurochirurg może też zdejmować szwy i zakładać opatrunki.

Napisz do nas

Formularz - kontakt (#7)

Potrzebujesz pomocy?