Konstancin – Centrum Medyczne

Dorosłych, jak i najmłodszych Pacjentów zapraszamy do Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne w Konstancinie-Jeziorna. Skorzystać tu można z porad lekarzy specjalistów, w tym lekarza ortopedy specjalizującego się w ocenie stawów biodrowych noworodków i niemowląt, a także w ortopedii dzieci i młodzieży.

Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, m.in. terapię falami uderzeniowymi. Każdy Pacjent realizuje indywidualny program terapii zlecony przez lekarza, dostosowany do jego stanu zdrowia i potrzeb. Terapię prowadzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, którzy ściśle współpracują ze sobą, w celu jak najlepszej rehabilitacji Pacjenta.

Zakres usług oferowanych przez Przychodnię Rehabilitacyjną Centrum Medyczne:

Pobyty rehabilitacyjne
Dowiedz się więcej
Zdrowie i Regeneracja – pakiet rekreacyjny
Dowiedz się więcej

Konsultacje lekarskie:

Konsultacje specjalistyczne:

Drobne zabiegi lekarskie i pielęgniarskie

Rehabilitacja dorosłych:

Rehabilitacja dzieci i młodzieży:

Terapia falami uderzeniowymi

Masaże

Zabiegi sanatoryjne

 • Inhalacje solankowe, inhalacje lekowe, inhalacje naturalne, kąpiele solankowe, kąpiele suche CO2

Pokoje gościnne:

 • Noclegi z wyżywieniem lub bez wyżywienia

Zapraszamy także na Odpłatne Pobyty Rehabilitacyjne prowadzone przez Przychodnię Rehabilitacyjną Centrum Medyczne

Regulamin korzystania z karnetów w Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne na terenie CKR Konstancin-Jeziorna

rehabilitacja

Dr n. med. Leszek Krzyżosiak

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
wtorek – 9:00 – 13:00
środa – 9:00 – 13:00
piątek – 9:00 – 13:00
Doświadczenie
 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 • Specjalista II stopnia Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii
 • Specjalista II stopnia Rehabilitacji Medycznej
 • Wieloletni pracownik Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej
 • Praca doktorska pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego pt. „Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”
 • Ukończone Studia Podyplomowe na kierunku „Planowanie i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”
 • Duże doświadczenie kliniczne w chirurgii urazowej i ortopedii, zwłaszcza w zakresie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz schorzeń kręgosłupa, a także w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.
Czytaj więcej
rehabilitacja

Dr n. med. Hanna Więcławek-Wassermann

Specjalizacja: Ortopedia, Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
poniedziałek – środa 8.30 – 15.00
Wykształcenie
 • 1976-1982 Studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1985 I stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii
 • 1991 Obrona pracy doktorskiej pt „ Wyniki operacji Andersena u chorych po przebytej chorobie Heinego-Medina” i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
 • 1992 II stopień specjalizacji z rehabilitacji medycznej – egzamin zdany z wyróżnieniem (ocena celująca)
Doświadczenie
 • 1982-1983 Staż w Stołecznym Centrum Rehabilitacji STOCER
 • 1983-2000 Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie
 • Równolegle, w systemie rotacyjnym, praca w następujących oddziałach Stołecznego Centrum Rehabilitacji STOCER
  • Oddział Pooperacyjny,
  • Oddział Leczenia Urazów Rdzenia,
  • Oddział Męski Chorych z Dysfunkcją Narządu Ruchu,
  • Oddział Kobiecy Rehabilitacji Geriatrycznej,
  • Ambulatorium Szpitalne.
 • Od 1991 adiunkt AM i równocześnie zastępca ordynatora Oddziału Dziecięcego Ortopedii i Rehabilitacji w Stołecznym Centrum Rehabilitacji STOCER
 • 2000-2006 Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS oraz równolegle:
 • 2001-2005 Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Powsinie (Kierownik Poradni)
 • Od 1.01.2007 Kierownik Centrum Medycznego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji.

Liczne publikacje i wystąpienia na kongresach naukowych.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Wojewódzki Konsultant ds. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Godziny przyjęć:
Środa 13:00-14:00

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
poniedziałek 15.30 – 18.00
Wykształcenie
 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej
 • Obrona pracy doktorskiej – Akademia Medyczna, Warszawa – 1971r.
 • Habilitacja – Akademia Medyczna, Warszawa – 1975 r.
 • Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego przyznany przez Radę Państwa – 1984r.
 • Nominacja na profesora zwyczajnego przyznana przez Ministra Zdrowia – 1999r.
Doświadczenie
 • Ordynator Oddziału Schorzeń i Urazów Kręgosłupa STOCER – 1982 – 1998r.
 • Kierownik Kadry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie – 1982 – 2007r.
 • Dyrektor Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – 1991-1998r.
 • Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – od 2007 r.
 • Konsultant wojewódzki w zakresie rehabilitacji medycznej – 1982-2002r.
 • Konsultant krajowy w zakresie rehabilitacji medycznej – 2002 – 2008r.

Przynależność do towarzystw naukowych oraz działalność naukowa:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – 1992 – 1998, członek honorowy Towarzystwa – od 2002r.
 • Vice Przewodniczący (1996-1999r.), a następnie Przewodniczący (1999 – 2007r.) Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
 • Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – od 1993r.,
 • Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów, dwukrotnie Vice Przewodniczący, dwukrotnie Przewodniczący Sekcji Spondyloortopedii PTOiT.
 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Biomechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej.
 • Członek założyciel Polskiego towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, członek Zarządu.
 • Przedstawiciel Polski w European Bard of Physical Medicine and Rehabilitation (1998), członek Research Bard of the American Biograph. Institute – 2001r.
 • Członek wielu innych krajowych i międzynarodowych Towarzystw.
 • Członek Komitetów Redakcyjnych wielu fachowych periodyków.
 • Man of the Year 2001, Man of the Year 2004 (ABI).
 • Cytowany w licznych międzynarodowych wydawnictwach biograficznych.
 • Dorobek naukowy: około 570 prac publikowanych, w tym około 450 – oryginalnych, około 80 prac publikowanych w periodykach zagranicznych, ponad 420 referatów, wygłoszonych na krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.
Czytaj więcej

Dr n. med. Magdalena Grajewska-Ferens

Specjalizacja: Endokrynolog – Endokrynologia Warszawa Konstancin
Godziny przyjęć:
ostatni czwartek miesiąca 19.00-20.00

Dr n. med. Marika Litwin

Specjalizacja: Neurologopedia, Specjalistka w zakresie problemów z przełykaniem (dysfagia)

Zainteresowania zawodowe: dysfagia, afazja, dysartria oraz neurorehabilitacja dorosłych.

Terapia i poradnictwo w zakresie zaburzeń połykania (dysfagia), zaburzeń mowy (dysartria) i zaburzeń językowych (afazja).

Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Korczaka oraz na kursach specjalizacyjnych w zakresie neuropsychologii, na kursach szkoleniowych dla pracowników oświaty (logopedów, pedagogów).  Autorka artykułów z zakresu dysfagii, afazji, dysartrii oraz serii profesjonalnych zestawów ćwiczeń do terapii afazji.

Wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnostyki i terapii logopedycznej w chorobach neurologicznych u dorosłych oraz jako wykładowca, szkoleniowiec. Autorka publikacji naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich oraz materiałów terapeutycznych dla pacjentów.

Na konsultację z Panią dr. Litwin można umówić się w Centrum Medycznym CKR

Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
 

Dr n. med. Irena Bownik

Specjalizacja: Balneoklimatologia i medycyna fizykalna, Rehabilitacja ruchowa

Dr n. med. Lidia Darda-Ledzion

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Świetlana Sikorska

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Eugeniusz Panow

Specjalizacja: Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek 9.40 – 16.40

Lek. med. Dariusz Danis

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Ordynator Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

rehabilitacja

Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska

Specjalizacja: Neurologia
Wykształcenie
 • Akademia Medyczna w Łodzi
 • II stopień specjalizacji w zakresie Neurologii

Dodatkowe umiejętności:

 • Ocena badań EEG
 • Znajomość języka angielskiego
Czytaj więcej

Lek. med. Aleksandra Kaniak

Specjalizacja: Rehabilitacja medyczna

Zastępca ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego

Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Blanka Mioduszewska-Radzikowska

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Reumatologia
Godziny przyjęć:
środa 15.00 – 18.00

lek. med. Elżbieta Kopciowska

Specjalizacja: Kardiologia

Lek. med. Walczyńska Joanna

Specjalizacja: Neurologia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Maria Katkowska

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Jakub Miąskiewicz

Specjalizacja: Ortopedia, Traumatologia
Wykształcenie

Wykształcenie i doświadczenie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – II Wydział Lekarski,
 • Mazowiecki Szpital Urazowy św. Anny w Warszawie – Staż podyplomowy,
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o. o. w Konstancinie-Jeziornie – Praca w ramach rezydentury z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie – Dyżury na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
 •  Medicover Sp. z o. o. – Ambulatoryjna Pomoc Doraźna oraz Poradnia Ortopedyczna – konsultacje ortopedyczne, Blok Opercyjny Szpitala Medicover – zabiegi ortopedyczne,
 • NZOZ Arnica – Poradnia ortopedyczna – konsultacje ortopedyczne oraz diagnostyka USG narządu ruchu,
 • Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o. o. – Instruktor w trakcie kursów z zakresu diagnostyki USG narządu ruchu oraz w trakcie kursów z zakresu zabiegów wykonywanych pod kontrolą USG,
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie – Zakład Radiologii – diagnostyka USG narządu ruchu.

Prywatnie:

Zawsze czynny sportowiec – wspinaczka, MMA. Zna klimaty treningowe od podszewki, bo sam trenuje i szczególnie jest zainteresowany urazówką. Uwielbia operować i ma złote ręce.

Czytaj więcej

lek. med. Rafał Antonik

Specjalizacja: Ortopedia, Traumatologia
Godziny przyjęć:
Ustalane indywidualne. Tel.: (22) 703 06 66
 
Przyjmuje w: Przychodnia Rehabilitacyjna Centrum Medyczne
Wykształcenie
 • Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2007)
 • Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (od 2015)
 • Pracownik Oddziału Urazowo-Ortopedycznego „STOCER” w Konstancinie-Jeziornej (2008-2019)
 • Pracownik Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa CKR w Konstancinie-Jeziornej (od 2019)

Centra kompetencji:

 • Endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego,
 • Artroskopia stawu kolanowego,
 • Zabiegi rekonstrukcyjne więzadeł i łąkotek,
 • Zachowawcze i operacyjne leczenie urazów układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Kompetencje:

 • USG stawu kolanowego oraz barkowego,
 • wiskosuplementacja,
 • blokady okołostawowe i dostawowe,
 • leczenie biologiczne (komórki macierzyste, PRP, Orthokine)- zaburzenia zrostu kostnego, entezopatie, pourazowe zmiany układu mięśniowo-ścięgnistego,
 • iniekcje dostawowe pod kontrolą USG.

Kursy i szkolenia:

 • VariAx Elbow and Foot,
 • VariAx Foot and Distal Radius,
 • AO Trauma Course, Principles in operative Fracture Management, 2012,
 • Akademia Chirurgii Ortopedycznej, Warszataty Chirurgii kolana, 2011,
 • Złamania dalszego końca kości promieniowej u dorosłych-współczesne metody leczenia, 2010,
 • Diagnostyka Ultrasonograficzna narządu ruchu, 2010,
 • XV niemiecko-polskie sympozjum chirurgów urazowych i ortopedów, 2010.
Czytaj więcej

Mgr Kamila Maria Markiewicz

Specjalizacja: Psychologia kliniczna
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Mgr Bożena Janiszewska

Specjalizacja: Psychologia dziecięca

Psycholog dziecięcy

Godziny przyjęć:
Poniedziałki – godziny spotkań uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

Magister psychologii – dyplom 1965r. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu
Warszawskiego, kierunek – Psychologia (specjalizacja – psychologia sądo-
wa, wychowawcza, rozwojowa).

Doświadczenie

2011 – 2013 Współpraca z portalem Mamopedia
2010- Współpraca z CWRO – Woronicza 15, lok 100 – szkolenia
2009- Współpraca z MSCDN w Warszawie (prelekcje, szkolenia)
2009- Współpraca z CENSA (Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół
Artystycznych) – szkolenia nauczycieli.
2008- Współpraca z Poradnią Pedagogiczną „Dialog”, W-wa, ul. Atutowa 13
2008- Współpraca z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi – wykłady
dla nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Polski; materiały,
konsultacje; e-konferencje
2007- Współpraca z Raabe – szkolenia
2004- Współpraca z Centrum Medycznym „ARKA”, W-wa, ul.Kasprzaka 7
2004 – Prowadzenie firmy „BAJ” – diagnoza, szkolenia, edukacja dorosłych,
wydawnictwo.
2001 – 2006 – Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli MEJ (wykłady i ćwiczenia z psychologii
na kursach kwalifikacyjnych m.innymi Terapia Pedagogiczna)
1999 – do chwili obecnej – Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy ZNP (zajęcia na studiach
zaocznych z psychologii rozwojowej, wychowawczej, społecznej, ogólnej –
programy autorskie),
1996 – 2004 – Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży, Warszawa, ul. Bal-
konowa 4 (diagnoza, praca z rodzicami m. innymi dzieci z grupy ryzyka
okołoporodowego),
1974 – 1998 – Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (obecnie Akademia
Podlaska) – wykłady i ćwiczenia z psychologii ogólnej, rozwojowej, kli-
nicznej i społecznej na studiach dziennych i zaocznych na stanowiskach
od asystenta do starszego wykładowcy, (programy autorskie),
społecznie – prowadzenie przez kilka lat Poradni Psychologicznej dla
studentów, ( w okresie od 1982 – 1986 nauczyciel w SN w Zespole
Szkół nr 3 w Warszawie – psychologia, pedagogika, filozofia),
1969 – 1974 – Poradnia Wychowawczo-Zawodowa (ul. Grochowska 127, ul. Chrza-
nowskiego 4) – psycholog, nauczyciel mianowany;
(w okresie 1970 – 1973 ½ etatu psychologa w Szkole Życia przy ul. Ka-
mionkowskiej, 1970 – 1974 – prelegent Uniwersytetu dla Rodziców
na Pradze Płd.)
1965 – 1969 – staż asystencki i stypendium doktoranckie na Wydz. Pedagog. UW, na
kierunku Psychologii, prowadzenie zajęć z psychologii rozwojowej,
współpraca z Sądem w charakterze biegłego w sprawach nieletnich,
w okresie 1965 – 1966 – sekretarz redakcji miesięcznika Psychologia
Wychowawcza.

Przez cały okres pracy zawodowej współpracowałam dorywczo z różnymi instytucjami
i ośrodkami szkoleń dla nauczycieli prowadząc wykłady i zajęcia z zakresu psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej , prowadziłam również prelekcje dla rodziców
w szkołach i przedszkolach.

Porady, konsultacje w sprawie dzieci w wieku od 3 miesięcy do wieku szkolnego włącznie

– ocena rozwoju psychoruchowego
– ocena dojrzałości szkolnej
– kłopoty wychowawcze
– lęki dziecięce
– inne
(wydawanie opinii psychologicznych)

UWAGA – na pierwsze spotkanie: książeczka zdrowia + inne posiadane dokumenty

Czytaj więcej

Mgr Agnieszka Ewa Paprot

Specjalizacja: Neuropsychologia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Mgr Ewa Cienszkowska

Specjalizacja: Logopedia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Mgr Magdalena Romanowska

Specjalizacja: Neurologopedia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
rehabilitacja

Mgr Małgorzata Borkowska

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Rehabilitacji

Godziny przyjęć:
Wizyty komercyjne uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
Absolwentka Podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Certyfikowany Terapeuta Manualny
 • Dyplomowany Terapeuta PNF
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Fizjoterapii
 • Wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Fizjoterapeutów
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Czytaj więcej

Mgr Iwona Roguska

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

Z-ca Koordynatora Rehabilitacji

rehabilitacja

Mgr Małgorzata Wielińska

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Fizykoterapii

Wykształcenie

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukonczone na Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Rehabilitacji.

Kursy:

 • 2007 r. – kurs McKenzie stopień A, B, C
 • 2006 r. – szkolenie z zakresu laseroterapii, nowoczesnej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej w praktyce – kursy rozwijające
 • 2005 r. – kurs PNF podstawowy
 • 2005 r. – kurs System SET – Therapy Master
 • 2005 r. – szkolenie z zakresu Thera Band
 • 2004 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (II stopień)
 • 2002 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (I stopień)
Czytaj więcej

Mgr Joanna Bratkowska-Patejuk

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

mgr Sylwia Sioch

Specjalizacja: Neurologopedia

Zajmuje się diagnozą terapią zaburzeń mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego.

Mgr Maciej Przybysz

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

Mgr Piotr Staniszewski

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

Mgr Piotr Napora

Specjalizacja: Konsultacje fizjoterapeutyczne, Rehabilitacja ruchowa

Tech. Grzegorz Pater

Specjalizacja: Masaż

Tech. Marek Jankowski

Specjalizacja: Masaż

Tech. Jacek Pagórek

Specjalizacja: Masaż

Tech. Irmina Durys

Specjalizacja: Masaż

Cennik obowiązuje od 01.04.2019 r.

Konsultacje specjalistyczne
Ortopedia i reumatologia 150 - 200 zł
Ortopedia dzieci i młodzieży do 14 r.ż. 140 zł
Neurologia i neurochirurgia 150 - 300 zł
Kardiologia i endokrynologia 150 - 200 zł
Echo serca 130 zł
Konsultacja kardiologiczna z Echo serca 250 zł
Konsultacja lekarska z terapią manualną 110 zł
Zabiegi lekarskie - iniekcje (blokada) 160 zł
Neurologopedia
Konsultacja neurologopedyczna (90 min) 150 zł
Ćwiczenia neurologopedyczne (45 min) 100 zł
Logopedia
Konsultacja logopedyczna (60 min) 120 zł
Ćwiczenia logopedyczne (40 min) 80 zł
Neuropsychologia
Konsultacja neuropsychologiczna (90 min) 150 zł
Terapia neuropsychologiczna (60 min) 100 zł
Konsultacja psychologiczna (60 min) 120 zł
Kinezyterapia
Fizjoterapia indywidualna (30 min)* 80 zł
Fizjoterapia indywidualna (60 min) 120 zł
Ćwiczenia ogólnousprawniające w grupie (30 min)* 20 zł
Ćwiczenia w systemie Terapii Master (30 min)* 20 zł
Kinesiotaping 45 zł
Ćwiczenia grupowe w wodzie* 25 zł
Terapia zajęciowa (30 min)* 70 zł
Masaże
Masaż leczniczy częściowy (25 min)* 50 zł
Masaż leczniczy całościowy (50 min)* 80 zł
Masaż relaksacyjny częściowy (25 min)* 65 zł
Masaż relaksacyjny całościowy (50 min)* 120 zł
Masaż tajski (50 min) 70 zł
Masaż suchy na łóżku wodnym (20 min)* 25 zł
Fizykoterapia
Laser wysokoenergetyczny 50 zł
Fala uderzeniowa (pierwszy zabieg) 90 zł
Fala uderzeniowa (kolejny zabieg) 80 zł
Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy TENS, elektrostymulacja, tonoliza, prądy Traberta)* 17 zł
Magnetoterapia* 17 zł
Pole elektromagnetyczne (terapuls, diatermia krótkofalowa, scanlab)* 17 zł
Ultradźwięki, ultrafonoforeza 17 zł
Laseroterapia* 17 zł
Światłolecznictwo (sollux)* 17 zł
Ciepłolecznictwo (hydrocolator)* 17 zł
Krioterapia miejscowa* 18 zł
Masaż pneumatyczny* 40 zł
Hydroterapia (masaż wirowy całościowy)* 20 zł
Hydroterapia (masaż wirowy częściowy)* 18 zł
Zabiegi uzdrowiskowe
Inhalacje solankowe (solanka ciechocińska) 15 zł
Inhalacje lekowe (leki według zaleceń laryngologicznych) 15 zł
Inhalacje naturalne (z olejkami sosnowymi, itp.) 15 zł
Kąpiel solankowa 25 zł
Kąpiel sucha CO2 20 zł
Okłady borowinowe 18 zł
Pakiet "Zdrowie i regeneracja"*** 350 zł
* Przy jednorazowym zakupie 10 tych samych zabiegów: RABAT 10%
***Sprawdź szczegóły pakietu „Zdrowie i regeneracja„

Pobyty leczniczo-rehabilitacyjne

Pobyty wyceniamy indywidualnie, a cena końcowa zależy od:

 • standardu pokoju i liczby posiłków,
 • długości pobytu,
 • zleconych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych,
 • dodatkowych konsultacji lekarskich.

Kwalifikacja w cenie pobytu.
Przy zakupie pobytu na min. tydzień 3 wejścia na pływalnię z dostępem do kompleksu odnowy biologicznej (jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa) w cenie.

Pokoje gościnne
Pokój 1-osobowy (bez wyżywienia) 150 zł
Pokój 1-osobowy (z wyżywieniem) 189 zł
Pokój 2-osobowy (bez wyżywienia) 99 zł za osobę
Pokój 2-osobowy (z wyżywieniem) 135 zł za osobę
Interwencja lekarza dyżurnego (w trakcie pobytu) 100 zł
Iniekcje dostawowe
Artrex ACP PRP 650 zł
Terapia Angel PRP 1800 zł
Podane kwasu hialuronowego Ost Plus (bez preparatu) 160 zł

Terapia Orthokine®

Sprawdź czym jest terapia Orthokine®

Małe stawy 1650 zł
Średnie stawy 3200 zł
Duże stawy 4500 zł

Adres:

 • ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin
Numery telefonów:
 • 22 703 06 66
 • 22 703 06 67
E-mail:
Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 19:30
Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.