Konstancin – Centrum Medyczne

Dorosłych, jak i najmłodszych Pacjentów zapraszamy do Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne w Konstancinie-Jeziorna. Skorzystać tu można z porad lekarzy specjalistów, w tym lekarza ortopedy specjalizującego się w ocenie stawów biodrowych noworodków i niemowląt, a także w ortopedii dzieci i młodzieży.

Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, m.in. terapię falami uderzeniowymi. Każdy Pacjent realizuje indywidualny program terapii zlecony przez lekarza, dostosowany do jego stanu zdrowia i potrzeb. Terapię prowadzą wykwalifikowani fizjoterapeuci, którzy ściśle współpracują ze sobą, w celu jak najlepszej rehabilitacji Pacjenta.

Zakres usług oferowanych przez Przychodnię Rehabilitacyjną Centrum Medyczne:

Skuteczne odchudzanie
Dowiedz się więcej
Zdrowie i Regeneracja – pakiet rekreacyjny
Dowiedz się więcej

Konsultacje lekarskie:

Konsultacje specjalistyczne:

Drobne zabiegi lekarskie i pielęgniarskie

Rehabilitacja dorosłych:

Rehabilitacja dzieci i młodzieży:

Terapia falami uderzeniowymi

Masaże

Zabiegi sanatoryjne

 • Inhalacje solankowe, inhalacje lekowe, inhalacje naturalne, kąpiele solankowe, kąpiele suche CO2

Pokoje gościnne:

 • Noclegi z wyżywieniem lub bez wyżywienia

Zapraszamy także na Odpłatne Pobyty Rehabilitacyjne prowadzone przez Przychodnię Rehabilitacyjną Centrum Medyczne

rehabilitacja

Dr n. med. Leszek Krzyżosiak

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 754 71 89
Doświadczenie
 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 • Specjalista II stopnia Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii
 • Specjalista II stopnia Rehabilitacji Medycznej
 • Wieloletni pracownik Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej
 • Praca doktorska pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego pt. „Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”
 • Ukończone Studia Podyplomowe na kierunku „Planowanie i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”
 • Duże doświadczenie kliniczne w chirurgii urazowej i ortopedii, zwłaszcza w zakresie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz schorzeń kręgosłupa, a także w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.
Czytaj więcej
rehabilitacja

Dr n. med. Hanna Więcławek-Wassermann

Specjalizacja: Ortopedia, Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Rehabilitacja ruchowa

Kierownik Przychodni Rehabilitacyjnej CM

Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek 8.30 – 15.00
Wykształcenie
 • 1976-1982 Studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1985 I stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii
 • 1991 Obrona pracy doktorskiej pt „ Wyniki operacji Andersena u chorych po przebytej chorobie Heinego-Medina” i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
 • 1992 II stopień specjalizacji z rehabilitacji medycznej – egzamin zdany z wyróżnieniem (ocena celująca)
Doświadczenie
 • 1982-1983 Staż w Stołecznym Centrum Rehabilitacji STOCER
 • 1983-2000 Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie
 • Równolegle, w systemie rotacyjnym, praca w następujących oddziałach Stołecznego Centrum Rehabilitacji STOCER
  • Oddział Pooperacyjny,
  • Oddział Leczenia Urazów Rdzenia,
  • Oddział Męski Chorych z Dysfunkcją Narządu Ruchu,
  • Oddział Kobiecy Rehabilitacji Geriatrycznej,
  • Ambulatorium Szpitalne.
 • Od 1991 adiunkt AM i równocześnie zastępca ordynatora Oddziału Dziecięcego Ortopedii i Rehabilitacji w Stołecznym Centrum Rehabilitacji STOCER
 • 2000-2006 Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS oraz równolegle:
 • 2001-2005 Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Powsinie (Kierownik Poradni)
 • Od 1.01.2007 Kierownik Centrum Medycznego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji.

Liczne publikacje i wystąpienia na kongresach naukowych.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
poniedziałek 15.30 – 18.00
Wykształcenie
 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej
 • Obrona pracy doktorskiej – Akademia Medyczna, Warszawa – 1971r.
 • Habilitacja – Akademia Medyczna, Warszawa – 1975 r.
 • Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego przyznany przez Radę Państwa – 1984r.
 • Nominacja na profesora zwyczajnego przyznana przez Ministra Zdrowia – 1999r.
Doświadczenie
 • Ordynator Oddziału Schorzeń i Urazów Kręgosłupa STOCER – 1982 – 1998r.
 • Kierownik Kadry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie – 1982 – 2007r.
 • Dyrektor Centrum Rehabilitacji w Konstancinie – 1991-1998r.
 • Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie – od 2007 r.
 • Konsultant wojewódzki w zakresie rehabilitacji medycznej – 1982-2002r.
 • Konsultant krajowy w zakresie rehabilitacji medycznej – 2002 – 2008r.

Przynależność do towarzystw naukowych oraz działalność naukowa:

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – 1992 – 1998, członek honorowy Towarzystwa – od 2002r.
 • Vice Przewodniczący (1996-1999r.), a następnie Przewodniczący (1999 – 2007r.) Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
 • Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – od 1993r.,
 • Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ortopedów i Traumatologów, dwukrotnie Vice Przewodniczący, dwukrotnie Przewodniczący Sekcji Spondyloortopedii PTOiT.
 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Biomechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej.
 • Członek założyciel Polskiego towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej, członek Zarządu.
 • Przedstawiciel Polski w European Bard of Physical Medicine and Rehabilitation (1998), członek Research Bard of the American Biograph. Institute – 2001r.
 • Członek wielu innych krajowych i międzynarodowych Towarzystw.
 • Członek Komitetów Redakcyjnych wielu fachowych periodyków.
 • Man of the Year 2001, Man of the Year 2004 (ABI).
 • Cytowany w licznych międzynarodowych wydawnictwach biograficznych.
 • Dorobek naukowy: około 570 prac publikowanych, w tym około 450 – oryginalnych, około 80 prac publikowanych w periodykach zagranicznych, ponad 420 referatów, wygłoszonych na krajowych i zagranicznych sympozjach i kongresach.
Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Jan Serafin

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia
Godziny przyjęć:
pierwszy wtorek miesiąca 15.30 – 18.00

Dr n. med. Magdalena Grajewska-Ferens

Specjalizacja: Endokrynologia
Godziny przyjęć:
ostatni czwartek miesiąca 19.00-20.00

Dr n. med. Małgorzata Chodakowska-Żebrowska

Specjalizacja: Neurologia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (0 22) 703 06 66

Dr n. med. Irena Bownik

Specjalizacja: Balneoklimatologia i medycyna fizykalna, Rehabilitacja ruchowa

Dr n. med. Lidia Darda-Ledzion

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Dr hab. n. med. Marek Postuła

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

W 2004 roku ukończył studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2003 roku związany jest z Katedrą i Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, gdzie do dziś jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie badań z pogranicza farmakologii oraz kardiologii, a w 2014 stopień naukowy doktora habilitowanego medycyny za badania z zakresu farmakogenomiki. W latach 2006-2011 pracował w I Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbywał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2016 roku uzyskał specjalizację w dziedzinie kardiologii, którą odbywał w Klinice Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Obecnie związany z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej, gdzie rozpoczął w 2016 roku specjalizację z rehabilitacji medycznej. Od 2010 roku ściśle współpracuje z Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center w USA, gdzie w latach 2010-2011 przebywał na stypendium naukowym Fundacji Fulbrighta, a od tego czasu regularnie kontynuuje współpracę naukową jako Visiting Professor. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu kardiologii, farmakologii oraz genetyki opublikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem grupy roboczej specjalizującej się w tematyce chorób zakrzepowo-zatorowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Doświadczenie

02.2016-nadal Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
01.2012-03.2016 Starszy asystent w Klinice Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego, CSK MSW w Warszawie,
05-07.2011 Pracownik naukowy w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, USA,
05.2009-nadal Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM

2006-02.2011 Młodszy asystent, specjalizacja z chorób wewnętrznych odbywana
w I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM
2004-2005 Staż podyplomowy w CSK WUM przy ul. Banacha 1a w Warszawie
Stypendia naukowe
– Stypendium Fundacji Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Advanced Research Program na okres 9 miesięcy (od 01.11.2010 do 31.07.2011) w roku akademickim 2010-2011 w Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, USA
– Roczny grant dla młodego naukowca 2010 Komisji Nauki i Grantów oraz Klubu „30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
– Stypendium naukowe programu Marie Curie oraz Unii Europejskiej- the Baltic Summer School 2009 “The genetic basis of medicine”, 7-18 września 2009 Kilonia, Niemcy

Staże krajowe i zagraniczne

2015 Visiting Professor w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 24.10.2015-22.11.2015)

2014 Visiting Professor w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 10.09.2014-11.10.2014)

Wyjazd naukowy w ramach programu ERASMUS dla wykładowców- Uniwersytet w Istambule. 30.08-06.09.2014

Wyjazd naukowy w celu nawiązania współpracy naukowej z Instytutem Badań nad Nowotworami oraz Medycyny Molekularnej, Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU), Trondheim, Norwegia 26.04-03.05.2014

2013 Visiting Professor w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 12.12.2013-05.01.2014)

2012 Pobyt naukowy w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA (pobyt naukowy w ramach współpracy międzyośrodkowej, 30.08.2012-02.10.2012)

2010-2011 Stypendium Fundacji Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Advanced Research Program na okres 9 miesięcy (od 01.11.2010 do 31.07.2011) w roku akademickim 2010/2011 w Laboratory of Perioperative Genomics, Penn State College of Medicine, The Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania, USA

2009 Stypendium naukowe programu Marie Curie oraz Unii Europejskiej – the Baltic Summer School 2009 “The genetic basis of medicine”, 7-18 września 2009, Kilonia, Niemcy

 

Udziela porad w zakresie leczenia oraz diagnostyki:
• Nadciśnienia tętniczego
• Choroby niedokrwiennej serca
• Niewydolności serca
• Zaburzeń rytmu serca

Na pierwszą wizytę pacjent zawsze powinien mieć ze sobą: spis wszystkich przyjmowanych leków, wyniki poprzednich badań (jeśli wykonywał): badania laboratoryjne, zapis ekg, wynik echokardiografii, holtera EKG oraz ciśnieniowego, książeczkę z zapisami wyników pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.

Czytaj więcej

Lek. med. Bożena Gawron

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (0 22) 703 06 66
rehabilitacja

Lek. med. Jacek Szymoński

Specjalizacja: Ortopedia, Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Rehabilitacja ruchowa

Ordynator Stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji

Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Specjalizacje :

 • I stopień ortopedia i traumatologia pod kierunkiem profesora Jana Orłowskiego
 • II stopień rehabilitacja medyczna pod kierunkiem profesora Jerzego Kiwerskiego

Ukończył warszawską Akademię Medyczną w roku 1984.
Staż podyplomowy odbył w Państwowym Szpitalu Klinicznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku na oddziale profesora Jana Orłowskiego.
W latach 1984-2002 pracował w tym szpitalu na oddziałach urazowych, ortopedycznych i rehabilitacji.
Od 2002 roku jest pracownikiem CKiR a od roku 2003 ordynatorem Oddziału Rehabilitacji CKiR.
Jednocześnie jest konsultantem Specjalistycznych Poradni Urazowo-Ortopedycznych i Rehabilitacyjnych.
Jest autorem kilkunastu publikacji i wystąpień zjazdowych.
Absolwent podyplomowych studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Lek. med. Świetlana Sikorska

Specjalizacja: Neurologia, Rehabilitacja ruchowa

Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Eugeniusz Panow

Specjalizacja: Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
poniedziałek – piątek 9.40 – 16.40

Lek. med. Dariusz Danis

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Ordynator Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

rehabilitacja

Lek. med. Małgorzata Preś-Jachimowska

Specjalizacja: Neurologia
Wykształcenie
 • Akademia Medyczna w Łodzi
 • II stopień specjalizacji w zakresie Neurologii

Dodatkowe umiejętności:

 • Ocena badań EEG
 • Znajomość języka angielskiego
Czytaj więcej

Lek. med. Aleksandra Kaniak

Specjalizacja: Rehabilitacja medyczna
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Lek. med. Blanka Mioduszewska-Radzikowska

Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Reumatologia
Godziny przyjęć:
środa 15.00 – 18.00

Mgr Kamila Maria Markiewicz

Specjalizacja: Psychologia kliniczna
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Mgr Bożena Janiszewska

Specjalizacja: Psychologia dziecięca

Psycholog dziecięcy

Godziny przyjęć:
Poniedziałki – godziny spotkań uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

Magister psychologii – dyplom 1965r. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu
Warszawskiego, kierunek – Psychologia (specjalizacja – psychologia sądo-
wa, wychowawcza, rozwojowa).

Doświadczenie

2011 – 2013 Współpraca z portalem Mamopedia
2010- Współpraca z CWRO – Woronicza 15, lok 100 – szkolenia
2009- Współpraca z MSCDN w Warszawie (prelekcje, szkolenia)
2009- Współpraca z CENSA (Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół
Artystycznych) – szkolenia nauczycieli.
2008- Współpraca z Poradnią Pedagogiczną „Dialog”, W-wa, ul. Atutowa 13
2008- Współpraca z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi – wykłady
dla nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie Polski; materiały,
konsultacje; e-konferencje
2007- Współpraca z Raabe – szkolenia
2004- Współpraca z Centrum Medycznym „ARKA”, W-wa, ul.Kasprzaka 7
2004 – Prowadzenie firmy „BAJ” – diagnoza, szkolenia, edukacja dorosłych,
wydawnictwo.
2001 – 2006 – Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli MEJ (wykłady i ćwiczenia z psychologii
na kursach kwalifikacyjnych m.innymi Terapia Pedagogiczna)
1999 – do chwili obecnej – Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy ZNP (zajęcia na studiach
zaocznych z psychologii rozwojowej, wychowawczej, społecznej, ogólnej –
programy autorskie),
1996 – 2004 – Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży, Warszawa, ul. Bal-
konowa 4 (diagnoza, praca z rodzicami m. innymi dzieci z grupy ryzyka
okołoporodowego),
1974 – 1998 – Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (obecnie Akademia
Podlaska) – wykłady i ćwiczenia z psychologii ogólnej, rozwojowej, kli-
nicznej i społecznej na studiach dziennych i zaocznych na stanowiskach
od asystenta do starszego wykładowcy, (programy autorskie),
społecznie – prowadzenie przez kilka lat Poradni Psychologicznej dla
studentów, ( w okresie od 1982 – 1986 nauczyciel w SN w Zespole
Szkół nr 3 w Warszawie – psychologia, pedagogika, filozofia),
1969 – 1974 – Poradnia Wychowawczo-Zawodowa (ul. Grochowska 127, ul. Chrza-
nowskiego 4) – psycholog, nauczyciel mianowany;
(w okresie 1970 – 1973 ½ etatu psychologa w Szkole Życia przy ul. Ka-
mionkowskiej, 1970 – 1974 – prelegent Uniwersytetu dla Rodziców
na Pradze Płd.)
1965 – 1969 – staż asystencki i stypendium doktoranckie na Wydz. Pedagog. UW, na
kierunku Psychologii, prowadzenie zajęć z psychologii rozwojowej,
współpraca z Sądem w charakterze biegłego w sprawach nieletnich,
w okresie 1965 – 1966 – sekretarz redakcji miesięcznika Psychologia
Wychowawcza.

Przez cały okres pracy zawodowej współpracowałam dorywczo z różnymi instytucjami
i ośrodkami szkoleń dla nauczycieli prowadząc wykłady i zajęcia z zakresu psychologii
rozwojowej, wychowawczej i klinicznej , prowadziłam również prelekcje dla rodziców
w szkołach i przedszkolach.

Porady, konsultacje w sprawie dzieci w wieku od 3 miesięcy do wieku szkolnego włącznie

– ocena rozwoju psychoruchowego
– ocena dojrzałości szkolnej
– kłopoty wychowawcze
– lęki dziecięce
– inne
(wydawanie opinii psychologicznych)

UWAGA – na pierwsze spotkanie: książeczka zdrowia + inne posiadane dokumenty

Czytaj więcej

Mgr Agnieszka Ewa Paprot

Specjalizacja: Neuropsychologia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Mgr Justyna Wiśniowska

Specjalizacja: Neuropsychologia kliniczna, Psychoterapia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: neuropsychologia kliniczna, psychologia rehabilitacji). Terapeuta poznawczo-behawioralny (w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii na Uniwersytecie SWPS), terapeuta EMDR (level 1), dyplomowany interwent kryzysowy (Uniwersytet SWPS), wykładowca akademicki i doktorantka w Katedrze Neuropsychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuje w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej CKR Konstancin z pacjentami z uszkodzeniem układu nerwowego, chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością oraz ich bliskimi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała:

 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej – Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 • Klinika Neurochirurgii – Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiej Akademii Medycznej,
 • MOP – Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii i Psychoprofilaktyki,
 • Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Specjalizuje się w terapii:

 • młodzieży i osób dorosłych,
 • traumy i zdarzeń kryzysowych,
 • zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (także u osób starszych)
 • osób doświadczających choroby, niepełnosprawności.

Możliwe konsultacje dla rodzin i opiekunów osób doświadczających choroby.

Czytaj więcej

Mgr Ewa Cienszkowska

Specjalizacja: Logopedia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66

Mgr Magdalena Romanowska

Specjalizacja: Neurologopedia
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
rehabilitacja

Mgr Małgorzata Borkowska

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Rehabilitacji

Godziny przyjęć:
Wizyty komercyjne uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
Absolwentka Podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Certyfikowany Terapeuta Manualny
 • Dyplomowany Terapeuta PNF
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Fizjoterapii
 • Wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Fizjoterapeutów
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Czytaj więcej

Mgr Iwona Roguska

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Z-ca Koordynatora Rehabilitacji

rehabilitacja

Mgr Małgorzata Wielińska

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Fizykoterapii

Wykształcenie

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukonczone na Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Rehabilitacji.

Kursy:

 • 2007 r. – kurs McKenzie stopień A, B, C
 • 2006 r. – szkolenie z zakresu laseroterapii, nowoczesnej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej w praktyce – kursy rozwijające
 • 2005 r. – kurs PNF podstawowy
 • 2005 r. – kurs System SET – Therapy Master
 • 2005 r. – szkolenie z zakresu Thera Band
 • 2004 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (II stopień)
 • 2002 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (I stopień)
Czytaj więcej

Mgr Joanna Bratkowska-Patejuk

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Mgr Maciej Przybysz

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Mgr Piotr Staniszewski

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Mgr Mateusz Kwapisz

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Mgr Piotr Napora

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Tech. Grzegorz Pater

Specjalizacja: Masaż

Tech. Marek Jankowski

Specjalizacja: Masaż

Tech. Jacek Pagórek

Specjalizacja: Masaż

Tech. Jarosław Dobosz

Specjalizacja: Masaż

Tech. Irmina Durys

Specjalizacja: Masaż

Cennik obowiązuje od 01.03.2019 r.

Konsultacje specjalistyczne
Ortopedia 150 - 200 zł
Ortopedia dzieci i młodzieży do 14 r.ż. 140 zł
Neurologia i neurochirurgia 150 - 300 zł
Reumatologia 150 - 200 zł
Kardiologia i endokrynologia 150 - 200 zł
Funkcjonalna konsultacja fizjoterapeutyczna 110 zł
Neurologopedia
Konsultacja neurologopedyczna (90 min) 150 zł
Ćwiczenia neurologopedyczne (45 min) 100 zł
Logopedia
Konsultacja logopedyczna (60 min) 120 zł
Ćwiczenia logopedyczne (40 min) 80 zł
Neuropsychologia
Konsultacja neuropsychologiczna (90 min) 150 zł
Terapia neuropsychologiczna (60 min) 100 zł
Konsultacja psychologiczna (60 min) 120 zł
Kinezyterapia
Fizjoterapia indywidualna (30 min)* 80 zł
Fizjoterapia indywidualna (60 min) 120 zł
Ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe (30 min)* 20 zł
Ćwiczenia w systemie Terapii Master (30 min)* 20 zł
Kinesiotaping 45 zł
Ćwiczenia grupowe w wodzie* 25 zł
Terapia zajęciowa (30 min)* 70 zł
Masaże
Masaż leczniczy częściowy (25 min)* 50 zł
Masaż leczniczy całościowy (50 min)* 80 zł
Masaż relaksacyjny częściowy (25 min)* 65 zł
Masaż relaksacyjny całościowy (50 min)* 120 zł
Masaż tajski (50 min) 70 zł
Masaż suchy na łóżku wodnym (20 min)* 25 zł
Fizykoterapia
Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy TENS, elektrostymulacja, tonoliza, prądy Traberta)* 17 zł
Magnetoterapia* 17 zł
Pole elektromagnetyczne (terapuls, diatermia krótkofalowa, scanlab)* 17 zł
Ultradźwięki, ultrafonoforeza 17 zł
Laseroterapia* 17 zł
Laser wysokoenergetyczny 50 zł
Światłolecznictwo (sollux)* 17 zł
Ciepłolecznictwo (hydrocolator)* 17 zł
Krioterapia miejscowa* 18 zł
Masaż pneumatyczny* 40 zł
Hydroterapia (masaż wirowy całościowy)* 20 zł
Hydroterapia (masaż wirowy częściowy)* 18 zł
Fala uderzeniowa (pierwszy zabieg / kolejne zabiegi) 90 zł / 80 zł
Zabiegi uzdrowiskowe
Inhalacje solankowe (solanka ciechocińska) 15 zł
Inhalacje lekowe (leki według zaleceń laryngologicznych) 15 zł
Inhalacje naturalne (z olejkami sosnowymi, itp.) 15 zł
Kąpiel solankowa 25 zł
Kąpiel sucha CO2 20 zł
Okłady borowinowe 18 zł
Pakiet "Zdrowie i regeneracja"** 350 zł
* Przy jednorazowym zakupie 10 tych samych zabiegów: RABAT 10%
**Sprawdź szczegóły pakietu „Zdrowie i regeneracja„

Pobyty leczniczo-rehabilitacyjne

Pobyty wyceniamy indywidualnie, a cena końcowa zależy od:

 • standardu pokoju i liczby posiłków,
 • długości pobytu,
 • zleconych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych,
 • dodatkowych konsultacji lekarskich.

Kwalifikacja w cenie pobytu.
Przy zakupie pobytu na min. tydzień 3 wejścia na pływalnię z dostępem do kompleksu odnowy biologicznej (jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa) w cenie.

Pokoje gościnne
Pokój 1-osobowy (bez wyżywienia) 150 zł
Pokój 1-osobowy (z wyżywieniem) 189 zł
Pokój 2-osobowy (bez wyżywienia) 99 zł za osobę
Pokój 2-osobowy (z wyżywieniem) 135 zł za osobę
Interwencja lekarza dyżurnego (w trakcie pobytu) 100 zł

Adres:

 • ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin
Numery telefonów:
 • 22 703 06 66
 • 22 703 06 67
E-mail:
Godziny otwarcia:
 • Poniedziałek – Piątek od 8:00 do 19:30

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.