Lekarza specjalisty ortopedii/traumatologii

Ortopeda to lekarz, który ukończył specjalizacje o kierunku ortopedii i chirurgii urazowej ( traumatologii) bądź uzyskał tytuł chirurga dziecięcego. Obie specjalizacje obejmują te same zagadnienia związane z chorobami narządu ruchu i uprawniają specjalistę do leczenia operacyjnego jak i zachowawczego. Nabyta wiedza i umiejętności uzyskane na specjalizacji daje lekarzowi możliwość postawienia odpowiedniej diagnozy oraz zaplanowanie skutecznych działań rehabilitacyjnych.

Potrzebujesz pomocy?