Echo serca

Echo serca czyli inaczej USG serca. Jest to w 100% bezinwazyjne i bezpieczne badanie służące do oceny budowy serca, funkcji zastawek, skurczu i relaksacji komór serca. Jedną z najistotniejszych zalet tego badania jest możliwość oceny przepływu krwi przez naczynia wieńcowe i krwionośne dzięki czemu szybko można wychwycić ewentualne zwężenia które w przyszłości mogą doprowadzić do incydentów zagrażających życiu takich jak zawał serca czy zatorowość płucna.

Kto powinien zgłosić się na badanie echa serca??
• Każdy jako okresowa profilaktyka układu sercowo – naczyniowego
• Osoby które chorują na miażdżyce lub chorobę niedokrwienną serca
• Osoby u których jest podejrzenie lub cierpią na niedomykalność zastawek
• Osoby po przebytym zawale w celu oceny wydolności mięśnia sercowego
• Osoby chore na zapalenie wsierdzia lub mięśnia sercowego
• Osoby u których podejrzewa się rozwarstwienie aorty
• Osoby intensywnie trenujące w celu oceny ewentualnego przerostu lewej komory serca

W naszej fili CKR Wola jest możliwość wykonania echa serca u kardiologa lek. Katarzyny Wołkowskiej

CKR Filia Warszawa Wola

ul. Wolność 3A lok.D ( wejście od ul. Kaczej)
01-018 Warszawa

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku 7:00 – 20:00

Tel: 500 005 073
e-mail: warszawa.wola@ckr.pl

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?