Konsultacja fizjoterapeutyczna

Konsultacja fizjoterapeutyczna musi odbyć się na każdej pierwszej wizycie pacjenta aby fizjoterapeuta odpowiednio mógł postawić diagnozę oraz zaplanować proces leczenia. Na konsultacji fizjoterapeuta przeprowadza wywiad ogólny, analizę badań pacjenta, testy funkcjonalne, badanie statyczne oraz dynamiczne.

Badanie funkcjonalne jest to obszar fizjoterapii zajmujący się oceną narządu ruchu m.in. zakresu ruchomości , mobilności, siły mięśniowej, koordynacji ruchowej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego ciała. Podczas pierwszej wizyty każdy pacjent poddany jest szczegółowej ocenie funkcjonalnej zarówno pod kątem zgłaszanego problemu jak i ogólnej oceny narządu ruchu. Wykorzystujemy do tego najnowocześniejszy sprzęt m.in. inklinometr cyfrowy, klasyczne narzędzia pomiarowe oraz platformę FMS do oceny motoryki narządu ruchu. Każde obserwacje, testy i pomiary są szczegółowo zapisywane w dokumentacji medycznej. Dzięki temu fizjoterapeuta może ułożyć indywidualny plan rehabilitacji oraz na bieżąco i obiektywnie kontrolować postępy pacjenta.

CKR Filia Warszawa Wola

ul. Wolność 3A lok.D ( wejście od ul. Kaczej)
01-018 Warszawa

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku 7:00 – 20:00

Tel: 500 005 073
e-mail: warszawa.wola@ckr.pl

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?