https://ckr.pl/

Martyna Michałek

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego

W pracy z pacjentami wykorzystuje techniki terapii manualnej, tkanek miękkich oraz elementy z zakresu treningu funkcjonalnego w postaci indywidualnie dobranych ćwiczeń. W pracy energiczna, sumienna i otwarta na potrzeby innych. Z zaangażowaniem dąży do uzyskania zadowalających efektów terapii oraz ukierunkowania pacjenta do działań mających na celu poprawę jego funkcjonowania.

Kursy:

  • Rozluźnianie mięśniowo – powięziowe
  • Ocena funkcjonalna FMS
  • Terapia manualna wg Koncepcji Maitland – (w trakcie)

Prywatnie: wolny czas lubi przeznaczyć na sport oraz zgłębianie tajników kulinarnych

Potrzebujesz pomocy?