https://ckr.pl/

Karolina Miąskiewicz

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE

 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Złożony Lekarski Egzamin Państwowy
 • Staż podyplomowy z zakresu medycyny w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie
 • Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych w ramach etatu rezydenckiego:

– 16.11.2009 – 31.08.2013 Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze stacją dializ WszChU św. Anny w Warszawie

– 1.09.2013 – 16.11.2014 Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie

– 17.11.2014 – 08.07.2017 Klinika Gastroenterologii CMKP Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie – Centrum Onkologii w Warszawie

– 26.04.2018 – złożenie Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z Chorób Wewnętrznych

 • Lider Zespołu KKI projektu badawczego NCBR pt. „Opracowanie i wdrożenie narzędzi do diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze” – 1.07.2017 – 30.11.2018
 • Specjalizacja z Alergologii w Zakładzie Alergologii i Immunologii Klinicznej SPCSK Banacha – rozpoczęcie 17.12.2018
 • Praca lekarza dyżurnego oraz okresowe wsparcie kadry Oddziału Rehabilitacji Ośrodka LuxMed Tabita w Konstancinie Jeziorna – od 2010 do 2019
 • Praca w Poradni Chorób Odkleszczowych Praskiego Centrum Medycznego w Warszawie –2014 -2015
 • Aktywny uczestnik obrad parlamentarnego zespołu ds. Boreliozy.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Internistycznego
 • 16.11.2020 – ukończone szkolenie specjalizacyjne z zakresu alergologii
 • 14.04.2021 – ukończenie kursu „Zarządzanie w Służbie Zdrowia”

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • Nagroda Rektora AM w Warszawie na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków za pracę w sesji plakatowej ( publikacja streszczenia w specjalnym wydaniu Medycyny Praktycznej z okazji kongresu)
 • I nagroda na Ogólnopolskiej oraz I Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy za pracę w sesji ustnej w Białymstoku
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów za plakat w sesji plakatowej w ramach ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodych Medyków w Warszawie. Tytuł pracy: „Czy zakażenie krętkami Borrelia może indukować autoimmunizację, np. RZS ?”
 • „Autoantibodies in SLE” – współautorstwo w publikacji dla „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2008 r.
 • „Fałszywie ujemne wyniki testów serologicznych w kierunku Borrelia burgdorferi jako efekt kompleksemii w przebiegu choroby z Lyme” – współautorstwo w publikacji dla „Forum medycyny rodzinnej” 2011 r.
 • „Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych” – współautorstwo w publikacji dla dwumiesięcznika „Reumatologia” 2011 r.

„Wsparcie Diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją” wyd. Medyk, 2013r.  – współautorstwo dwóch pierwszych rozdziałów ksiażki.

Godziny przyjęć:

Poradnia Osteoporozy – NFZ

 • wtorek: 8.30 – 13.00
 • piątek: 8:30 – 12.00

Poradnia chorób wewnętrznych,  chorób odkleszczowych oraz w zakresie osteoporozy – wizyty komercyjne

 • poniedziałek: 12:00 – 14:00
 • czwartek 13:00 – 15:00

Potrzebujesz pomocy?