https://ckr.pl/
Umów wizytę

Karolina Miąskiewicz

Wykształcenie i doświadczenie

 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 • Złożony Lekarski Egzamin Państwowy
 • Staż podyplomowy z zakresu medycyny w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie

Specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych w ramach etatu rezydenckiego:

 • 16.11.2009 – 31.08.2013 Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ze stacją dializ WszChU św. Anny w Warszawie
 • 1.09.2013 – 16.11.2014 Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie
 • 17.11.2014 – 08.07.2017 Klinika Gastroenterologii CMKP Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie – Centrum Onkologii w Warszawie
  * złożenie Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z Chorób Wewnętrznych – 26.04.2018
 • Lider Zespołu KKI projektu badawczego NCBR pt. „Opracowanie i wdrożenie narzędzi do diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze” – 1.07.2017 – 30.11.2018
 • Specjalizacja z alergologii w Zakładzie Alergologii i Immunologii Klinicznej SPCSK Banacha  –  17.12.2018 – 16.12.2020
  * złożenie Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z Alergologii i uzyskanie tytułu  specjalisty alergologa – 17.11.2022
 • Praca na stanowisku lekarza dyżurnego oraz wsparcie kadry Oddziału Rehabilitacji Ośrodka LuxMed Tabita w Konstancinie Jeziorna – lata 2010-2019
 • Praca w Poradni Chorób Odkleszczowych Praskiego Centrum Medycznego w Warszawie – lata 2014-2015
 • Aktywny uczestnik obrad parlamentarnego zespołu ds. Boreliozy.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Internistycznego i  Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 • 14.04.2021 – ukończenie kursu „Zarządzanie w Służbie Zdrowia” w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego
 • Ukończenie dwustopniowego kursu z zakresu dermatoskopii: „Dermatoskopia w diagnostyce nowotworów skóry – diagnostyka i
  postępowanie wielospecjalistyczne w nowotworach złośliwych skóry” – 30.06.2022 oraz 17.03.2023 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Uzyskanie certyfikatu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy  Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z zakresu wykonywania i interpretacji badań kostnych metodą DXA oraz VFA (złożenie egzaminu 9.03.2023)
 • Rozpoczęcie specjalizacji z Rehabilitacji Medycznej – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z.o.o. – 7.12.2022
 • Rozpoczęcie studiów podyplomowych MBA z zakresu Ochrony Zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie – 25.03.2023

Działalność naukowa

 • Nagroda Rektora AM w Warszawie na Ogólnopolskim Kongresie Młodych Medyków za pracę w sesji plakatowej – publikacja streszczenia w specjalnym wydaniu Medycyny Praktycznej z okazji Kongresu
 • I nagroda na Ogólnopolskiej oraz I Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy za pracę w sesji ustnej w Białymstoku
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów za plakat w sesji plakatowej w ramach ogólnopolskiego Kongresu Naukowego Młodych Medyków w Warszawie. Tytuł pracy: „Czy zakażenie krętkami Borrelia może indukować autoimmunizację, np. RZS ?”
 • „Autoantibodies in SLE” – współautorstwo w publikacji dla „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2008
 • „Fałszywie ujemne wyniki testów serologicznych w kierunku Borrelia burgdorferi jako efekt kompleksemii w przebiegu choroby z Lyme” – współautorstwo w publikacji dla „Forum medycyny rodzinnej”, 2011
 • „Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych” – współautorstwo w publikacji dla dwumiesięcznika „Reumatologia”, 2011
 • Współautorstwo dwóch pierwszych rozdziałów książki pt. „Wsparcie diagnostyczne w rozpoznawaniu schorzeń z autoimmunizacją” wyd. Medyk, 2013

Godziny przyjęć:

Poradnia Osteoporozy – NFZ

 • wtorek: 8.30 – 13.00
 • piątek: 8:30 – 12.00

Poradnia chorób wewnętrznych oraz w zakresie osteoporozy – wizyty komercyjne

 • poniedziałek: 12:00 – 14:00
 • czwartek 13:00 – 15:00

Potrzebujesz pomocy?