https://ckr.pl/
Umów wizytę

Krzysztof Cendrowski

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski posiada specjalizację II stopnia z zakresu położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z zakresu ginekologii onkologicznej. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 1994 roku na Akademii Medycznej w Warszawie. W 2006 roku, na tejże Akademii, uzyskał tytuł doktora habilitowanego n. med. Tytuł profesorski otrzymał w 2018 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas stażu w Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu, a także zagranicznych staży we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii. Pracował w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Prowadził zajęcia z zakresu położnictwa i ginekologii w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 dla Położnych w Warszawie.

Pełni funkcję Ordynatora na Oddziale Ginekologii Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W ramach praktyki lekarskiej zajmuje się operacyjnym leczeniem mięśniaków macicy, nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów rodnych. Wykonuje plastykę krocza oraz pochwy, stosując przy tym taśmy i siatki syntetyczne, a także techniki elektrostymulacyjne. Ponadto zajmuje się prowadzeniem ciąży fizjologicznych i patologicznych.

Posiada certyfikat USG wydany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji medycznych z zakresu położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej.

Kursy i staże:

  • Staż w Szpitalu Kolejowym, Międzylesie.
  • Staż w Instytucie Ginekologii i Położnictwa na Uniwersytecie w Padwie, Włochy.
  • Staż na Uniwersytecie w Perugii, Włochy.
  • Staż na Uniwersytecie w Lizbonie, Portugalia.
  • Certyfikat USG wydany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne.

Potrzebujesz pomocy?