https://ckr.pl/
Umów wizytę

Olga Bujakowska

Wykształcenie i doświadczenie

 • 2002 r. – ukończenie I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 2002 – 2003 r. – staż podyplomowy w Szpitalu Wolskim
 • 2004 – 2010 r. – lekarz rezydent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego, uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych
 • 2011 – 2021 r. – starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
 • 2014 r. – uzyskanie tytułu specjalisty reumatologii.
 • 2018 – 2021 r. – konsultacje pacjentów w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów
 • Od 2013 r. – konsultacje ambulatoryjne w ramach Poradni Reumatologicznej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Działalność naukowa

 • 2014 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w dziedzinie reumatologii

Publikacje:

 1. Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. O.Bujakowska, A. Giżewska-Krasowska, A.Bachta, W. Tłustochowicz. Reumatologia 2010.
 2. Krwotoczne zapalenie jelita grubego jako powikłanie leczenia cyklofosfamidem. O.Bujakowska, J.Kur-Zalewska, W.Tłustochowicz. Reumatologia 2011.
 3. Zespół HELLP u chorej na toczeń rumieniowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy. J. Kur-Zalewska, D. Choroś, O.Bujakowska, R. Dębski, W. Tłustochowicz. Reumatologia 2011.
 4. Dramatyczny przypadek plamicy Schonleina-Henocha u osoby dorosłej. O.Bujakowska, M.Saracyn, J.Kur-Zalewska, W.Tłustochowicz. Reumatologia 2013.
 5. Treat-to-target therapy does not prevent excessive progression of carotid intima media thickness during the first year of therapy in early rheumatoid arthritis. A.Raczkiewicz, A.Juszkiewicz, B.Kisiel, A.Bachta, J.Kur-Zalewska, K.Kłos, O.Bujakowska, M.Tłustochowicz, W.Tłustochowicz. Archives of Medical Science – Atheroclerotic Diseases 2016

Doniesienia zjazdowe (zjazdy europejskiego towarzystwa reumatologicznego EULAR):

 1. Interstitial lung disease in patients with early rheumatoid arthritis. J.Kur-Zalewska, A.Raczkiewicz, O.Bujakowska, A.Juszkiewicz, W. Tłustochowicz. EULAR 2014
 2. AB0231 Factors Contributing to delay in use of DMARD therapy in early rheumatoid arthritis patients. A.Raczkiewicz, A.Juszkiewicz, A.Bachta, O.Bujakowska, J.Kur-Zalewska, B.Kisiel, M.Tłustochowicz, W.Tłustochowicz. EULAR 2015
 3. Treatment with low-dose prednisone does not influence body composition during the first year of rheumatoid arthritis – a pilot study. A.Raczkiewicz, O.Bujakowska, A.Juszkiewicz, B.Kisiel, J.Kur-Zalewska, M.Tłustochowicz, W.Tłustochowicz. EULAR 2017

Potrzebujesz pomocy?