https://ckr.pl/
Umów wizytę

Szkoła CKR

SZKOŁA CKR – SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Z CAŁOROCZNYM INTERNATEM

W CKR – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji oferujemy osobom niepełnosprawnym ruchowo lub z Zespołem Aspergera , czy spektrum Autyzmu naukę w Szkole CKR – Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Szkoła jest dostępna dla osób, które ukończyły szkołę średnią i posiadają pełną samoobsługę.

Dodatkowym atutem szkoły jest internat, dzięki któremu szkoła dostępna jest dla uczniów przez cały rok. Znajduje się ona w specjalistycznym Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, które specjalizuje się w rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji kręgosłupa oraz w operacjach ortopedycznych i chirurgii kręgosłupa. Każdy uczeń ma dostęp do rehabilitacji, fizykoterapii oraz zajęć w części rekreacyjnej: pływalnia.

Zalety edukacji w bezpłatnej Szkole Policealnej CKR

 • Bezpłatny pobyt w internacie,
 • Dostępna rehabilitacja i fizykoterapia
 • Pełnometrowa pływalnia
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w małych, kameralnych grupach
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, wychowawców i specjalistów
 • Zakwaterowanie w dostosowanych komfortowych warunkach: pokoje z łazienką i klimatyzacją, Internetem, tv oraz telefonem
 • Dostęp do lodówki oraz mikrofali
 • Stołówka dostępna dla uczniów

Zajęcia pozalekcyjne

 • Zajęcia rewalidacyjno – ruchowe w  Centrum lub na terenie Konstancina
 • Zajęcia kreatywne
 • Zajęcia sportowe
 • Koła zainteresowań
 • Kursy i szkolenia zawodowe i hobbystyczne
 • Wycieczki
 • Kursy języka angielskiego
 • Integracje

Napisz do nas

Formularz – kontakt Szkoła CKR

Rehabilitacja dla uczniów

 • Konsultacje z lekarzem ortopedą w ramach NFZ
 • Codzienna rehabilitacja dostosowana indywidualnie przez lekarza prowadzącego, zgodna z wymogami historii choroby
 • Możliwość rehabilitacji w basenie
 • Rehabilitacja i fizykoterapia prowadzona przez najlepszych specjalistów ,w salach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt

Udogodnienia CKR dla Słuchaczy

 • Basen, sauna, jacuzzi
 • Komora solno – jodowa
 • Restauracja
 • Sklepiki
 • Bankomat na terenie CKR
 • Lokalizacja blisko Parku Zdrojowego, tężni, a także punktów usługowych

Perspektywy zatrudnienia

 • Administracja rządowa
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa prywatne
 • Organizacje społeczne i samorządowe

Warunki dla Kandydatów do Szkoły Policealnej CKR

 • Niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność sprzężona, Zespół Aspergera, Autyzm potwierdzone orzeczeniem
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Wiek kandydatów od 18 do 22 lat;
 • Norma intelektualna

Zakres rehabilitacji

 • Rehabilitacja zawodowa
 • Podstawę rehabilitacji zawodowej stanowi kształcenie zawodowe realizowane w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 2-letniej Szkole Policealnej (posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) kształcącej w zawodzie technik administracji.

Rehabilitacja leczniczo-usprawniająca

Celem rehabilitacji leczniczo – usprawniającej jest przede wszystkim

 • podniesienie ogólnej wydolności i sprawności fizycznej, jako warunku wyzwolenia mechanizmów kompensacyjnych
 • profilaktyka odleżyn, przykurczów, i zaników mięśniowych
 • oddziaływanie miejscowe według zaleceń lekarskich
 • zwiększenie samodzielności i niezależności fizycznej od osób drugich, poprzez ukształtowanie sposobów poprawnego używania właściwego dla pacjenta oprzyrządowania ortopedycznego;
 • wdrażanie do aktywności ruchowej, celem nabycia nawyku samousprawniania

Zajęcia prowadzone są zgodnie z procedurami Niepublicznego Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego CKR. Proces rehabilitacyjny realizowany jest według wskazań lekarzy specjalistów i rehabilitantów, na podstawie elastycznego, indywidualnego programu usprawniania, ulegającego zmianom w zależności od stanu zdrowia podopiecznego.

Rehabilitacja społeczno-psychologiczna

Program rehabilitacji społeczno – psychologicznej, zgodnie z zamierzeniami Centrum, ma prowadzić do:

 • rozbudzenia potrzeby: aktywności zawodowej i społecznej, rozwoju osobistego, podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych;
 • przygotowania wychowanka do funkcjonowania w nowych, zmieniających się nieustannie warunkach życia, maksymalnej integracji społecznej;
 • kształtowanie potrzeby udziału i czynnego uczestnictwa w korzystaniu z dóbr kultury;
 • oddziaływania psychologiczne poprzez psychoedukację, psychoterapię indywidualną i relaksacyjną, zajęcia reedukacyjne realizowane są przez psychologa szkolnego.

Kadra pedagogiczna

 • Kinga Kowalczyk- Ćwiek – Dyrektor SOSW
 • Karina Pittner – asystentka Dyrektora SOSW
 • Małgorzata Woźniak – wykładowca przedmiotów prawnych / wychowawca internatu dzienny i nocny
 • Agnieszka Stodulska – wykładowca przedmiotów prawnych/ wychowawca internatu dzienny i nocny
 • Arkadiusz Ćwiek – wykładowca przedmiotów prawnych 
 • Tomasz Radziewicz – wychowawca internatu dzienny/ nauczyciel wspomagający
 • Tetiana Posłuszna – wychowawca internatu nocny
 • Jakub Olędzki – wykładowca przedmiotów prawnych
 • Anna Kulczycka – pedagog SOSW
 • Izabela Kuś – terapeuta zajęciowy SOSW
 • Cezary Tomasz Szyjko – wykładowca przedmiotów prawnych
 • Iwona Szyperska – Gąsiorowska – zajęcia rewalidacyjno – ruchowe
 • Wiktoria Urban – psycholog SOSW
 • Alicja Hołowczyc – psycholog SOSW
 • Dr Bogusława Góralczyk – lekarz SOSW

KONTAKT:
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY – SZKOŁA
693 828 039
szkola@ckr.pl

Potrzebujesz pomocy?