https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg nieograniczony na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.” (nr referencyjny sprawy: A /F/3/2019)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 22.11.2019 r.)

Pakiety – PDF (opublikowano 22.11.2019 r.)

Informacja dla oferentów – PDF (opublikowano 5.12.2019 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 5.12.2019 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 9.12.2019 r.)

Odpowiedzi na pytania – PDF (opublikowano 13.12.2019 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowano 23.12.2019 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużenie – PDF (opublikowano 8.01.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużenie – PDF (opublikowano 23.01.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – przedłużenie – PDF (opublikowane 13.02.2020 r.)

Informacja dot. przetargu – PDF (opublikowane 24.02.2020 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowane 27.02.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowane 10.03.2020 r.)

Potrzebujesz pomocy?