https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg na „Dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2020)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF (opublikowano 29.07.2020 r.)

Załączniki asortymentowo-cenowe – XLS (opublikowano 29.07.2020 r.)

Zawiadomienie – PDF (opublikowano 14.08.2020 r.)

Zawiadomienie – PDF (opublikowano 17.08.2020 r.)

Protokół z otwarcia ofert – PDF (opublikowano 24.08.2020 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PDF (opublikowano 1.09.2020 r.)

Potrzebujesz pomocy?