https://ckr.pl/
Umów wizytę

Przetarg „Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” (nr referencyjny sprawy: A/F/1/2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu A/F/1/2018– PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Zawiadomienie dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę leków dla potrzeb Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.” – PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – PDF


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – PDF

Protokół z otwarcia ofert – PDF

Potrzebujesz pomocy?