https://ckr.pl/
Umów wizytę

ISO 9001

Od 2003 r. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą EN ISO 9001 – międzynarodowym standardem uznanym i rozpoznawalnym na całym świecie.

System Zarządzania Jakością obejmuje wszystkie obszary aktywności firmy tj.:

  • Przychodnie Rehabilitacji Medycznej
  • Szpital CKR
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  • Ośrodek Szkolenia Kursowego
  • Kompleks Rekreacji i Odnowy Biologicznej

Funkcjonujący od ponad 10 lat system zarządzania jakością, jest systemem dojrzałym, który na przestrzeni lat ewoluował i jest stale dostosowywany do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego – zmian w przepisach prawa powszechnego, zmian w systemie funkcjonowania i finansowania opieki zdrowotnej – oraz otoczenia mikroekonomicznego – działania konkurencji, zmieniających się potrzeb klientów/pacjentów.

Odpowiedzią na te zmiany są nie tylko nasze działania mające na celu rozszerzanie i dostosowanie zakresu świadczonych usług do potrzeb i wymagań Pacjentów oraz ciągłe doskonalenie standardów jakości w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji medycznej, społecznej oraz szkolnictwa specjalnego, ale również dążenie do doskonalenia w innych obszarach, które mają wpływ na funkcjonowanie firmy oraz jej otoczenie.

Dążenia te zaowocowały podjęciem przez Zarząd CKR decyzji o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w komórkach organizacyjnych realizujących świadczenia medyczne – Przychodniach Rehabilitacji Medycznej oraz w Szpitalu CKR. Tym samym wskazaliśmy, że procesy doskonalenia naszych usług realizowane są:

  • w poszanowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • w dbałości o ochronę środowiska
  • przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.

Uzyskane certyfikaty obowiązują przez kolejne trzy lata.

Potrzebujesz pomocy?