https://ckr.pl/
Umów wizytę

Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Centrum Kompleksowej Rehabilitacji określa Regulamin praw i obowiązków pacjenta. Dokument opracowany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zachęcamy również do zapoznania się z prawami Pacjenta zamieszczonymi na plakacie przygotowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Załączniki:

Za udostępnianie dokumentacji medycznej , pobierane są opłaty w następującej wysokości :

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej –  9,73 złotych brutto;
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 34 grosze brutto;
  3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,95 złotych brutto;

Przechowywanie zwłok

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.) jest ustalana przez podmiot, który na zlecenie CKR przechowuje zwłoki i wynosi 60,00 zł brutto za każdy kolejny dzień przechowywania zwłok – od dnia czwartego (za jedno miejsce) / za dobę.

Potrzebujesz pomocy?