Konstancin – Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie jest ośrodkiem, który od ponad 30 lat specjalizuje się w leczeniu schorzeń narządu ruchu. Z myślą o Pacjentach wymagających interwencji chirurgicznej dysponujemy nowoczesnym Oddziałem Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa.

Specjalizujemy się w operacjach z zakresu reumoortopedii (np.: wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego), chirurgii kręgosłupa oraz w zabiegach artroskopowych stawów, które mają zastosowanie m.in. w medycynie sportowej. Stosujemy m.in. małoinwazyjne metody operacyjne, dzięki którym znacznie skrócony jest czas pobytu w szpitalu oraz możliwy jest szybszy powrót Pacjenta do pełnej aktywności.

Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa zapewnia usługi w ramach NFZ oraz odpłatne świadczenia medyczne

Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa – pozostałe informacje:

Kadra medyczna

Kadra składa się z doświadczonych i zaangażowanych w swoją pracę lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego i fizjoterapeutów.

Operacje zawsze wykonuje chirurg, którego Pacjent wcześniej poznał i zaakceptował – nigdy nie stosujemy zastępstw!

Wyposażenie Oddziału
 • Dwie sale operacyjne z nowoczesnym sprzętem
 • Trzy sale pooperacyjne (dwie dwuosobowe, jedna czteroosobowa) – chorzy przebywają w nich co najmniej jedną dobę po zabiegu, będąc pod stałym dozorem i opieką pielęgniarek oraz dyżurującego lekarza anestezjologa
 • Siedem sal na Oddziale (jedno- lub dwuosobowe) – klimatyzowane pokoje z pełnym wyposażeniem: toaletą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, telewizorem, radiem, telefonem, lodówką i systemem przywoływania pielęgniarek
Jakość usług

Szpital CKR posiada Certyfikat ISO 9001 oraz status Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia.

Informacje dla Pacjentów Szpitala Wielospecjalistycznego

Opinie Pacjentów – sprawdź co piszą o nas Pacjenci

Zakres usług świadczonych przez Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa:

Świadczone przez nas usługi medyczne składają się na określoną całość, począwszy od:

 • Pełnej informacji o możliwościach przeprowadzenia danego zabiegu
 • Konsultacji z lekarzem specjalistą
 • Możliwości przeprowadzenia badań laboratoryjnych i obrazowych (RTG, USG, MRI – rezonans magnetyczny)
 • Konsultacji z lekarzem internistą
 • Konsultacji z lekarzem anestezjologiem
 • Pełnej, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 • Wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej

Również po opuszczeniu Oddziału Pacjent zawsze ma możliwość telefonicznego skontaktowania się z lekarzem prowadzącym i umówienia się na wizytę kontrolną.

rehabilitacja Warszawa

Dr n. med. Leszek Jung

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Ordynator Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Wykształcenie
 • 1977 – Dyplom z wyróżnieniem Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1982 – Specjalizacja I stopnia z ortopedii i traumatologii
 • 1984 – Specjalizacja II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • 1992 – ECFMG (nostryfikacja dyplomu lekarskiego) Ambasada USA w Warszawie
 • 1993 – FLEX egzamin licencyjny USA – Filadelfia
Doświadczenie
 • 1977/78 – Staż podyplomowy w ZOZ Warszawa Południe Szpital Grochowski
 • 1978 – 2007 – Instytut Reumatologii w Warszawie, Klinika Reumoortopedii, na stanowiskach asystenta, st. asystenta, adiunkta, następnie Zastępcy Kierownika Kliniki
 • Od 2007 – Ordynator Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa CKR

Staże i szkolenia zagraniczne:

 • 1982/83 – Finlandia Heinola Rheumatism Foundation Hospital – 6 miesięcy na stanowisku asystenta
 • 1984 i 1986 – Szwajcaria Zurich – Klinik Wilhelm Schulthess – dwa 6 tygodniowe staże
 • 1993 – 1995 – USA Filadelfia Temple Univesity Hospital – 2 lata rezydentury ortopedycznej
 • Szkolenia i kursy w USA (Chicago, Tampa) i w Europie: Austria (Wiedeń, Stolzalpe), Finlandia (Heinola, Oulu), Szwajcaria (Zurych), Francja (Paryż) oraz w licznych ośrodkach ortopedycznych w Polsce

Aktywność naukowa:

 • 1990 – Doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Reumatologii w Warszawie
 • ponad 40 publikacji w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych

Główne zainteresowania zawodowe:

 • operacje rekonstrukcyjne stawów biodrowych z użyciem endoprotez
 • operacje rekonstrukcyjne kolan z użyciem endoprotez
 • reumoortopedia – operacje profilaktyczne, korekcyjne i rekonstrukcyjne stawów łokciowych, nadgarstków i drobnych stawów rąk , stawów biodrowych, kolanowych, skokowych i stóp u chorych na rzs i inne choroby zapalne stawów
Czytaj więcej
Paweł Lis

Dr n. med. Paweł Lis

Specjalizacja: Neurochirurgia

Zastępca Ordynatora Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Wykształcenie

Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał dyplom lekarza medycyny w 1997r. W 2005 ukończył specjalizację z neurochirurgii zakończoną pozytywnie egzaminem państwowym. W 2006 obronił rozprawę doktorską na UMK w Toruniu i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Spotkanie z chirurgią kręgosłupa rozpoczął w 1999 na Oddziale Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie pod kierownictwem prof. Jana Haftka. Następnie pracował w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej Szpitala na Banacha w Warszawie oraz Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie.

Ukończył liczne szkolenia i kursy zawodowe. Między innymi 4 letni Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS), trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w L’hopital Lariboisiere w Paryżu pod kierownictwem profesora Bernarda George’a, trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Ljubljanie na Słowenii pod kierownictwem profesora Vinco V. DOLENC’a, międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w Klinice Bagatele w Bordeaux we Francji pod kierownictwem dr Jean Destandau, międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa we Freiburgu w Niemczech, międzynarodowe szkolenie w zaawansowanych technikach chirurgii kręgosłupa w Memphis w USA oraz wiele innych szkoleń międzynarodowych i krajowych głównie w zakresie chirurgii kręgosłupa.

Członek: Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC).

Współautor licznych publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych.

Żonaty, dwie córki.

Czytaj więcej
rehabilitacja

Dr n. med. Leszek Krzyżosiak

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa
Godziny przyjęć:
uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 754 71 89
Doświadczenie
 • Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
 • Specjalista II stopnia Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii
 • Specjalista II stopnia Rehabilitacji Medycznej
 • Wieloletni pracownik Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej
 • Praca doktorska pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego pt. „Pourazowe uszkodzenie kręgosłupa u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa”
 • Ukończone Studia Podyplomowe na kierunku „Planowanie i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia”
 • Duże doświadczenie kliniczne w chirurgii urazowej i ortopedii, zwłaszcza w zakresie urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz schorzeń kręgosłupa, a także w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu.
Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Kierownik Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Wojewódzki Konsultant ds. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

prof. dr hab. med. Krzysztof Kwiatkowski

Specjalizacja: Ortopedia

Dr hab. n. med. Ireneusz Babiak

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Dr hab. n. med. Artur Stolarczyk

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia
rehabilitacja

Dr n. med. Joanna Suchocka

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia, Rehabilitacja ruchowa
Doświadczenie

Dotychczasowe miejsca pracy:

 • Stołeczne Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
 • Oddział Urazowo-Ortopedyczny Szpitala MSWiA w Warszawie
 • Centrum Medyczne Damiana

Obszar szczególnych zainteresowań: chirurgia ręki.

Czytaj więcej

Dr n. med. Rafał Kamiński

Specjalizacja: Ortopedia, Chirurgia urazowo-ortopedyczna

Dr n. med. Paweł Skowronek

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia

Dr n. med. Piotr Syrówka

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Traumatologia

Lek. med. Dariusz Danis

Specjalizacja: Chirurgia urazowo-ortopedyczna, Ortopedia
rehabilitacja

Mgr Małgorzata Borkowska

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Rehabilitacji

Godziny przyjęć:
Wizyty komercyjne uzgadniane indywidualnie pod nr tel.: (22) 703 06 66
Wykształcenie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej)
Absolwentka Podyplomowych studiów na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Certyfikowany Terapeuta Manualny
 • Dyplomowany Terapeuta PNF
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Fizjoterapii
 • Wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego Fizjoterapeutów
 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska
Czytaj więcej

Mgr Iwona Roguska

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Z-ca Koordynatora Rehabilitacji

rehabilitacja

Mgr Małgorzata Wielińska

Specjalizacja: Fizjoterapia, Rehabilitacja ruchowa

Koordynator Fizykoterapii

Wykształcenie

Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia magisterskie ukonczone na Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Rehabilitacji.

Kursy:

 • 2007 r. – kurs McKenzie stopień A, B, C
 • 2006 r. – szkolenie z zakresu laseroterapii, nowoczesnej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej w praktyce – kursy rozwijające
 • 2005 r. – kurs PNF podstawowy
 • 2005 r. – kurs System SET – Therapy Master
 • 2005 r. – szkolenie z zakresu Thera Band
 • 2004 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (II stopień)
 • 2002 r. – kurs masażu klasycznego: sportowego i leczniczego (I stopień)
Czytaj więcej

Zespół fizjoterapeutów

Pobyt w szpitalu
Doba w pokoju 2-osobowym 450 zł
Doba w pokoju 1-osobowym 600 zł
Udzielenie informacji o stanie zdrowia na piśmie 100 zł
Operacje ortopedyczne – endoprotezoplastyka
Alloplastyka totalna stawu biodrowego łącznie ok. 26 000 zł
Alloplastyka totalna stawu kolanowego łącznie ok. 27 000 zł
Alloplastyka stawów śródręczno-palcowych ręki 7 000 zł + protezy + pobyt
Alloplastyka stawu barkowego 16 750 zł + proteza + pobyt
Drobne operacje ortopedyczne
Przykurcz Dupuytrena 3 000 – 7 000 zł + pobyt
Ganglion nadgarstka 1 800 zł – 2 200 zł + pobyt
Zabiegi rekonstrukcyjne ręki 1 500 zł – 7 000 zł + pobyt
Łokieć tenisisty 1 800 zł – 3 200 zł + pobyt
Wycięcie kaletki wyrostka łokciowego w znieczuleniu ogólnym 1 600 zł – 2 000 zł + pobyt
Operacje ścięgien (zszycie, wydłużenie) 4 000 zł + pobyt
Paluch koślawy bez osteotomii 3 000 zł – 4 000 zł + pobyt
Paluch koślawy z osteotomią 5 000 zł + pobyt
Palec młotkowaty 2 000 zł + pobyt
Zabiegi rekonstrukcyjne stopy 6 000 zł + pobyt
Wycięcie guzków w obrębie stopy (np. ganglion) w znieczuleniu ogólnym 1 300 zł + pobyt
Odbarczenie nerwu obwodowego (np. zespół cieśni nadgarstka) 3 500 zł + pobyt
Usunięcie zespolenia wewnętrznego 1 500 zł – 3 000 zł + pobyt
Usunięcie wyrośli chrzęstno – kostnych 2 000 zł – 3 000 zł + pobyt
Torbiel podkolanowa 3 000 zł – 5 500 zł + pobyt
Operacje ortopedyczne w znieczuleniu miejscowym 500 zł – 1 000 zł + pobyt
Operacje artroskopowe
Artroskopia lecznicza stawu kolanowego 4 500 zł + jednorazowa końcówka + pobyt
Artroskopia lecznicza stawu łokciowego 4 500 zł + pobyt
Artroskopia lecznicza stawu skokowego 4 500 zł + pobyt
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego 13 500 zł + pobyt
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego 15 000 zł + pobyt
Transpozycja chrząstki w stawie kolanowym 8 000 zł + pobyt
Synovectomia endoskopowa stawu kolanowego 5 000 zł + pobyt
Synovectomia stawu kolanowego metodą otwartą 5 000 zł + pobyt
Operacje kręgosłupa
Endoskopowe usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego 17 000 – 20 000 zł + pobyt
Usunięcie dysku kręgosłupa lędźwiowego 17 000 – 20 000 zł + pobyt
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą 1 poziom 18 000 – 20 000 zł + implant + pobyt
Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą 2 i więcej poziomów 20 000 – 22 000 zł + implanty + pobyt
Usunięcie dysku lędźwiowego z artroplastyką 20 000 – 22 000 zł + implanty + pobyt
Usunięcie dysku lędźwiowego ze stabilizacją przeznasadową
- jedno poziomowa 20 000 – 22 000 zł + implant + pobyt
- dwu poziomowa 22 000 – 24 000 zł + implanty + pobyt
Przezskórne usunięcie dysku lędźwiowego (nukleoplastyka) 1 poziom 10 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
Przezskórna balonowa kyfoplastyka
- jedno poziomowa 14 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt
- dwu poziomowa 16 000 zł + jednorazowe instrumentarium + pobyt

 

 • Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
 • Ustalone przed operacją ceny mogą ulec zmianie z uwagi na ewentualną konieczność rozszerzenia zakresu operacji
 • Ceny obejmują procedurę operacyjną, znieczulenie i leki
 • Cena nie obejmuje badań laboratoryjnych

Płatność ratalna

Informujemy, że w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa za usługi płacić można w systemie ratalnym.

 

Adres:
 • ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Numery telefonów:
 • Sekretariat i rejestracja
  Tel.: 22 703 04 36
  Tel. kom.: 503 002 503
  Fax: 22 703 04 36
E-mail:
Sekretariat czynny:
 • Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 17:00

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.