https://ckr.pl/
Umów wizytę

Kurs Artroskopii Stawu Kolanowego – Kurs leczenia uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego

Kurs certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Artroskopowej

Data: do ustalenia

Wypełnij formularz dotyczący zainteresowania kursami artroskopii – skontaktujemy się z Tobą, gdy będziemy organizować dany kurs

Cena: 1300 zł + 23% VAT

(W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych usługa zwolniona z VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c).

Komitet naukowy:

• Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński – Katedra Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie – Kierownik naukowy
• Dr Sebastian Janiczek – Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
• Dr Robert Jopowicz – Katedra Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Centrum Medyczne LEKMED w Warszawie
• Dr Michał Deszczyński – Katedra Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie, Centrum Medyczne LEKMED w Warszawie
• Dr Katarzyna Deszczyńska –Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• Mgr Małgorzata Werbicka

Program:

Dzień I
Rozpoczęcie – 8:00
1. Otwarcie kursu – 5min Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
2. Anatomia stawu kolanowego – 20min Dr Katarzyna Deszczyńska
3. Biomechanika stawu kolanowego z uwzględnieniem roli ACL – 20 min Dr Sebastian Janiczek
4. Podział niestabilności stawu kolanowego związanych z uszkodzeniem ACL. Więzadłowe uszkodzenia towarzyszące – 20 min Dr Robert Jopowicz
• ALL
• Kompleks tylno – boczny
• MCL
5. Pozostałe uszkodzenia towarzyszące – 20min Dr Michał Deszczyński
• Łąkotki
• Chrząstka
• Zaburzenia osi stawu

Przerwa kawowa – 15min
6. Case report – 15min Dr Michał Deszczyński

7. Kwalifikacja pacjenta do artroskopii – 2 godz
• Wywiad – Dr Michał Deszczyński
• Badanie przedmiotowe – Dr Robert Jopowicz
• Diagnostyka obrazowa – Dr Michał Deszczyński
• Wskazania do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – Dr Sebastian Janiczek

Przerwa kawowa – 15min

Case report – 5min

8. Częściowe uszkodzenie ACL – postępowanie – 15 min – Dr Sebastian Janiczek
9. Leczenie niestabilności przedniej i niestabilności rotacyjnej przednio – bocznej stawu kolanowego – 1 godz.
• Techniki historyczne – Dr Michał Deszczyński
• Rekonstrukcje zewnątrzstawowe
• Rekonstrukcje ACL
• Współczesne spojrzenie na leczenie niestabilności w wyniku uszkodzenia ACL – Dr Robert Jopowicz
• Rekonstrukcje ACL
• Rekonstrukcje zewnątrzstawowe

Obiad – 1 godz.

10. Rekonstrukcja anatomiczna ACL – 2 godz.
• Rodzaje przeszczepów i techniki pobrania – Dr Robert Jopowicz
• Przygotowanie przeszczepu – Dr Michał Deszczyński
• Wiercenie kanałów – Dr Michał Deszczyński
• Sposoby mocowania przeszczepu – Dr Robert Jopowicz

Przerwa kawowa – 15min

11. Technika rekonstrukcji ACL metodą all – inside – 15min – Dr Robert Jopowicz

Warsztaty – firma – 1godz – Rekonstrukcja ACL metodą all-inside na modelach

12. Powikłania śródoperacyjne – 20min – Dr Michał Deszczyński

Case report – 5min

13. Powikłania pooperacyjne – 20 min – Dr Michał Deszczyński
14. Rekonstrukce rewizyjne ACL – 20 min – Dr Robert Jopowicz

Dzień II

Rozpoczęcie – 8:00

1. Case report – prezentacja operowanych pacjentów – 20min- Dr Michał Deszczyński
2. Przygotowanie okołooperacyjne, ułożenie pacjenta, badanie w znieczuleniu – 20 min – Dr Robert Jopowicz

Live demo – Transmisja z sali operacyjnej – Rekonstrukcja anatomiczna all-inside ACL + ALL – 2 godz, Dr Robert Jopowicz / Dr Michał Deszczyński / Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Przerwa kawowa

3. Postępowanie pooperacyjne – 10 min – Dr Robert Jopowicz
• Rehabilitacja – co lekarz wiedzieć powinien. Współpraca fizjoterapeuty i lekarza. Punkty krytyczne powrotu do aktywności sportowej – 20min – Mgr Małgorzata Werbicka

Egzamin testowy – 30 min

Live demo – Transmisja z sali operacyjnej – Rekonstrukcja anatomiczna all-inside ACL + ALL – 2 godz, Dr Robert Jopowicz / Dr Michał Deszczyński / Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Omówienie testu – 30 min – Dr Michał Deszczyński
Rozdanie certyfikatów – 10 min Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński

Warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy:

 • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty (Nr konta: BANK BPH S.A. 50 1060 0076 0000 3210 0018 7563)
 • Zgłoszenia przyjmujemy do dnia (informacje wkrótce).
 • Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Wpisanie na listę uczestników potwierdzać będziemy telefonicznie lub e-mailowo.

Kontakt:

 • Ośrodek Szkolenia Kursowego CKR
  ul. Gąsiorowskiego 12/14
  05-510 Konstancin-Jeziorna
  tel. 22 703 03 01
  szkolenia@ckr.pl

Potrzebujesz pomocy?