https://ckr.pl/

Marek Krasuski

PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

WYKSZTAŁCENIE
1971 – 1977 – studia na Wydziale Lekarskim w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
1979 – 1980 – Podyplomowe Studium Doskonalenia Dydaktycznego. Ukończone 21.05.1980 z wynikiem pozytywnym

Uzyskany tytuł: doktor nauk medycznych

 • Specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalista rehabilitacji medycznej
 • Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
 • Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

DOŚWIADCZENIE
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1977 – 1978 – Staże Podyplomowe odbyte kolejno w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie w zakresie chirurgii, w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym w Warszawie przy ul. Żelaznej 90, na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Dziecięcego Nr 1 w Warszawie przy ul. Kopernika 43 oraz w Oddziale Internistycznym Szpitala w Warszawie przy ul. Grenadierów
1978 – praca w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Początkowo w Oddziale Urazów Kręgosłupa, następnie w latach 1979-1983 w Oddziale Urazowym i Ortopedycznym
1979 – rozpoczęcie pracy w Klinice Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie na stanowisku asystenta
1982 – stanowisko starszego asystenta Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej
1983 – 1997 – praca w Oddziale Urazów Kręgosłupa i Rdzenia Kręgowego
1983 – 1997 – funkcja zastępcy Ordynatora Oddziału Urazów Kręgosłupa i Rdzenia Kręgowego
1993 – nadal – adiunkt Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2000 do 2007 roku w wymiarze 1/2 etatu)
2008 – nadal – Kierownik Kliniki Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1997 – 31.08.2011 – ordynator Oddziału II Leczenia Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Chorobami Zwyrodnieniowymi Narządu Ruchu w Centrum Rehabilitacji im Prof. Mariana Weissa w Konstancinie. Oddział zlikwidowano po prywatyzacji szpitala
1999 – nadal (trzecia kadencja) – biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie chirurgii ortopedycznej i traumatologii
1999 – 2007 – Sekretarz naukowy Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk
2002 – 09.2008 – Konsultant regionu Mazowsze w dziedzinie rehabilitacji medycznej
17.09.2008 – 14.07.2011 – Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

09. 2004 – 09.2010 (II kadencje) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
10.2010 – 09.2013 Wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
09.2013 – nadal Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
2000 – nadal Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Postępy Rehabilitacji”
2005 – nadal Członek Rady Naukowej kwartalnika „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

Opis kwalifikacji:

 • Drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej i tytuł lekarza specjalisty.
 • Specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej
 • Fellow of European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
 • W roku 1993 na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Krytyczna ocena wyników leczenia złamań zęba kręgu obrotowego” oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskany stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Szczególne zainteresowania zawodowe:

Kompleksowe zachowawcze i operacyjne leczenie chorych z zespołami chorobowymi kręgosłupa.

Operacyjne leczenie chorych z deformacjami kręgosłupa, zwłaszcza połączenia potyliczno-kręgowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów(piśmiennictwo: 1. Krasuski M., Kiwerski J., Bronarski J., Woźniak E.: Niestabilność kręgosłupa w przebiegu rzs. Nowa Medycyna, 1996, 3, 1, 6-10. 2. Krasuski M., Poniatowska R., Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2000, 5, 16-22. 92. 3. Poniatowska. R., Kwiatkowska B., Krasuski M., Ryterski J., Krawczyk R., Bogusławska R., Kozłowski R.: Badania MR odcinka szyjnego kręgosłupa w reumatoidalnym zapaleniu stawów z uwzględnieniem metodyki badania i stosowanych pomiarów., Pol. Przegl. Rad. 2001, 66, 4, 20-24. 4. Krasuski M., Poniatowska R.: Problemy leczenia niestabilności kręgosłupa oraz połączenia potyliczno-kręgowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2001, 5.).

Pourazowe kompleksowe leczenie chorych po urazach kręgosłupa, zwłaszcza z powikłaniami neurologicznymi.

Operacyjne leczenie schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Chirurgiczne leczenie zmian pourazowych kręgosłupa (wprowadzenie w Polsce z prof. Kiwerskim zespolenia złamań zęba kręgu obrotowego śrubą dociskową – publikacje: 1. Krasuski M., Kiwerski E.J.: Rezul’taty lecheniia perelomov zubovidnogo otrostka osevogo pozvonka. Ortop. Travmatologija i Protezowanije, 1990, Mar(3), 52-54. 2. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacja złamanego kręgu obrotowego śrubą dociskową. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1990, LV, 4-6, 329-334. 3. Kiwerski J., Krasuski M.: Stabilizacija złomannogo zubowiednowo odrostka wtorogo szejnogo pozwonka kompresirujuszczim wintom. Materiały V Zjazda Trawmatołogow-Ortopedow Białorusko SSR., Grodno, 1991, 156.).

Rehabilitacja osób po urazie kręgosłupa z zaburzeniami neurologicznymi

Rehabilitacja osób z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu

Leczenie czynnościowe złamań kości długich (piśmiennictwo: Szurek A., Dudek J., Krasuski M.: Metoda leczenia złamań kości długich wg Sarmiento w aspekcie wczesnej rehabilitacji. W: Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie. (red.: Hulek A.), PZWL, Warszawa, 1986, 56-59.).

Poprawa funkcji ręki osób z tetrapegią z zastosowaniem przeniesienia nerwu mięśniowo-skórnego na nerw pośrodkowy (publikacja: Krasuski M., Kiwerski J.: An analysis of the results of transferring the musculocutaneous nerve into the median nerve in tetraplegics. Arch. Orthop. Trauma.Surg., 1991, 111(1), 32-33.).

Innowacyjne metody w chirurgii kręgosłupa. (publikacje:  1. Kiwerski J., Krasuski M.: Zastosowanie porowatych wszczepów ceramicznych w chirurgii kręgosłupa (doniesienie wstępne). Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska 1989, 54(3), 181-187. 36. 2. Krasuski M., Kiwerski J., Ogonowski A.: Zastosowanie wszczepów z ceramiki korundowej w chirurgii kręgosłupa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 1992, 112, 82-87.). 3. Kiwerski J., Ogonowski A., Bieniek J., Krasuski M.: The use of porous corundum ceramics in spinal surgery. Inter. Orthop. 1994, 18, 10-13.).

Diagnostyka pourazowa rdzenia kręgowego (piśmiennictwo: Krasuski M., Kiwerski J.: Badania wywołanych potencjałów rdzeniowych w diagnostyce uszkodzeń rdzenia kręgowego i terapii dysfunkcji ruchowych. Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych. (Materiały Sesji Naukowej PAN.), Ossolineum, Wrocław Warszawa Kraków, 1990, 88-94.).

Rehabilitacja dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu.

Porady ortopedyczne u dzieci ze schorzeniami narządu ruchu.

Publikacje:

 • Współautor podręcznika „Schorzenia i urazy Kręgosłupa”, PZWL, Warszawa, 1997, 2001(drugie wydanie)
 • Autor 8 rozdziałów podręcznika (red. Kiwerski J.): „Rehabilitacja Medyczna”, PZWL Warszawa 2005
 • Autor haseł z zakresu chirurgii ortopedycznej i traumatologii w Wielkiej Encyklopedii PWN
 • Autor 4 rozdziałów podręcznika (red. Zimmermann-Górska I.) „Reumatologia Kliniczna”, PZWL, 2008
 • Autor i współautor ponad 200 publikacji w recenzowanych pismach naukowych

W latach 2005 – 2015 – udział w kursach CMKP (podstawowych, obowiązkowych) dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej:

 • Kierownik naukowy kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w rehabilitacji medycznej” (dwa kursy w każdym bieżącym roku)
 • Uczestnictwo jako wykładowca i prowadzący zajęcia praktyczne kursów: „Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatowania kończyn dolnych, górnych i tułowia” (dwa kursy w każdym bieżącym roku), „Aktualne kierunki postępowania rehabilitacyjnego” (dwa kursy w każdym bieżącym roku).

Aktywny uczestnik kongresów i sympozjów naukowych.

Członek Komitetów Organizacyjnych wielu sympozjów.

Członek Komitetów Naukowych Sympozjów i Kongresów.

Praca Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej:

Opracowanie Wytycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie rehabilitacji medycznej w sprawie organizacji i postępowania w rehabilitacji, z dnia 6 grudnia 2010 r., Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010;12(2):185-193

Praca eksperta:

 • Członek Komisji Eksperckiej w dziedzinie rehabilitacja medyczna Agencji Oceny Technologii Medycznych od 2007
 • 2005 – 2008 Członek Komisji ds. Akredytacji Oddziałów Rehabilitacji Ministerstwa Zdrowia
 • 2005 – nadal: Komisje eksperckie Ministerstwa Zdrowia do zaopiniowania wniosków w sprawie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2006: Nagroda naukowa zespołowa drugiego stopnia przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za podręcznik pt: „Rehabilitacja Medyczna”, PZWL, 2005
 • 2007 Wyróżnienie Komitetu Naukowego VI Międzynarodowego Kongresu PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski, J. Czech, A. Dargiel, I. Garwacka-Jodzis, A. Wojciechowska, J. Kiwerski. Wiarygodnośc klinicznej oceny spastyczności u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
 • 2008 I nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. „Wpływ pozycji ciała na parametry spirometryczne u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.”
 • 2008 II nagroda Komitetu Naukowego XIII Międzynarodowego Sympozjum PTReh za pracę P. Tederko, M. Krasuski. „Parametry oddechowe u osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym bez klinicznych cech niewydolności oddechowej”
 • 27.07.2010 odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”
 • 24.09.2010 tytuł: „Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji”
 • 11.09.2014 odznaczony Odznaką Jubileuszową 25 ‑ Lecia PTReh
 • 19.01.2015 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi

Potrzebujesz pomocy?