Krioterapia miejscowa

Zabieg polega na miejscowym ochłodzeniu tkanek z wykorzystaniem fizycznego zjawiska jakim jest zmiana stanu skupienia substancji z ciekłej na gazową. Substancją, stosowaną w krioterapii miejscowej jest azot. Podczas zabiegu, pod wpływem różnicy ciśnień w pojemniku i na zewnątrz, dochodzi do przejścia substancji ciekłej w gaz, a powstałe opary wykorzystuje się do ochładzania tkanek. Temperatura parowania azotu to ok. -196 °C (przy wylocie dyszy ok. -190 °C). Pacjenci zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń fizjoterapeuty, gdyż niepoprawnie przeprowadzony zabieg może doprowadzić do odmrożeń. Krioterapia miejscowa przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne.

Czas trwania zabiegu: 1,5 – 3 min

Wskazania:

  • ostre zapalenia i niektóre przewlekłe,
  • obrzęki występujące po urazach, po operacjach, przy zapaleniach,

Przeciwwskazania:

  • krioglobulinemia, zimna aglutynacja lub hemoliza, hemoglobinuria na zimno,
  • pokrzywka (uczulenie na zimno), nadwrażliwość na zimno, choroba Raynauda,

CKR Filia Warszawa Praga Południe

ul. Majdańska 12
04-088 Warszawa
(Praga Południe)

Godziny otwarcia:
PN-PT 7:00 – 21:00

TELEFON
NFZ: (22) 612 02 01, (22) 703 08 01
Komercja: 500 005 079
Rehabilitacja domowa: 517 281 366

e-mail:  majdanska@ckr.pl

Napisz do nas

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a:

  • że podanie danych jest dobrowolne,
  • o celu oraz zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.,
  • prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania,
  • prawie wniesienia skargi do PUODO, w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia, prawie do bycia zapomnianym wynikających z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu rezygnacji przez Administratora danych z prowadzenia akcji promocyjnych.

Potrzebujesz pomocy?