Szkoła – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

szkołaSzkoła – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla niepełnosprawnych ruchowo wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie Nr 6N/09 z dnia 18.08.2009 r.

Szkoła Policealna wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie Nr 7N/09 z dnia 26.08.2009r. Szkoła Policealna Decyzją Nr 7NU/09 z dnia 26.08.2009 r. otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Kształcenie w Szkole oraz mieszkanie w internacie są bezpłatne. Obowiązuje miesięczna, zryczałtowana opłata za wyżywienie.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy realizuje program kompleksowej rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.


rekrutacja-2021

Zakres rehabilitacji:

 • Rehabilitacja zawodowa
  Podstawę rehabilitacji zawodowej stanowi kształcenie zawodowe realizowane w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 2-letniej Szkole Policealnej (posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) kształcącej w zawodzie technik informatyk oraz technik administracji (nowo powstający kierunek).
 • Rehabilitacja leczniczo-usprawniająca
  Celem rehabilitacji leczniczo – usprawniającej jest przede wszystkim:

  • podniesienie ogólnej wydolności i sprawności fizycznej, jako warunku, wyzwolenia mechanizmów kompensacyjnych,
  • profilaktyka odleżyn, przykurczów, i zaników mięśniowych,
  • oddziaływanie miejscowe według zaleceń lekarskich,
  • zwiększenie samodzielności i niezależności fizycznej od osób drugich, poprzez ukształtowanie sposobów poprawnego używania właściwego dla pacjenta oprzyrządowania ortopedycznego,
  • wdrażanie do aktywności ruchowej, celem nabycia nawyku samousprawniania.

  Zajęcia prowadzone są zgodnie z procedurami Niepublicznego Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego CKR. Proces rehabilitacyjny realizowany jest według wskazań lekarzy specjalistów i rehabilitantów, na podstawie elastycznego, indywidualnego programu usprawniania, ulegającego zmianom w zależności od stanu zdrowia podopiecznego.

 • Rehabilitacja społeczno-psychologiczna
  Program rehabilitacji społeczno – psychologicznej, zgodnie z zamierzeniami Centrum, ma prowadzić do:

  • rozbudzenia potrzeby: aktywności zawodowej i społecznej, rozwoju osobistego, podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych,
  • przygotowania wychowanka do funkcjonowania w nowych, zmieniających się nieustannie warunkach życia, maksymalnej integracji społecznej,
  • kształtowanie potrzeby udziału i czynnego uczestnictwa w korzystaniu z dóbr kultury.

  Oddziaływania psychologiczne poprzez psychoedukację, psychoterapię indywidualną i relaksacyjną, zajęcia reedukacyjne realizowane są przez psychologa szkolnego.

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar