Szkoła – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

CKR A4 szkoły v2

Zalety edukacji w Szkole Policealnej CKR:

 • Szkoła, pobyt w internacie, rehabilitacja, korzystanie z 25 m pływalni są bezpłatne;
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w małych, kameralnych grupach;
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, wychowawców i specjalistów;
 • Zakwaterowanie w dostosowanych komfortowych warunkach, pokoje z łazienką, internetem, tv oraz telefonem; 

Perspektywy zatrudnienia:

 • administracja rządowa;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorstwa prywatne;
 • organizacje społeczne i samorządowe;

Warunki dla Kandydatów do Szkoły Policealnej CKR:

 • niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność sprzężona, Zespół Aspergera, Autyzm potwierdzone orzeczeniem;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • wiek kandydatów od 18 do 22 lat;
 • norma intelektualna 

Zakres rehabilitacji:

 1. Rehabilitacja zawodowa

Podstawę rehabilitacji zawodowej stanowi kształcenie zawodowe realizowane w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 2-letniej Szkole Policealnej (posiadającej uprawnienia szkoły publicznej) kształcącej w zawodzie technik administracji.

 1. Rehabilitacja leczniczo-usprawniająca

Celem rehabilitacji leczniczo – usprawniającej jest przede wszystkim:

 • podniesienie ogólnej wydolności i sprawności fizycznej, jako warunku wyzwolenia mechanizmów kompensacyjnych;
 • profilaktyka odleżyn, przykurczów, i zaników mięśniowych;
 • oddziaływanie miejscowe według zaleceń lekarskich;
 • zwiększenie samodzielności i niezależności fizycznej od osób drugich, poprzez ukształtowanie sposobów poprawnego używania właściwego dla pacjenta oprzyrządowania ortopedycznego;
 • wdrażanie do aktywności ruchowej, celem nabycia nawyku samousprawniania;

Zajęcia prowadzone są zgodnie z procedurami Niepublicznego Zakładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego CKR. Proces rehabilitacyjny realizowany jest według wskazań lekarzy specjalistów i rehabilitantów, na podstawie elastycznego, indywidualnego programu usprawniania, ulegającego zmianom w zależności od stanu zdrowia podopiecznego.

 1. Rehabilitacja społeczno-psychologiczna

Program rehabilitacji społeczno – psychologicznej, zgodnie z zamierzeniami Centrum, ma prowadzić do:

 • rozbudzenia potrzeby: aktywności zawodowej i społecznej, rozwoju osobistego, podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych;
 • przygotowania wychowanka do funkcjonowania w nowych, zmieniających się nieustannie warunkach życia, maksymalnej integracji społecznej;
 • kształtowanie potrzeby udziału i czynnego uczestnictwa w korzystaniu z dóbr kultury;

Oddziaływania psychologiczne poprzez psychoedukację, psychoterapię indywidualną i relaksacyjną, zajęcia reedukacyjne realizowane są przez psychologa szkolnego.


szkołaSzkoła – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla niepełnosprawnych ruchowo wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie Nr 6N/09 z dnia 18.08.2009 r.

Szkoła Policealna wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Piasecznie Nr 7N/09 z dnia 26.08.2009r. Szkoła Policealna Decyzją Nr 7NU/09 z dnia 26.08.2009 r. otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Kształcenie w Szkole oraz mieszkanie w internacie są bezpłatne. Obowiązuje miesięczna, zryczałtowana opłata za wyżywienie.

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar