Rehabilitacja neurologiczna

rehabilitacja neurologiczna

Celem rehabilitacji neurologicznej jest możliwie jak największe przywrócenie Pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy, funkcji poznawczych. Za zadanie stawiamy sobie poprawę jakości życia chorych oraz ich rodzin.

CKR zapewnia rehabilitację neurologiczną w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala CKR (odpłatne świadczenia medyczne i w ramach NFZ) i w Poradni Neurologicznej (usługi w ramach NFZ).

Na czym polega rehabilitacja neurologiczna?

Rehabilitacja neurologiczna polega na doprowadzeniu do pełnej sprawności pacjenta dotkniętego urazem neurologicznym lub jego całkowitego wyleczenia. Rehabilitacja pozwala pacjentom odzyskać zdolność do wykonywania pracy, czy ponownie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i samodzielności w codziennym życiu. Często pożądanym efektem rehabilitacji neurologicznej będzie przystosowanie pacjenta do wykonywania codziennych czynności jak ubieranie się, chodzenie po schodach, czy swobodna komunikacja z bliskimi. Istotnym czynnikiem w przypadku rehabilitacji neurologicznej jest czas i powtarzalność bodźców. Leczenie przynosi najlepsze efekty, gdy rozpoczyna się bezpośrednio po urazie czy incydencie neurologicznym (jak np. udar mózgu) lub w bardzo początkowym stadium choroby obciążającej układ nerwowy. Rehabilitacja neurologiczna jest niezbędna w przypadku wystąpienia udaru mózgu, stwardnienia rozsianego, zapalenia wielokorzeniowo-nerwowego, urazów czaszkowo-mózgowych, urazów rdzenia kręgowego. Rehabilitacji neurologicznej, często w ramach rehabilitacji na stacjonarnym oddziale rehabilitacji neurologicznej lub oddziale rehabilitacyjnym, poddawani są pacjenci po operacjach guza mózgu, tętniaków oraz po leczeniu operacyjnym dyskopatii.

Cele, diagnostyka i obszary rehabilitacji w neurologii

Celem rehabilitacji neurologicznej jest możliwie jak największe przywrócenie pacjentowi utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, mowy oraz funkcji poznawczych. Zadaniem Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie w pobliżu Warszawy, w przychodniach rehabilitacyjnych CKR w Warszawie, Zielonce i we Wrocławiu jest poprawa jakości życia chorych oraz ich rodzin.

Diagnostyka polega na przeprowadzeniu kompleksowych badań i wystawieniu oceny funkcjonalnej. Następnie zespół opracowuje indywidualny program dostosowany do pacjenta. Optymalne efekty w rehabilitacji neurologicznej można uzyskać tylko poprzez prowadzenie jej przez wielospecjalistyczny zespół lekarsko-rehabilitacyjny. W skład zespołu wchodzą:

 • lekarze (specjaliści rehabilitacji medycznej oraz specjaliści neurologii),
 • fizjoterapeuci,
 • neuropsychologowie,
 • psychologowie,
 • logopedzi,
 • neurologopedzi,
 • terapeuci zajęciowi.

Układ nerwowy pełni funkcję nadrzędną względem innych układów narządów człowieka, dlatego też rehabilitacja neurologiczna obejmuje wiele obszarów. Do obszarów rehabilitacji w neurologii należą:

 • rehabilitacja narządu ruchu,
 • rehabilitacja neuropsychologiczna,
 • rehabilitacja psychologiczna,
 • rehabilitacja neurologopedyczna,
 • rehabilitacja logopedyczna,
 • rehabilitacja poudarowa,
 • terapia zajęciowa.

Rehabilitacja neuropsychologiczna dla dorosłych

Rehabilitacja neuropsychologiczna dla dorosłych to system działań terapeutycznych, których głównym celem jest redukcja objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalno-społecznych. Zaburzenia te mogły powstać w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu. W ramach rehabilitacji neuropsychologicznej stosowany jest także trening poznawczy oraz specjalistyczne ćwiczenia. U dorosłych tego typu rehabilitacja najczęściej jest związana z chorobami neurologicznymi, udarami, chorobą Parkinsona, Alzheimera, czy stwardnieniem rozsianym. Rehabilitację neuropsychologiczną w naszym Centrum Kompleksowej Rehabilitacji zaleca się także osobom odczuwającym pogorszenie funkcjonowania pamięci, planowania działania, czy orientacji przestrzennej. W ramach tego typu terapii wykonywane są ćwiczenia koncentracji uwagi oraz funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz przeprowadzany jest trening pamięci. O tym, jak często i ile razy odbywać się będą spotkania zależy od lekarza prowadzącego lub innego specjalisty sprawującego opiekę nad pacjentem.

Rehabilitacja neurologopedyczna dla dorosłych

Rehabilitacja neurologopedyczna dla dorosłych to system działań terapeutycznych, których głównym celem jest likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych, które są wynikiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Wskazaniem do tego typu rehabilitacji jest m.in. afazja, dyzartria, czy alalia. Każdy proces rehabilitacyjny rozpoczyna się oceną stopnia uszkodzenia neurologicznego zarówno mowy, jak i aparatu artykulacyjnego. W ramach rehabilitacji wykonywane są np. ćwiczenia kształtowania oddechu dla mowy, kształtowania właściwej tonacji, ćwiczenia fonetycznych modyfikacji, a także ćwiczenia artykulacyjne i rytmizujące. Głównym celem terapii jest usprawnienie motoryki aparatu mowy. Następnie nacisk kładzie się na rozbudowanie zasobu słownictwa lub ewentualnie wykształcenie innego modelu komunikacyjnego. Efekty rehabilitacji są w dużej mierze uwarunkowane zdolnościami kompensacyjnymi mózgu oraz zaangażowaniem pacjenta.

Komercyjne ośrodki i oddziały rehabilitacji neurologicznej – jak wybrać?

Zastanawiasz się, gdzie jest najlepsza rehabilitacja neurologiczna w Polsce? Nie wiesz, gdzie znajdziesz odpłatny pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym po udarze mózgu? W Polsce jest wiele przychodni i ośrodków gdzie prowadzona jest rehabilitacja neurologiczna, jednak warto wybrać miejsce, które w pełni odpowiada potrzebom Twoim lub członkowi Twojej rodziny. Nasze centrum rehabilitacji zapewnia rehabilitację neurologiczną w systemie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wielospecjalistycznego CKR w Konstancinie-Jeziornie w pobliżu Warszawy, gdzie prowadzone są świadczenia odpłatne oraz w ramach NFZ, a także w Poradni Neurologicznej, gdzie usługi są świadczone tylko w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie oddziały stacjonarnej i dziennej rehabilitacji neurologicznej w ramach NFZ muszą spełnić odpowiednie wymogi. Nasze Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie oczywiście je spełnia. Jeżeli pacjent chce skorzystać z naszych usług musi posiadać odpowiednie skierowanie na rehabilitację. Prowadzimy także rehabilitację neurologiczną prywatnie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w trybie ambulatoryjnym w Przychodni Rehabilitacyjnej Centrum Medyczne w Konstancinie-Jeziornie oraz z przychodniach rehabilitacyjnych w Warszawie, Zielonce i we Wrocławiu. Nasza rehabilitacja na oddziale szpitalnym oraz na terenie przychodni cieszy się doskonałymi opiniami pacjentów i ich rodzin. CKR prowadzi także rehabilitację domową.

 

Zadzwoń: +48 22 703 02 80 lub 22 703 02 82 albo napisz email na adres: sekretariat.neurologia@ckr.pl


Rehabilitacja neurologiczna w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji obejmuje:
 • rehabilitację narządu ruchu
 • rehabilitację neuropsychologiczną
 • rehabilitację psychologiczną
 • rehabilitację neurologopedyczną
 • rehabilitację logopedyczną
 • terapię zajęciową

Sprawdź ofertę odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu kompleksowej rehabilitacji neurologicznej

Newsletter
Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje.
Rozwiąż test, aby sprawdzić, czy dolegliwości, których doświadczasz po COVID-19 wymagają specjalistycznej konsultacji i ewentualnej rehabilitacji.
This is default text for notification bar